God is Heelmeester

Yahweh – Rophe: God is Heelmeester.

Gods Woord spreekt.
Mensen die met een eerlijk en open houding de Bijbel lezen, moeten wel tot de ontdekking komen, dat God zieken wil genezen. Jezus stierf aan het kruis en droeg onze zonden en ziekten naar het kruis. In Jes. 53:4 staat het duidelijk “Nochthans onze ziekten heeft hij opzich genomen en onze smarten gedragen..”. Laat u niets wijsmaken door mensen die het altijd weer beter denken te weten, de hele Bijbel is er vol van, je kunt er feitelijk niet omheen. Niet alleen in het nieuwe testament lezen we hier van, ten tijde van Jezus bediening hier op aarde, maar reeds in het oude testament komen we dit tegen.
Bijvoorbeeld: Als Israël verlost was uit Egypte liepen ze al snel vast op hun weg door de woestijn. Ze hadden al 3 dagen geen water gezien en men vreesde het ergste. Toen kwamen ze aan een waterbron, maar ze konden het water niet drinken en vervolgens sloeg de paniek toe. Het was bij deze gelegenheid dat God tot ze begon te spreken. God zei tegen hen, als je doet wat Ik zeg, als je Mij onvoorwaardelijk gehoorzamen zult, dan zal Ik je Heelmeester zijn. God openbaarde daar een speciale kant aan Hem zelf, namelijk “de Heelmeester”.

God spreekt.

 • Op dezelfde manier sprak God ook door David in Psalm 103:3. God is de God “die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest”.

Als we oud worden?

Ik geloof absoluut in Goddelijke genezing. We hebben vele wonderen meegemaakt en voor ons is het dus meer als theorie, we hebben het zelf gezien. Maar nu wil ik een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet zo dat christenen die in Goddelijke genezing geloven, niet ziek kunnen worden of zelfs ziek kunnen blijven. Daarvoor heb ik niet altijd pasklare antwoorden, ik weet niet waarom God dit kennelijk toch toelaat. Het is ook niet waar, dat christenen die naar de dokter gaan met een lichamelijk probleem, geen geloof in Gods kracht hebben. Integendeel, de medische vooruitgang is Gods genade voor ons en we mogen daar dankbaar gebruik van maken. Laat ons beseffen dat we in een gebroken wereld leven, waarin alles nog onvolmaakt is. Daarbij komt dat we lichamelijk langzaam maar zeker achteruit gaan. We blijven niet eeuwig jong, onze krachten nemen af. Dat is een volkomen natuurlijk proces, waarbij het beslist normaal is dat een mens wel eens wat kan gaan mankeren en zelfs medische hulp nodig heeft. Natuurlijk mogen we altijd bidden om genezing en God zal ons vele malen horen, maar niet altijd, want anders zouden we ook niet meer naar lichaam sterven. Laat ons ook beseffen dat de lengte van ons leven, Gods genade-tijd aan ons is. Met andere woorden, lang en gezond te mogen leven is geen recht wat we verdienen. We kunnen God niet ter verantwoording roepen als het anders gaat als dat we zouden verlangen. Paulus heeft het ook over ons lichaam wat achteruit gaat.

Luister naar wat hij zegt in 2 Kor.4:16-18 “Daarom verliezen wij de moed niet; maar hoewel onze uitwendige mens achteruit gaat, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig”.

Vraag: Hoe staat het dan met Jezus offer op Golgotha, die zowel voor onze ziekten als voor onze zonden stierf( Jes.53)?
Antwoord: Straks komt Jezus weer en zal Hij ons vernederd lichaam, veranderen in een punt des tijds (zegt de Bijbel). Dan zullen we voor eeuwig gezond en jong blijven en dit is een rechtstreeks gevolg van Jezus offer voor mij. Vergeet het niet, het beste moet nog komen. Dank u wel Heer Jezus.

Henk Herbold

Om over na te denken

Gelooft u in Goddelijke genezing?

