Het Koninkrijk waar Here Jezus Koning is

Het Koninkrijk ook wel koninkrijk der hemelen genoemd.

Het Koninkrijk waar Here Jezus Koning is

Het Koninkrijk Gods is een Koninkrijk van God maar dat Hij toevertrouwt aan de mens.

Als Adam gefaald heeft, geeft God het aan zijn Zoon Jezus Christus.

De Here Jezus die het Koninkrijk aankondigde als iets dat heel dicht bij is, en niet slechts een verre toekomstige werkelijkheid was. Marcus 1:15

Afbeeldingsresultaat voor koninkrijk der hemelen

Wanneer?

Dit Koninkrijk wordt ooit gevestigd in macht en majesteit.  Als de Here Jezus Christus terug komt, hier op aarde met de wolken des hemels, zal Hij zijn voet zetten op de olijfberg te Jeruzalem. 

Het Koninkrijk Gods is nu onzichtbaar omdat de Here zelf nog onzichtbaar is. Maar het Koninkrijk wordt een klein beetje zichtbaar op de plekken waar hij aanbeden wordt en de heerschappij van zijn Koninkrijk van kracht is. 

Want "waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden" Mattheus 18:20