Doop

De Here Jezus gaf het voorbeeld in Mattheus 3:13 t/m 17

Wij behoren de Here Jezus’ voorbeeld te volgen, want zelfs Hij zag in, dat het noodzakelijk is om gedoopt te worden. De doop is een onderdeel van de grote opdracht zoals het in Mattheus 28:19 staat.
De doop is een openbare belijdenis van een innerlijke verandering, waarbij ik aan mijn oude ik de de dood verklaar, als ook, dat ik levend ben in Christus.
Door de waterdoop identificeren we ons symbolisch met de dood, de begrafenis en opstanding van Christus.

De waterdoop van Patrick

Hoe je de waterdoop het beste kunt omschrijven:

  • Dood – als we in het water ondergedompeld worden, dan brengen we onze ”oude zelf” de oude zondige natuur ter dood.
  •  Begrafenis – als we uit het water komen, blijft de ‘oude zelf ‘ , de oude zondige natuur, dood en begraven achter.
  •  Opstanding – we staan op uit het water als een nieuw persoon, net zoals Christus door de kracht van de Heilige Geest opstond uit de dood, zo zijn wij door de kracht van de Heilige Geest opgewekt tot een nieuw leven.

Gevolgen van de doop:

  • Je wordt leerling van Here Jezus Christus
  • Je wordt toegevoegd aan Zijn lichaam
  • Je wordt opnieuw geboren uit water en Geest

“Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”
– Mattheus 28:19

Om over na te denken

Zou jij/u je oude leven achter je willen laten en opnieuw beginnen?