Bekering gebed

Bekering gebed

Bid dit gebed tot YHWH God en wordt een leerling van de Here Jezus Christus!
Bidden is praten met God, dit is het begin van een relatie met Hem. Bidden is niet moeilijk of eng, het mag overal en in je eigen taal of woorden.
God luistert naar jou hart, dit gebed hier onder zou je kunnen gebruiken om je hart aan God te geven, om te zeggen dat je Hem wil gaan volgen, en de genade van de Jezus Christus aanvaard.

 

Hemelse Vader,

Ik kom tot u, zoals ik ben, met mijn zonden, mijn problemen en mijn zwakheden.

Vergeef mij, dat ik alleen maar voor mezelf geleefd heb, en vergeef mij al mijn zonden.

Dank U wel, dat U Uw Zoon, de Here Jezus, naar deze wereld gezonden hebt om in mijn plaats voor mijn zonden te sterven.

Dank U wel, Here Jezus, dat U gekomen bent om voor mijn zonden te sterven, zodat ik mag leven.

Ik open nu mijn hart voor U, mijn leven, en ik vraag U, Here Jezus, kom in mijn hart en mijn leven.

Ik geef de controle over mijn leven aan U over, en ik wil U volgen.

En help mij om U gehoorzaam te zijn.

In Uw Naam.

Amen!

Heb jij nog vragen of heb je hulp bij gebed nodig ?
mail of bel dan gerust.

De waterdoop van Patrick