De kracht van gebed!

Kracht van gebed.

Wij moeten ons bewust zijn van de enorme kracht die in gebed zit. Gebed is niet het laatste redmiddel waarnaar we grijpen. Zo van: We hebben alles geprobeerd, maar niets heeft geholpen, we kunnen alleen nog maar bidden. Gebed is het eerste waar we naar grijpen, het is het beste wat we kunnen doen. In 1832 zag ene George Müller de noodzaak in om huizen voor dakloze en ouderloze kinderen op te richten. Binnen korte tijd waren er enkele weeshuizen opgericht voor zo’n honderddertig kinderen. Snel groeide dat verder uit tot vijf huizen met enkele duizenden weeskinderen. Alles zonder een cent van de overheid.

‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land.’ Jakobus 5:17

 

“Overvloed”

Deze en soortgelijke dingen herhaalden zich voortdurend in de bijzondere bediening van deze Godsman. Nooit werden schulden gemaakt, geen hypotheek werd ooit opgenomen. Alles wat nodig was kwam ongevraagd binnen van tal van bekende, maar vooral ook van onbekende mensen. Hij hield alle giften nauwkeurig bij. Zo weten we dat hij totaal 1,38 miljoen pond ontving. Omgerekend naar onze tijd is dan zo’n 50 miljoen euro!

De giftenstroom groeide soms zo groots uit dat er geld overbleef om ander zendingswerk te ondersteunen, zoals dat van Hudson Taylor in China. In het gebed maakte de Here duidelijk voor wie en hoeveel nodig was op dat moment. En dan werd het geld weggestuurd. Zo heeft George Müller zijn hele leven geleefd en gehandeld: man van gebed en van geloof. Een man, die een voorbeeld voor ons allemaal zou moeten zijn!

Jan Pool

De waterdoop van Patrick

Eerste redmiddel

Wij moeten ons bewust zijn van de enorme kracht die in gebed zit. Gebed is niet het laatste redmiddel waarnaar we grijpen. Zo van: We hebben alles geprobeerd, maar niets heeft geholpen, we kunnen alleen nog maar bidden. Gebed is het eerste waar we naar grijpen, het is het beste wat we kunnen doen. In 1832 zag ene George Müller de noodzaak in om huizen voor dakloze en ouderloze kinderen op te richten. Binnen korte tijd waren er enkele weeshuizen opgericht voor zo’n honderddertig kinderen. Snel groeide dat verder uit tot vijf huizen met enkele duizenden weeskinderen. Alles zonder een cent van de overheid.

Om over na te denken

Wat is volgens jou de enige ware weg tot God?