God en corona

De storm van het zich voortrazende Coronavirus heeft de hele wereld ontwricht. Wie heeft die storm veroorzaakt? Wie zit er achter dit virus? Is het een oordeel van God? Komt het uit de koker van Satan? Is het gewoon een gevolg van het feit dat we in een gevallen wereld leven? En moeten we wel met z'n allen op zoek gaan naar antwoorden?

In deze video gaat Jan in op deze vragen die veel van ons bezighouden. Hij laat zien naar aanleiding van bijbelverhalen dat er veel redenen kunnen zijn voor een storm.

 

Wie is Satan?

De Satan wordt eerst beschreven als Lucifer, de belangrijke cherub (engel van hoge positie), die heilig en onberispelijk was.

Bekerings gebed

Bid dit gebed tot YHWH God en wordt een leerling van Here Jezus Christus!

Onverstand is uit de boze (6)

1 ... 60 61 62