De Bijbel

De Bijbel

Het woord Bijbel betekend boek.
Het bevat 66 verschillende boeken met verschillende literaire vormen, zoals brieven, geschiedenis, vertellingen, verhalende literatuur, liedteksten, en openbaringen, maar alle met één thema. God stelde dit boek samen over een periode van 1500 jaar, van 1400 voor Christus tot het jaar 100 na Christus.

Elke schrift tekst is door God Geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Timotheus 3:16 t/m 17)

Zijn 40 auteurs bestonden uit herders, vissers, strijders, priesters, profeten, koningen, een dokter, een leraar en een schenker. Zulke verschillende soorten literatuur die waarheden bevatten die elke generatie, ek cultuur, land of stam beïnvloeden, kunnen alles samengebracht zijn door de hand van God.

Waar werd de Bijbel geschreven?
De bijbel heeft 40 auteurs en is in 3 continenten geschreven dit zijn Azië, Afrika, Europa.

De waterdoop van Patrick

Basis Bijbelfeiten

 • De Bijbel heeft in totaal 66 boeken van 40 auteurs.
 • 39 Boeken in het Oude Testament
 • 27 Boeken in het Nieuwe Testament
 • 31.173 verzen in totaal in de Bijbel (afhankelijk van de vertaling)
 • 23.214 verzen staan in het Oude Testament.
 • 7.959 verzen staan in het Nieuwe Testament.
 • Er staan in totaal 185 liederen in de Bijbel
 • De hele King James Bijbel heeft 788.258 woorden, 31.102 verzen, en 1.189 hoofdstukken
 • Wat is het kortste vers in de Bijbel?

 • “Jezus weende.” – Johannes 11:13
 • Wat is het langste vers in de Bijbel?

 • “De schriftgeleerden van de koning werden in die tijd bijeengeroepen, in de derde maand, dat is de maand Sivan, op de drieëntwintigste dag. En er werd een edict geschreven, naar alles wat Mordechai geboden had aangaande de Joden, aan de satrapen en de gouverneurs en de ambtenaren van de provincies van India tot Ethiopië, 127 provincies, aan elke provincie in haar eigen schrift en aan elk volk in zijn eigen taal, en ook aan de Joden in hun schrift en hun taal.” Esther 8:9 NKJV.
 • Wat is het langste woord in de Bijbel?

 • Mahershalalhashbaz (Jesaja 8:3).
 • De waterdoop van Patrick

  Het laatste woord
  Het allerlaatste woord in de Bijbel is Amen in het boek Openbaring. Amen betekent “het zij zo”

  De Bijbel is door God geinspireerd.

  Zoals in 2 Petrus 1:20 t/m 21 staat de woorden in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament komen van God.

 • De Bijbel is waar omdat Hij van God komt(Psalm 19:8).
 • De Bijbel is onze wet en gids in het leven.
 • De Bijbel is de gebruiksaanwijzing hoe te leven en ervan te genieten.
 • In de tweede brief van Paulus aan Timotheus zegt hij, zoals hierboven te lezen, hoe de Bijbel gebruikt kan worden.

 • Omdat de Bijbel Gods woord is, moet het onze hoogste autoriteit op alle terreinen zijn
 • De Bijbel is een boek met de gedachten van God(Jesaja 55:7-11).

 • God en Zijn Woord zijn één (Johannes 1:1).
 • God verandert niet en Zijn Woord verandert ook niet(1 Peterus 1:24-25 en Psalm 33:10-11).
 • De Schrift, als God geschreven Woord is perfect.(Pslam 12:7).
 • Gods Woord geeft oplossingen voor alle probleem in het leven.
 • Gods Woord heeft kracht.

 • Het geeft geestelijke kracht (1 Petrus 2:2).
 • Het maakt van ons discipelen van Jezus en het maakt ons vrij als we het verstaan.
 • Het brengt geloof voort (Romeinen 10:17).
 • Het verandert ons denken en zorgt voor een verandering in ons leven. (Romeinen 12:1-2).
 • Gods Woord voorzeit in alles wat we in ons geestelijk leven nodig hebben en in onze ontwikkeling als een christen (Matheus 4:4).
 • Gods Woord bevat belofen voor alles wat we nodig hebben. (2 Petrus 1:3-4)
 • God spreekt door Zijn Woord tot ons. En Hij werkt in onze harten en onze gedachten door Zijn Woord. (1 Tessalonicenzen 2:13)