Samenwerking Regio Gebed

Heel erg geïnspireerd door wat Jezus zegt, dat de arbeiders weinig zijn in de oogst.

Samenwerking Regio Gebed

Dit initiatief is een gehoor geven aan deze woorden door te bidden en te werken.
De velden zijn rijp om te oogsten!

Doelstellingen Regio Gebed:

1. Het mobiliseren van een leger bidders en evangelisten.

2. Het vermenigvuldigen van gebed en evangelisatie

3. Het stimuleren en ondersteunen van gebed en evangelisatie.

4. Het maken van een breder platform met betrekking tot gebed

     en evangelisatie voor kennis, ervaring en medewerking van

     gelovigen.

5. Geografisch richt Regiogebed zich eerst op het Noorden van

    Nederland

Doelstellingen

Hoe?

  • Door contacten te maken met kerken en gelovigen
  • Door stad en dorpen langs te gaan in ieder geval 4 x per jaar, en met lokale gelovigen ter plaatse samen te bidden, bemoedigen en stimuleren tot gebed en evangelisatie.
  • Door het verzamelen van gebedspunten van diverse gebeds en evangelisatie groepen.
  • Door maandelijks voorbede te doen op georganiseerde gebedsavonden voor deze gebedslijsten, mensen en groepen.
  • Door het samenbrengen van G&E activiteiten op www.regiogebed.nl en de betreffende facebookpagina
  • Door het organiseren van een jaarlijks provinciale (grote) gebedsbijeenkomst.

 

  • Regiogebed is géén kerk en géén verzamelpunt voor allerlei niet visie verwante gebedsverzoeken.
  • Regiogebed versterkt bestaande gebeds en evangelisatie activiteiten
  • Regiogebed wil indien nodig, als het niet aanwezig is, gebed en evangelisatie activiteiten opzetten in samenwerking met lokale christenen op lange termijn.
  • Regiogebed verzamelt profetieën met betrekking tot het noorden van Nederland en Nederland zelf.

CONTACT

P.Grashuis

Burgemeester van der Munnikstraat 2
9919 AN Loppersum
 06-40559541

www.regiogebed.nl