De waterdoop van Patrick

Hij wil genezen

  In Het nieuwe testament laat God vervolgens door Jezus, heel duidelijk zien “dat Hij wil genezen”. Er staat in Matth.4;23 “en Hij genas alle ziekten en kwalen onder het volk” en dit is duidelijk Gods verlangen. Eén van Jezus discipelen, “Jacobus”, geeft later heel duidelijk aan “hoe een mens genezing van God kan ontvangen”. Hij heeft het in Jacobus 5 over “zonden belijden”, want zonden brengt afstand tussen ons en God en daardoor kan God ons niet helpen. Hij heeft het ook over het “gelovig gebed”, “geloof” is kennelijk nodig want zonder geloof zal niemand iets van God kunnen ontvangen (Jac.1:6) en Jacobus heeft het ook over het “zalven van de zieke met olie” door een oudste, als een daad van absolute gehoorzaamheid aan God. Als u ziek bent en dit leest, zou het misschien iets zijn om het eens te wagen en eenvoudig te doen wat de Bijbel leert. Heel veel mensen zijn uiteraard direct bereid om te doen wat de dokter zegt en dat is logisch. Als we dat niet doen dan heeft het ook geen zin naar een arts te gaan. Maar nu is er iets wat God tegen u zegt. Zou het niet de moeite waard zijn, om gewoon maar te luisteren naar die machtige God, die altijd de waarheid spreekt en absoluut betrouwbaar is.

Waarom genezen sommigen dan niet?

  Hier even een paar korte woorden over de vraag: “waarom genezen sommigen niet, ondanks dat men gebeden heeft om herstel ?” Alhoewel we niet op alles een antwoord hebben, geeft de Bijbel ons wel een aantal redenen “waarom genezing uitblijft”.

  1. Allereerst vinden we in het nieuwe testament, dat Jezus in Nazareth niet veel wonderen kon doen, vanwege hun ongeloof. (Matt.13:53-58). Jezus was daar bekend als de timmermans zoon, ze kende z’n vader en moeder, broers en zusters. Jezus kwam uit Nazareth, hoe konden die mensen geloven dat Hij de machtige God was die zieken kon genezen. Vandaag gebeuren deze dingen nog steeds. Mensen hebben moeite om te geloven dat hun ziekte op gebed kan herstellen, omdat ze bijvoorbeeld geen vertrouwen hebben in degene die met ze bidt. Men meent dat een bekende “gebedsgenezer” meer succes heeft als hij of zij bidt dan een gewoon gelovig christen. Of men verliest geloof in genezing omdat de kwaal niet direct verdwijnt, men wil direct resultaat zien. etc. Geloof echter vertrouwt God onvoorwaardelijk. Geloof zegt:”ik heb het ontvangen, ondanks dat men het nog niet ziet”.

  2. Genezing kan ook uitblijven vanwege zonden die we nog niet beleden hebben. Bekend is bijvoorbeeld dat haat en bitterheid iemand ziek kan maken. De apostel Paulus zegt tot de Korinthiërs (1 Kor.11:30), dat ze zichzelf moeten onderzoeken omdat velen zwak en ziek waren vanwege zonden. Het is erg moeilijk om zo iets te zeggen, want het klinkt heel vaak als een beschuldiging of een veroordeling. Wel het is absoluut geen veroordeling, God is niet bezig te straffen in geval van ziekten. Laat u dat niet wijsmaken, want het is niet zo. Maar God laat soms dingen toe in ons leven, om ons tot nadenken te stemmen, zodat we onszelf zullen onderzoeken. Het is alleen maar omdat Hij zo enorm veel van ons houdt en niet wil dat we in de zonden zullen blijven.

  3. Heel vaak wil God dat we dichter tot Hem naderen. God wil een nauwe relatie met ons, vandaar dat Hij nog even wacht om ons te helpen. Ik denk aan een voorbeeld in de Bijbel van de melaatse die naar Jezus kwam en Hem zei: “Indien gij wilt gij kunt mij reinigen”. (Marc.1:40) Jezus strekte z’n hand uit en zei: “Ik wil wordt rein” en de melaatse herstelde. Weet u, melaatsen raken in Israël geen andere mensen aan. In Israël beschouwde men hen als onreine mensen. Vandaar dat die man Jezus niet kon aanraken, maar hij heeft het enige gedaan wat hij wel kon doen. Hij is zo dicht mogelijk bij de Heiland gaan staan, zodat hij binnen handbereik van de Heer was.De Bijbel zegt: “Jezus strekte Zijn hand uit en raakte de melaatse aan”, dit is heel essentieel. Wilt u aangeraakt worden door Jezus, ga dan heel dicht bij Hem staan, m.a.w. ruim alles op wat afstand maakt tussen u en de Heer. Zorg dat u a.h.w. binnen handbereik bent voor Jezus. Vraag Hem daarna (in het gebed) u aan te raken en geloof dat Hij het doet, ook al voelt nog niets. In Zijn aanraking is kracht.