God is een God van nieuwe kansen!

‘In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuël bekend door het woord tot hem te richten.’ 1 Samuël 3:21

God is een God van nieuwe kansen!

Het eerste boek van Samuël begint in de tijd dat de rechters nog over Israël regeerden en Eli hogepriester was. Als geestelijk leider zal Eli zijn leven zeker begonnen zijn in nauwe relatie met God. Maar omdat hij geen maatregelen nam tegen het wangedrag van zijn zonen eindigde zijn leven in schande. Eli handhaafde zijn zonen als priesters en liet hen doorgaan met hun zondige levenswijze. Dit heeft grote gevolgen gehad voor Eli en zijn gezin, maar ook voor Israël als volk. Eén van de gevolgen was dat er in die tijd nauwelijks nog openbaring van God was. Spreuken 29:18 NBG zegt daar het volgende over:
‘Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.’
Dat laatste zien we dan ook gebeuren met het volk Israël.

Maar.......

God is een God van genade. In zijn grote liefde voor zijn volk geeft God hun een nieuwe kans. Hij kiest daarvoor de jonge Samuël uit. God kon op een geweldige wijze door Samuël heen werken, omdat deze bereid was slechts één ding te zijn: Gods dienaar. Via Samuël begon God weer te spreken tot zijn volk. Hij gebruikte Samuël om een koning over Israël aan te stellen naar zijn hart. Deze koning, David, bracht het volk Israël tot grote bloei en welvaart.

Ik weet niet waar jij op dit moment staat in je relatie met God. Er zijn misschien dingen je leven binnengekomen die tussen jou en God instaan. Misschien denk je dat je het helemaal verknald hebt. Je wandelt niet meer in een intieme relatie met God en er is geen ‘openbaring’ meer in je leven. Je bent de goede richting kwijt en weet niet meer waar je het zoeken moet. Dan heb ik goed nieuws voor jou. God is een God van genade. Als jij je verootmoedigt en opnieuw buigt voor God, dan pakt hij de draad met je leven weer op!

‘Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ Jeremia 29:11 Het Boek

Vergeet nooit: God is een God van nieuwe kansen!

Getuigenis Cornelis

Buitengewone Genade

Water scheppen

Water, van levensbelang, schoon water zeker en in Nederland hebben we dat in overvloed. Na de droogte van vorig en dit jaar is er de afgelopen weken weer heel veel gevallen en staat het her en der weer in plassen op het land.

Kracht in zwakheid

Een veel gebruikte tekst in christelijk Nederland, zeker in het kamp van de berusting. Want men heeft gebeden en het niet ontvangen, dan is Zijn genade dus maar genoeg. Maar de tekst stopt daar niet, gaat juist verder. Was die doorn in het vlees een ziekte?

Genieten

Wat is rijkdom? Is dat je alles wat je wilt zonder problemen kopen kunt? Een dikke bankrekening, waarvoor je straks rente moet gaan betalen wil je het erop laten staan? Of dat je gezond bent, een gelukkig huwelijk en kinderen die het goed doen op school en/of in de samenleving en, als het even kan, ook nog God dienen?

Werkelijke liefde

Wat is nu eigenlijk liefde, en wat is ware, werkelijke liefde? Zijn dat de vlinders in je buik, als je pas verliefd bent? Is het dat je onafgebroken bij de persoon wil zijn, waar je van houdt? Zijn dat de wilde nachten vol passie? 

Welvaart

Je hoort wel eens mensen negatief spreken over een 'welvaartsevangelie' alsof het evangelie er alleen maar op gericht is dat het goed met je gaat na je dood. Of, zoals Bill Johnson zegt, zijn we meer gericht om de mensen in de hemel te krijgen, dan de hemel in de mensen.

Waar en je?

God zoekt de mens op en roept: war ben je?
1 2 3 ... 78 79 80