Gebed

Een nieuw begin

Je bekeren is: breken met het oude, je omkeren. Je ging je eigen weg, maar gaat nu de weg van God. Eigenlijk staat er in de bijbel bij het woordje bekeren: metanoia, je transformeert als van een rups naar een vlinder. Je denken is totaal veranderd van oud naar nieuw. Je gaat anders naar dingen kijken, je handelt anders, en je hebt het soms niet eens door. Dit gebeurt wanneer je God toegang geeft tot je hart, Hij gaat orde op zaken stellen en verandert je van binnenuit. Hij wil je maken zoals Hij jou bedoelt heeft. Hij klopt op de deur van je hart maar je moet Hem zelf binnen laten.

De waterdoop van Patrick

Kostenberekening

Als de Jezus de Heer van ons leven wordt, dan zijn wij Zijn dienstknechten geworden. Dit kan betekenen, dat prioriteiten in ons leven veranderd moeten worden. Laten we eens kijken naar de volgende aspecten van ons leven:

  • We kunnen vrienden verliezen.
  • Mogelijk moeten we vergeving schenken aan en vergiffenis vragen aan familieleden en naaste vrienden.(Dit is een proces)
  • Onze eerste zekerheid moet liggen in Jezus, en niet in ons werk, waardoor we inkomsten verwerven.
  • De Here mag beslag leggen op onze vrije tijd en op onze hobbies.
  • Op financieel gebied wil Hij ons van nemers naar gevers veranderen.

Hebben we geloofszekerheid in dit leven?

Ja! zie: Openbaring 3:20  –  Johannes 3:16  – Romeinen 10:13

  • Geloofszekerheid is gebaseerd niet op gevoelens, maar op hetgeen de Bijbel zegt!

En onthoud: God kan niet liegen. Numeri 23:19

Om over na te denken

Bent u bereidt om voor God te gaan leven?