Is Jezus God?

Jezus Christus kennen.

In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zelf God. Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ontstaan; al het bestaande heeft Hij gemaakt. In Hem is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen. In persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon. Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, en al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles bestaat wat, is er dank zij Hem.

Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam.
Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. Want God had besloten met Zijn hele wezen in Zijn Zoon te wonen… U bent of was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leeft misschien op dit moment nog in u. Maar nu heeft Hij u wanneer u Hem accepteert als uw redder, Heeft hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde, de lijst met regels waaraan we nog niet hebben gehouden verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door aan het kruis te slaan.(Colossenzen 1:15-19;2;13,14)

Gods Zoon straalt Gods heerlijkheid uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten naast de Almachtige God, Die in de hemelen is…. Maar van Zijn Zoon zegt Hij:’’ Aan Uw Koninkrijk, o God komt nimmer een einde; er gelden regels die goed en rechtvaardig zijn’’(Hebreeen 1:3,8)

De waterdoop van Patrick

In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zelf God. Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ontstaan; al het bestaande heeft Hij gemaakt. In Hem is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen.

 

Om over na te denken

Geloof jij dat de here Jezus God is?