Gelukkig een ieder die ontzag heeft voor God en de weg gaat die Hij wijst.
Wat is de Grote Opdracht?
Facebook&Twitter&Youtube
Samenwerking Regio Gebed
Video

Laatste nieuws

Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op. Spreuken 15:1 HSV
Afleggers
Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. Jac.1:21
In Zijn Naam
En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Kol.3:17

Agenda