Gelukkig een ieder die ontzag heeft voor God en de weg gaat die Hij wijst.
Samenwerking Regio Gebed
Wat is de Grote Opdracht?
Facebook&Twitter&Youtube
Video

Laatste nieuws

Uw wil geschiede
En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. Mt.26:39 HSV
Één
opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Joh17:21 HSV
Missie
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. -- 1 Johannes 3:8 (Herziene Statenvertaling)

Agenda