Missie van Jezus

Wat kwam de Here Jezus doen?

De missie van Jezus is de mens te redden.
De mensheid was losgeslagen, los van God, besmeurt met zonden. Daarom moest Hij naar de aarde komen omdat we ons zelf niet kunnen verlossen van onze zonden en het dus nooit vanuit ons zelf goed had kunnen komen.

Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God”, Jezus is zelf gekomen om die onmogelijke missie van Gods Koninkrijk te volbrengen. Jezus openbaarde de missie van het Koninkrijk: Mat. 9 Zijn missie gaat over redding van zondaren. Daar was Hij voor gekomen en die missie had Hij op zich genomen. Hij maakt het ook duidelijk in een ander evangelie, dat van Lukas 19:10 10 “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”

Jezus, kwam naar de aarde om mensen te redden voor de eeuwige dood.
God wil graag dat alle mensen behouden worden en dat zij een relatie met Hem aangaan. Maar door de zonde val was dit niet meer mogelijk tot Hij kwam! Hij die zonder zonde is Hij, Jezus Redder van de mensen.
Jezus, kwam het goede nieuws brengen dat er een weg terug is, terug naar het beloofde land, terug naar het paradijs, terug in de armen van de Vader. Dit goede nieuws kwam Hij brengen. Door bergen en dal riep hij naar de mensen bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij. Dat is zijn missie het redden van zondaren en bekend maken van het Koninkrijk Gods.

De waterdoop van Patrick