Bevrijding door Jezus - Geleid door de Heilige Geest - Verkondiging het Koninkrijk Gods
Welkom bij de Grote Opdracht
Wat is de Grote Opdracht?
Onze missie
Video

Laatste nieuws

Een reliëfgetuige van marmer
Een reliëfgetuige van marmer Het reliëf van de zevenarmige kandelaar en de tafel van de toonbroden met de twee trompetten op de Titusboog in Rome zijn reeds lang voorwerp van onderzoek in de archeologie.
Gerijpt in het geloof
Gerijpt in het geloof, Mt. 4: 1-11; Lk. 4:1-13; 1Tim. 3:6 Toen werd Jezus weggeleid naar de woestijn door de Geest om verzocht te worden door de duivel. En gevast hebbend veertig dagen en veertig nachten kreeg Hij honger. En de verzoeker naderde en zei Hem: “Indien Gij Zoon van God zijt, zeg dat deze stenen broden worden.”
Kopie van Gods geliefde dochter
Aida: Ik was onlangs een kast aan het opruimen en toen kwam ik een stapel dossiers van mij tegen. Dossiers van huisartsen, GGZ-instellingen, het revalidatiecentrum en van andere hulpverleners. Die stapel ligt nu voor me en het is best een grote stapel aan A4’tjes. Ineens kwam het besef binnen: deze stapel papieren hebben jarenlang verteld wie ik ben. Alleen ben ik dat echt of is het de identiteit die ik zelf heb aangenomen n.a.v. de uitslagen die voortkwamen uit onderzoeken, testen en conclusies die werden getrokken door hulpverleners?