Heilige Geest

De Heilige Geest is een Persoon.

De Here Jezus besteedde veel tijd aan het onderwijzen over de Heilige Geest. Elke gelovige in Jezus Christus zou bekend moeten zijn met de Heilige Geest. Wanneer de Here Jezus over de Heilige Geest sprak, verwees hij altijd naar Hem als Persoon( Johannes 14:15 t/m 18). Hij refereerde nooit aan Hem als een object of aan een vorm van kracht. Maar vanuit de bijbel weten wij dat de Heilige Geest ook een kracht is waar je veel of weinig van kunt hebben.

De waterdoop van Patrick

We moeten ons gaan realiseren dat de Heilige Geest een Persoon is.

Hij is hier niet om alleen maar dingen voor ons te doen, maar Hij is een Persoon om herkend te worden. De Bijbel spreekt er zelfs over om een eenheid met de Heilige Geest te hebben. 2 Kor 13:14 God leeft in de christen door de Heilige Geest. Het is belangrijk om de Heilige Geest te kennen.
De Heilige Geest helpt ons in ons dagelijks leven als christen.

“Christen zijn ben je niet alleen op zondag, maar elke dag de rest van je leven.”

Om over na te denken

Zou jij/u je oude leven achter je willen laten en opnieuw beginnen?

Maar wat doet de Heilige Geest zoal in ons leven?

  • Hij overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. Johannes 16:8
  • Hij doet ons wedergeboren worden. Johannes 3:5 t/m vers 6
  • Hij woont in ons vanaf de wedergeboorte. Romeinen 8:9
  • Hij maakt ons tot kinderen van God. Romeinen 8:14 t/m vers 17
  • Hij geeft ons geloofszekerheid. Efeziers 1:13 t/m vers 14
  • Hij helpt ons te bidden. Romeinen 8:26
  • Hij helpt ons Gods Woord te begrijpen. 1 kor 2:13
  • Hij produceert vrucht in ons leven. Galaten 5:22 t/m vers 23
  • Hij geeft ons kracht. Handelingen 1:8
  • Hij rust ons toe tot dienstbetoon. 1 Kor 12:7-11