Onze missie

Onze missie

Onze missie is het Evangelie te verkondigen.

Het doel van deze website is mensen het Evangelie bekend te maken, zo dat zij een levende relatie met God aangaan.
Wij kiezen er dan ook voor om niet voor een bepaalde denominatie of kerkelijke instelling te kiezen of een specifieke richting.
Het lichaam van Christus is groot, en ieder mens die bewust de here Jezus de Zoon van God heeft erkend en aangenomen als zijn Heer en Meester, is gedoopt en het kruis erkend en de drie ééningheid van God aanvaard, zijn voor ons broeders en zusters. Wij geloven dat, als mensen het Woord van God gaan bestuderen dit hun leven zal veranderen. En dat mensen uiteindelijk leerlingen worden van de Here Jezus en zo christelijke groei zullen ervaren tot volwassenheid.

Onze missie

informatie op deze website

  • Alle informatie op deze website is essentiel voor het christelijke geloof en dient ter opbouwing van Gods Koninkrijk.
  • Je zult hier zo wel eigen artikelen vinden als artikelen van verschillende leraren, al deze artikelen zijn en worden in overleg geplaats onder goedkeuring; de naam van de schrijver en of bron staat vermeld.
  • De getuigenissen zijn geschreven door oprechte mensen met goede bedoelingen. Zij zijn er van overtuigd dat hun getuigenis kan bijdragen om mensen tot de Here Jezus Christus te leiden.
  • Alle informatie of beeldmateriaal op de website is of in eigenbeheer of in overleg met auteur geplaatst, overal is toestemming voor gevraagd en goedgekeurd.

Maak van de Opdracht, jouw Opdracht.

logo

Geen van alle informatie op de website is bedoeld om iemand te kwetsen, buiten te sluiten, of te discrimineren.