Vrucht van de Heilige Geest

Vrucht van de Heilige Geest

  De vrucht van de Heilige Geest wordt door Paulus genoemd in zijn brief aan de Galaten 5:22–23

  Liefde
  Vreugde
  Vrede
  Geduld
  Vriendelijkheid (of: goedertierenheid)
  Goedheid
  Geloof (of: trouw, of: vertrouwen)
  Zachtmoedigheid
  Zelfbeheersing (of: matigheid)

De waterdoop van Patrick