God is Vrede

Yahweh – Shalom: God is vrede.

Yahweh is vrede is de naam die Gideon aan een altaar gaf. Als de Midianieten, in verbinding met de Amalekieten, het volk Israël wilden uitroeien en dit volk tot God riep om hulp, heeft Hij de belofte aan Gideon gedaan, hen te zullen verlossen, vervuld. En Gideon bouwde een altaar en noemde het: “Jahweh sjaloom” d.i. “de Here is vrede”. Paulus schrijft van ‘de God van de vrede’ (Rom. 15 : 33). Hij schenkt vrede voor het hart en vrede op aarde.

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

De waterdoop van Patrick

Om over na te denken

Voel jij je op dit moment vredig?