Wie is Jezus?

Jezus Christus betekent:

Onze Heer en Heiland. Het eerste woord, Jezus, is een eigennaam, en wel de Griekse omzetting van het Hebreeuwse Jehosjua (Jozua) of Jeschua. Deze naam betekent letterlijk ‘God redt’. Het tweede woord, Christus, is een titel, en wel de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Masjiach (Messias), en betekent “gezalfde” Jezus maakte er aanspraak op Gods Zoon te zijn en met God op hetzelfde niveau te staan. Hij verklaarde Zich gerechtigd zonden te vergeven. Hij heeft gezegd eens de wereld te zullen oordelen; en waarop het dan aankomt is, hoe in dit leven onze houding tegenover Hem geweest is. Hij zegt dat Hij de enige weg tot God is, dat alleen in Hem verlossing van de zonde is. Hij was zelf zonder zonde
Het lijdt geen twijfel, dat Jezus de meest opmerkelijke persoon geweest is die ooit geleefd heeft. Tenslotte delen wij heel de wereldgeschiedenis in naar wat vóór Hem en wat na Hem heeft plaatsgehad! Over niemand zijn zoveel boeken geschreven, films, muziek, en kunst gemaakt als over Jezus. Wereldwijd geloven anderhalf miljard mensen in Hem. En jaarlijks trekken duizenden mensen naar onbekende streken om over Hem te vertellen. Ze geven huis en haard op voor een leven in primitieve omstandigheden. Nog steeds worden duizenden mensen geëxecuteerd omdat ze in Jezus geloven. Zij weigeren hun geloof op te geven – ook al worden ze vreselijk gemarteld en bedreigd. Hoe bestaat het dat ze dat voor hun geloof over hebben? Kijk door de hele geschiedenis naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth, de Christus. En u zult zien dat Hij en Zijn boodschap altijd grote veranderingen brachten in de levens van de mensen en volken. Waar zijn onderwijs en invloed zijn gekomen, werd de heiligheid van het huwelijk erkend, zijn scholen en universiteiten gesticht en is de slavernij afgeschaft. Er zijn vele veranderingen gekomen voor de mensheid. Ook zijn individuele mensenlevens veranderd.

De waterdoop van Patrick