God

De naam van de God van de bijbel is Jahweh.

God maakt zichzelf bekend in de Bijbel en maakte Zijn naam bekend aan Mozes en betekent: ‘Ik Ben die Ik Ben’ of Ik zal er zijn.Exodus 3:14.
God heeft de mens goed geschapen, en naar Zijn beeld. De mens was de kroon van Gods schepping, en aan hem was opgedragen om over de schepping te heersen. Genesis 1:26.
God heeft de mens geschapen om een relatie met Hem te hebben, en mocht in het paradijs de zegen en zorg van God ontvangen. Daardoor kwam de mens niets te kort, en kende geen ziekte of pijn.

robot

God heeft de mens lief

Maar omdat God de mens zo lief had, heeft Hij de mens een vrije wil gegeven; de mens kon zelf besluiten wat hij met zijn leven zou doen. Hij wou de liefde niet afdwingen, anders zou het geen liefde meer zijn.

Als we nu eens naar de wereld om ons heen kijken, wat zien we? Oorlog, geweld, haat, bitterheid, wetteloosheid, drugsgebruik, toenemende criminaliteit, seksmisbruik, eenzaamheid, enz.

Wat is er gebeurd?

Wat is er met de mens, die naar het beeld van God geschapen is, gebeurd waardoor onze relatie nu anders is?
Door niet naar de Schepper te luisteren is hij in zonde gevallen. Genesis 3:1

Om over na te denken

God gaf de mens alle om gelukkig te zijn, kun jij je voorstellen dat de mens toch gekozen heeft om voor zichzelf te gaan leven?