Seks en porno verslaving

Het is normaal en gezond om seksuele verlangens te hebben.

Seks en porno verslaving
Het is meestal zo dat deze verlangens in de puberteit ontstaan. God heeft het beslist zo gewild, dat een mens zich fysiek aangetrokken voelt tot de andere sekse, dat leren we o.a. uit het verhaal van het eerste mensenpaar in Genesis. Met seksuele verlangens is dus niets mis mee maar het hoort juist bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

De wereld om ons heen echter, speelt op allerlei manieren op deze seksuele verlangens van een mens in, met de bedoeling om de lustgevoelens op te wekken. Deze wereld is helaas nog steeds in de greep van satan, die alles doet om de geest van de mens o.a. te vergiftigen met pornografische beelden. We komen het tegenwoordig overal tegen, in de reclames, lectuur, films en niet te vergeten internet, wat een enorme invloed heeft op vooral jonge mensen. Ongemerkt kunnen hierdoor lustgevoelens een steeds grotere rol gaan spelen in je leven. Je gaat bijvoorbeeld steeds vaker over seks fantaseren en je gedachten worden er steeds meer door beheerst. De lustgevoelens die je daarmee opwekt, kunnen een voedingsbodem zijn voor het ontwikkelen van wat we noemen ‘seksverslaving’.

Vraag jezelf het volgende eens af:

Fantaseer ik vaak over seks? Bezoek ik regelmatig, (gewild of quasi ongewild) pornosites op internet? Bel ik zelfs wel eens een sekslijn? Misschien bekruipt je vaak de gedachte dat je dit eigenlijk helemaal niet wil. Het liefst zou je er mee stoppen. Als je dit patroon in je leven herkent, moet je op dit moment aan de noodrem trekken. Je hebt te maken met onreine demonen die bezig zijn je meer en meer in hen macht te krijgen.

Seksuele zonden komen bij een christen nooit zomaar uit de lucht vallen. We zitten niet opeens middenin onreine gedachten; we zetten de deur daar altijd doelbewust naar toe open. Heel vaak is het een lang proces in ons leven, waarin we ons steeds verder voor de zonde openstellen. Op het moment dat we dan daadwerkelijk in de verleiding komen, is het moeilijk om nee te zeggen.

Iemand zei me eens: ‘Het overkwam mij gewoon, ik kwam zonder waarschuwingssignaal in een overspelige verhouding terecht. Plotseling werd ik verliefd, ik zat er opeens middenin.’ Maar dit klopt absoluut niet, voordat de persoon daadwerkelijk vreemd ging, was hij al een tijd bezig met porno. Hij had zichzelf in feite, door het bekijken van deze onzedelijke beelden, al tot een echtbreker gemaakt! Het was gewoon wachten op het moment dat de tijdbom zou barsten.

De zonde is verbroken

Besef ook dat God je liefheeft toen dat Jezus de macht van de zonden verbroken heeft aan het kruis.
Zonde brengt scheiding tussen ons en God. En niemand is volmaakt, niemand is rechtvaardig in Gods ogen. Wij allemaal, stuk voor stuk, verdienen Gods oordeel en zijn straf. Maar God, die heilig en liefdevol is, heeft voorzien in een oplossing voor onze zonden zodat wij aan het oordeel kunnen ontkomen. Hij heeft Zelf de straf op Zich genomen. Jezus Christus, de Zoon van God, werd gemarteld en stierf aan het kruisvoor onze zonden, opdat wij vergeving zouden ontvangen. Drie dagen later stond Jezus op uit de dood, precies zoals Hij gezegd had. En nu biedt Hij ons een relatie met Hem aan, ondanks onze zonden en fouten. Een van de meest verbazingwekkende beweringen uit de Bijbel is deze:

 • 1 Joh.1:9,10 “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.”
 • Elk mens is opzoek naar liefde, maar pornografie is maar een armzalige vervanging voor deze werkelijke liefde. God heeft ons geschapen met het voornemen zelf in onze diepste behoefte aan intimiteit te voorzien.

 • ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.‘Joh.3:16
 • In tegenstelling tot de duisternis en de vernietiging die pornografie in de levens van mensen kan veroorzaken biedt God je, zijn vergeving, reiniging en bevrijding aan.

