Onze missie is het Evangelie te verkondigen

Relatie met God

Onze missie is het Evangelie te verkondigen

Het doel van deze website is mensen het Evangelie bekend te maken zo dat ze een levende relatie met God aangaan. Wij geloven dat, als mensen het Woord van God gaan bestuderen dit hun leven zal veranderen. En dat mensen uiteindelijk leerlingen worden van de Here Jezus en zo christelijke groei zullen ervaren tot volwassenheid.
 

  • Alle informatie op deze website is essentiel voor het christelijke geloof en dient ter opbouwing van Gods Koninkrijk.
  • Je zult hier zo wel eigen artikelen vinden als artikelen van verschillende leraren, al deze artikelen zijn en worden in overleg geplaats onder goedkeuring; de naam van de schrijver en of bron staat vermeld.
  • De getuigenissen zijn geschreven door oprechte mensen met goede bedoelingen. Zij zijn er van overtuigd dat hun getuigenis kan bijdragen om mensen tot de Here Jezus Christus te leiden. Ook deze getuigenissen zijn in goedkeuring, naar ons toegestuurd en geven dus toestemming op het gebruik van hun foto en getuigenis.


Maak van de Opdracht, jouw Opdracht.