God is overal

Yahweh – Shamma: God is overal

JHWH is aldaar

Yahweh – Shamma: God is overal
Jahweh is aldaar, de HEERE is aldaar – is de naam die aan de toekomstige heilige stad in Israël wordt gegeven. In het vrederijk zal God immers in het midden van Zijn herstelde aardse volk wonen en daarom zal de naam van de stad zijn in het Hebreeuws “Jahweh Schammah”, d.i. “Jahweh is aldaar’.

‘Eze 48:35 … En de naam van de stad zal vanaf [die] dag zijn: DE HEERE IS DAAR.
(HSV)

Om over na te denken

Gelooft jij dat God overal is? En nu ook aanwezig bij jou, tijdens het lezen van dit artikel?

De waterdoop van Patrick