  Wil jij Hem vragen je te vergeven en in je leven te komen? Dan kun je Hem dat nu vertellen. Als je hulp nodig hebt om dat onder woorden te brengen kun je misschien dit gebed gebruiken:

  De waterdoop van Patrick

  Mat. 18:9
  “En indien uw oog u tot zonde verleidt, trekt het uit, en werpt het van u! Het is u beter, maar één oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.”

   

  Geachten.

  Onze gedachten zijn de bouwstenen waarmee we ons karakter en onze bestemming vormen.
  We moeten onreine gedachten daarom daadwerkelijk afweren, anders groeit het en zal het op den duur sterker worden en ons overweldigen. We kunnen niet alle seksuele prikkels vermijden, maar we kunnen wel voorkomen dat ze wortel gaan schieten. De sleutel daartoe is dat we onze harten en gedachten richten op dat wat goddelijk en rein is en de zonden afwijzen. Daarin moeten we radicaal zijn.

  Jezus stelde heel duidelijk dat verkeerde begeerten in ons verstand, en niet in ons lichaam beginnen: ‘Maar Ik zeg jullie: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel gepleegd.’ (Matt. 5:28). Jezus gaat verder en zegt ons dat we radicaal met zonde en verzoeking moeten handelen.

  ‘En indien uw oog u tot zonde verleidt, trekt het uit, en werpt het van u! Het is u beter, maar één oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.’ (Mat. 18:9).

  Natuurlijk is dit geestelijk bedoeld, namelijk ‘wees radicaal als het gaat om zonden’. Onze plicht is niet alleen om de verleiding te weerstaan, maar nog beter is om er van weg te rennen. De Bijbel zegt nadrukkelijk: ‘Kom niet op het pad van goddelozen, en begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan af en ga voorbij!’ (Spr. 4:14-15)

  Als je op dieet bent, moet je geen bakkerij binnenstappen.
  Als je seksueel rein wilt blijven, blijf dan weg van tijdschriftrekken, videowinkels, advertenties, websites met onreine inhoud. Gaat niet naar mensen of plaatsen die jou tot zondige begeerten zullen prikkelen. ‘Vlucht weg van seksuele onreinheid!’ (1 Kor. 6:18). Als jouw internetaansluiting de aanleiding is om telkens weer pornografie te bekijken, moet je internet van jouw computer halen of je abonnement opzeggen.

  ‘Het is de wil van God dat jullie heilig leven. Onthoudt u van onzedelijkheid.’ (1Thes. 4: 3).

  Wat kan je doen? Het eerste wat je moet doen is voor God erkennen dat je worstelt met pornografie. Dat erkennen moet echter veel verder gaan, tenminste als je er echt vanaf wil. Alles wat zondig en verkeerd is wordt het liefste stiekem en in het duister gedaan en dat is nu precies wat satan wil. Hij weet dat je je er voor schaamt en dat is tegelijk zijn wapen. Wat je moet doen is, breng het juist in het licht. Bespreek het b.v. met huisgenoten die je liefhebben en/of je voorganger of predikant. Vraag hen zo mogelijk voor je te bidden en je helpen om er mee te breken. Het valt namelijk niet mee om zonder hulp een verslaving te overwinnen. Je hebt dus iemand nodig die je helpt om met deze verslaving te breken. Het is absoluut noodzakelijk om je geheim met iemand te delen. Als je dat niet doet kom je waarschijnlijk nooit van je verslaving af. Dat betekent ook weer niet dat iedereen hoeft te weten waar je mee worstelt. Zoek iemand die je kunt vertrouwen en bij wie je je veilig voelt.

  Wil jij Hem vragen je te vergeven en in je leven te komen? Dan kun je Hem dat nu vertellen. Als je hulp nodig hebt om dat onder woorden te brengen kun je misschien dit gebed gebruiken:

  Heer Jezus, ik ben me bewust van mijn zonden en ik weet dat U dat ook bent. Ik vraag U me te vergeven en te reinigen. Dank U dat U aan het kruis bent gestorven voor mijn zonden. Ik vraag U om op dit moment in mijn leven te komen en in mijn leven te werken. Leid mijn leven zoals U wilt. Dank U voor uw vergeving, dank U dat U vanaf nu in mijn leven bent.

  Om over na te denken

  Heeft dit artikel je geholpen ?

  De waterdoop van Patrick