Giften

Wij stellen het zeer op prijs als u donateur van de DGO wilt worden.

Door de financiële steun van onze donateurs kunnen wij de onderhoud en maandelijkse website kosten dekken, en blijven ontwikkelen.

We hebben op dit moment geen lopende projecten