Wat is zonde?

De mens verstopt zich voor God

Zonde betekend: Doel missen. Ons doel is om mensen te worden die een relatie met God hebben. Zonde houdt je dus bij God vandaan.
De mens verstopt zich voor God. De eerste mens Adam en Eva hebben hun vrije wil misbruikt. Ze zijn voor zichzelf gaan leven en hebben hun Schepper, God, op de tweede plaats gesteld. Zij hebben van de vruchten van de boom genaamd: boom van de kennis van goed en kwaad gegeten

De waterdoop van Patrick

God had dit verboden en de mens gewaarschuwd.

Als zij daarvan zouden eten zouden ze sterven. Toch heeft de mens niet naar God geluisterd maar naar satan, de duivel. Die vertelde een leugen en zei tegen de mens: je zult niet sterven maar zelf als God worden.
Daardoor is de mens van God gescheiden en is er een kloof tussen God en de mens ontstaan. Zonde staat tussen de mens en God. Sindsdien wordt iedereen geboren met een zeker verlangen zijn/haar eigen weg te gaan in plaats van Gods weg.

Kunnen we zonde uit ons leven bannen?

Ja, maar dan moeten we doen wat Here Jezus ons bevolen heeft:
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” – Matteus 22:37 t/m vers 39.
Ik ben nog niemand tegengekomen, die dat voor elkaar gekregen heeft. En jij? U? Ook niet?
Dan is de Bijbel correct, waarin gezegd wordt: …..iedereen heeft gezondigd….. – Romeinen 3:23

Maar ik ben een goed mens.

Ik kan mezelf niet verlossen van mijn zondeprobleem, bijvoorbeeld door goede werken te verrichten. Efeziers 2:8 t/m vers 9.

Gevolgen van zonde:

  • Zonde maakt u van binnen en van buiten kapot.
  • Zonde vernietigt ons karakter; denk maar aan luiheid of bitterheid.
  • Zonde bederft familie- en vriendschapsrelaties.
  • Zonden ontwikkelen zich tot gewoonten.
  • De ergste: zonde brengt mee de scheiding van God – Romeinen 6:23

Om over na te denken

Heeft God misschien een antwoord op mijn probleem?