God is een God van nieuwe kansen!

‘In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuël bekend door het woord tot hem te richten.’ 1 Samuël 3:21

God is een God van nieuwe kansen!

Het eerste boek van Samuël begint in de tijd dat de rechters nog over Israël regeerden en Eli hogepriester was. Als geestelijk leider zal Eli zijn leven zeker begonnen zijn in nauwe relatie met God. Maar omdat hij geen maatregelen nam tegen het wangedrag van zijn zonen eindigde zijn leven in schande. Eli handhaafde zijn zonen als priesters en liet hen doorgaan met hun zondige levenswijze. Dit heeft grote gevolgen gehad voor Eli en zijn gezin, maar ook voor Israël als volk. Eén van de gevolgen was dat er in die tijd nauwelijks nog openbaring van God was. Spreuken 29:18 NBG zegt daar het volgende over:
‘Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.’
Dat laatste zien we dan ook gebeuren met het volk Israël.

Maar.......

God is een God van genade. In zijn grote liefde voor zijn volk geeft God hun een nieuwe kans. Hij kiest daarvoor de jonge Samuël uit. God kon op een geweldige wijze door Samuël heen werken, omdat deze bereid was slechts één ding te zijn: Gods dienaar. Via Samuël begon God weer te spreken tot zijn volk. Hij gebruikte Samuël om een koning over Israël aan te stellen naar zijn hart. Deze koning, David, bracht het volk Israël tot grote bloei en welvaart.

Ik weet niet waar jij op dit moment staat in je relatie met God. Er zijn misschien dingen je leven binnengekomen die tussen jou en God instaan. Misschien denk je dat je het helemaal verknald hebt. Je wandelt niet meer in een intieme relatie met God en er is geen ‘openbaring’ meer in je leven. Je bent de goede richting kwijt en weet niet meer waar je het zoeken moet. Dan heb ik goed nieuws voor jou. God is een God van genade. Als jij je verootmoedigt en opnieuw buigt voor God, dan pakt hij de draad met je leven weer op!

‘Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ Jeremia 29:11 Het Boek

Vergeet nooit: God is een God van nieuwe kansen!

ONVERSTAND IS UIT DE BOZE (3 van 3)

Uit de Serie DE BOOGSCHUTTER Psalm 127 verzen 4 en 5  Wie het verstaan wil zal het verstaan

ONVERSTAND IS UIT DE BOZE (1 van 3)

Uit de Serie DE BOOGSCHUTTER (Psalm 127 verzen 4 en 5) Wie het verstaan wil zal het verstaan.

Waarom ???……

Waarom ???…….

Pijlen op de boog

Zacharia 9 vers 13 SPREKENDE 'PIJLEN', ZIJ WORDEN AFGESCHOTEN DOOR DE GROTE BOOGSCHUTTER JEZUS. Zach. 9 vers 13. Jij en ik zijn de Pijlen op zijn boog...laat je gebruiken om mensenharten te raken met zijn Liefde, Psalm 127 verzen 4 en 5 maar ook om 'vijanden' te raken ten dode Zacharia 9 verzen 11 t/m 17. Jezus heeft zijn pijlkoker met 'pijlen' gevuld die niet beschaamd worden als zij spreken met de vijanden in de poort. Psalm 127 vers 5

De Grote Opdracht in beeld

De Grote Opdracht in praktijk

GOD GAF ZICH BLOOT

GOD? WIE IS DAT?

Relational Discipleship

By Henk Kempers and Molong Nanua

DE GROTE OPDRACHT IN MEERDERE DELEN. (deel 3, is laatste deel)

MATTHEÜS 25 VANAF VERS 1 T/M 13. (deel 3, is laatste deel)

DE GROTE OPDRACHT. IN MEERDERE DELEN (deel 2)

DE GROTE OPDRACHT. IN MEERDERE DELEN (deel 2) MATTHEÜS 25 VANAF VERS 1 T/M 13.
1 ... 60 61 62