God is een God van nieuwe kansen!

‘In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuël bekend door het woord tot hem te richten.’ 1 Samuël 3:21

God is een God van nieuwe kansen!

Het eerste boek van Samuël begint in de tijd dat de rechters nog over Israël regeerden en Eli hogepriester was. Als geestelijk leider zal Eli zijn leven zeker begonnen zijn in nauwe relatie met God. Maar omdat hij geen maatregelen nam tegen het wangedrag van zijn zonen eindigde zijn leven in schande. Eli handhaafde zijn zonen als priesters en liet hen doorgaan met hun zondige levenswijze. Dit heeft grote gevolgen gehad voor Eli en zijn gezin, maar ook voor Israël als volk. Eén van de gevolgen was dat er in die tijd nauwelijks nog openbaring van God was. Spreuken 29:18 NBG zegt daar het volgende over:
‘Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.’
Dat laatste zien we dan ook gebeuren met het volk Israël.

Maar.......

God is een God van genade. In zijn grote liefde voor zijn volk geeft God hun een nieuwe kans. Hij kiest daarvoor de jonge Samuël uit. God kon op een geweldige wijze door Samuël heen werken, omdat deze bereid was slechts één ding te zijn: Gods dienaar. Via Samuël begon God weer te spreken tot zijn volk. Hij gebruikte Samuël om een koning over Israël aan te stellen naar zijn hart. Deze koning, David, bracht het volk Israël tot grote bloei en welvaart.

Ik weet niet waar jij op dit moment staat in je relatie met God. Er zijn misschien dingen je leven binnengekomen die tussen jou en God instaan. Misschien denk je dat je het helemaal verknald hebt. Je wandelt niet meer in een intieme relatie met God en er is geen ‘openbaring’ meer in je leven. Je bent de goede richting kwijt en weet niet meer waar je het zoeken moet. Dan heb ik goed nieuws voor jou. God is een God van genade. Als jij je verootmoedigt en opnieuw buigt voor God, dan pakt hij de draad met je leven weer op!

‘Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ Jeremia 29:11 Het Boek

Vergeet nooit: God is een God van nieuwe kansen!

Sterk en waakzaam

Bidden, we doen het allemaal. En ook hebben we allemaal verhoringen gezien, maar het gekke is dat de onverhoorde gebeden vaak luider in onze herinnering klinken dan de verhoorde.

Gemeenschap

Ken je dat nog, dat je verliefd was, misschien wel voor de eerste keer? En je had vlinders in je buik. Zat helemaal te rillen en te trillen als je aan die persoon dacht. En als je hem of haar dan zag, dan wist je helemaal niets meer uit te brengen, zat je maar een beetje te blozen en begon je te stuntelen?

Nooit meer bang

Einddoel

Waakzaam en nuchter

Liefde faalt nooi

1 2 3 ... 77 78 79