Yahweh zal verlossen

Voor wie in Christus gelooft bestaat er daarom hoop op leven na de dood.

Yahweh zal verlossen

Iedere gelovige weet dat er in het Nieuwe Testament uitvoerig wordt gesproken over de opstanding. Maar die opstanding vinden we ook al in het Oude Testament. Zo spreekt deze psalm bijvoorbeeld duidelijk van opwekking uit het graf: “God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want hij zal mij opnemen” . Ook Jesaja profeteert over de dag wanneer God de doden zal opwekken: “Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk – opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof!” (26:19).

Maar voor hen die Gods koninkrijk zoeken, kijken op een positieve wijze naar opstanding en eeuwig leven.