God is een Drie-enig God

Christenen geloven in één God.

één God geopenbaard in Drie Personen
Luister, Israel de HEER, onze God de HEER is de enige!(Deuteronomium 6:4) en (Jesaja 43:10-11; 44:8)
De Bijbel geeft aan dat er één ware God is. Alle andere goden en idolen zijn misleidingen van satan.

“De enige God openbaart zich in drie gescheiden Personen.”

God is Drie-Eenig.

Jezus wordt God genoemd in ( Johannes 1:1, 14 en 14:6-6 en Jesaja 9:5)
De Heilige Geest wordt God genoemd (Handelingen 5:3-4). Drie verschillende Personen en rollen vormen samen één Godheid.

Alle drie aanwezig.

    Toen Jezus gedoopt werd, daalde de Heilige Geest op Hem neer in de vorm van een duif. Opdat moment kwam een stem uit de hemel en zei: Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.(Lukas 3:22).
    Op dat moment waren alle drie Personen aanwezig en gescheiden van elkaar. (2 Corinthe 13:14)

Om over na te denken

Kan jij het begrijpen dat God uit drie Personen bestaat?

De waterdoop van Patrick

Op het Moment van de schepping zei God.

Laten Wij mensen maken die Ons even beeld zijn(Genesis 1:26).
God verwijst naar Zichzelf in meervouds vorm op andere momenten.(Genesis 11:6-7 en Jesaja 6:8).
De Drie-eenheid omvat:
God de Vader
God de Zoon
God de Heilige Geest

De Bijbel verwijst naar elk van de Drie als God.​