Gelukkig een ieder die ontzag heeft voor God en de weg gaat die Hij wijst.
Samenwerking Regio Gebed
Facebook&Twitter&Youtube
Wat is de Grote Opdracht?
Video

Laatste nieuws

Gods wil
Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 1 Thes.5:16-18
Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. 1Tim.4:12
Gratis eeuwig leven
oorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Joh.5:24

Agenda