God en corona

De storm van het zich voortrazende Coronavirus heeft de hele wereld ontwricht. Wie heeft die storm veroorzaakt? Wie zit er achter dit virus? Is het een oordeel van God? Komt het uit de koker van Satan? Is het gewoon een gevolg van het feit dat we in een gevallen wereld leven? En moeten we wel met z'n allen op zoek gaan naar antwoorden?

In deze video gaat Jan in op deze vragen die veel van ons bezighouden. Hij laat zien naar aanleiding van bijbelverhalen dat er veel redenen kunnen zijn voor een storm.

 

Levend door de Geest

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.

Belijden en genezen

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.

Voorspraak

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt.

Sterke toren

De Naam van de HEERE is een sterke toren

Maar wij zien Jezus

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond

Losprijs

De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden

Volmaakte weg

Gods wil

Wonderen

1 2 3 ... 60 61 62