Wat is de Grote Opdracht?

Wat is de Grote Opdracht?

De Grote Opdracht is voor elke gelovige.
Toen de Here Jezus zich klaar maakte om deze aarde te verlaten en terug te keren tot Zijn Vader, verzamelde hij al Zijn volgelingen bij elkaar op de Olijfberg en gaf hen daar Zijn laatste instructies, ook wel genoemd: De Grote Opdracht.

Deze opdracht was niet alleen voor de eerste apostelen.
Hij was niet slechts gegeven aan degenen die een functie hebben in de vijfvoudige bediening als apostel, profeet, herder, leraar of evangelist.

De Here Jezus was heel specifiek.

Het is gegeven aan degenen, die geloven. Deze grote opdracht is voor elke gelovige van vandaag.

Iedere gelovige dient tot iedereen vrij over het geloof te spreken. De Here Jezus zei: Pas als het goede nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.(Mattheus 24:14)

‘Verkondigen’ is het Evangelie te vertellen, of met anderen te delen, of het nu aan een grote groep is of aan iemand persoonlijk, dat is uitvoeren van De Grote Opdracht.

Overal waar Jezus ging, volgden tekenen en wonderen Hem.
De Here Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.(Mattheus 9:35)

De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan de gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.(Lucas 4:18 t/m vers 19)

De waterdoop van Patrick

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

De Here Jezus is ons voorbeeld.

De Here Jezus zei: Waarachtig ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)

Velen hebben deze woorden gehoord en gedacht: ‘hoe kunnen we dezelfde dingen doen die de Here Jezus deed? Hoe kan de Here Jezus ons voorbeeld zijn en van ons vewachten dat wij grotere dingen doen dan Hij deed? Hij is tenslotte de Eeuwige, altijd krachtige Zoon van God!

Dit zullen wij kunnen door middel van de Heilige Geest en de Gave van Geloof.

De Here Jezus opereerde op dezelfde manier zoals wij moeten doen, door de kracht van de Heilige Geest.

Als elke gelovige doorgaat met het prediken van het Evangelie aan alle bereikbare mensen, kunnen en zullen we onze stad, ons land, en de wereld bereiken met het Evangelie van de Here Jezus Christus, voor Zijn spoedige wederkomst.