Satan

Onze tegenstander

De Satan wordt eerst beschreven als Lucifer, de belangrijke cherub (engel van hoge positie), die heilig en onberispelijk was.
Lucifer besefte hoe mooi en superintelligent hij was en geleidelijk ontstond bij hem het verlangen naar zelfverheerlijking. In plaats dat Lucifer Gods engelen ervan overtuigde om God boven alles lief te hebben, werd hij hoogmoedig en probeerde hij hen ertoe over te halen hem te dienen en te eren.
Toen God Lucifer veroordeelde om zijn misdaden veranderde zijn naam in Satan, wat betekent: tegenstander.
Satan nam de leiding over een revolutie onder de engelen in de hemel, zodat een derde deel van het engelenrijk hem volgde.
De Bijbel vertelt over een belangrijke strijd in de hemel. De Bijbel verklaart: ” Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen!

Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald!

Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. (Openbaring 12:7-9,12)
De engelen, die meegesleurd werden in Satans opstand, worden demonen of boze geesten of onreine geesten of boze engelen genoemd.
Toen dus de beslissing was gevallen dat Satan niet langer in de hemel mocht blijven, vernietigde God Satan niet.
Aangezien God alleen uit liefde gediend wil worden, moet de trouw van Zijn engelen berusten op de overtuiging van Zijn rechtvaardigheid en Zijn barmhartigheid.
Als Satan onmiddellijk was uitgeroeid, zouden zij God meer uit vrees dan uit liefde hebben gediend.
Satans heerschappij en de gevolgen daarvan voor mensen en engelen, zouden laten zien waartoe het verwerpen van Gods gezag leidt. Hoe wist Satan de mens te doen vallen? Satan, de duivel, was aandachtig toen God het eerste mensenpaar volkomen heilig en gelukkig schiep. Satan was afgunstig en wist dat de gehele aarde na verloop van tijd gevuld zou zijn met rechtvaardige mensen die God aanbaden. Satan toonde zich een meester in het kiezen van de juiste tijd voor zijn ontmoeting en wachtte tot het juiste ogenblik om zijn verleidingspoging op Eva af te vuren. De opstandige engel (Satan) bediende zich van een schepsel, de slang, (Genesis 3:1) om tot Eva te praten.

De waterdoop van Patrick
De waterdoop van Patrick

Satan is de:

 

 • aartsleugenaar
 • aartsvijand
 • moordenaar
 • bedrieger
 • overste van deze wereld
 • verleider
 • misleider
 • verderver
 • enz.

 

 

NAAR AANLEIDING VAN HET EERDER GEPLAATSTE ARTIKEL: WIE IS SATAN?

  Jezus noemt hem ‘overste’ van deze wereld. Daarom zou ieder mens, maar allereerst de christen, moeten beseffen hoe lankmoedig en genadig God is. Als God geen ‘dikke vinger in de pap’ hield, zouden we rekening moeten houden met een algemene chaos en vernietiging van alles wat goed en mooi is. Zeg maar van de gehele mensheid en haar maatschappelijke leven. Daar tegenover moeten we goed beseffen dat elk ding, en dingetje, wat goed gaat en is, genade van God is. Ik ben vandaag gezond?

  Dank U wel Heer want dat komt omdat U satan weerhoudt mij kwaad te doen. In feite behelst zijn goedheid en genade alles wat goed is en gaat…denk ook aan grote dingen…zoals de inrichting van onze samenleving…we hebben gezondheidszorg…we hebben over het algemeen goede woongelegenheid…met aan- en afvoer van water, gas, electriciteit enz. Er is een maatschappelijk orde b.v er is afvalverwerking, er zijn afvalwaterzuiveringsstations. We kunnen van alles erbij bedenken maar u begrijpt dat alles wat tot welzijn van de mens dient is door Gods genade. Hij verwekt artsen, medisch specialisten, technici, professoren, wetenschappers, ingenieurs enz. zodat we niet in chaos hoeven te leven. Of deze genoemde mensen wel of niet in Hem geloven doet er even niet toe, dat is hun keus. Maar Hij geeft hun het verstandelijke vermogen om deze posities te kunnen bezetten, de mensheid ten goede. Misschien zeg jij: maar er zijn toch steden in landen waar wij, westerlingen, van de stank en de viezigheid over ons nek gaan. En waar mensen leven ingrote armoede. Ja, dat is zo. Maar ga het eens nauwkeurig na… waar Jezus het minst toegang kreeg en krijgt heerst de grootste verwording. Daar heerst armoede en is veel onderontwikkeling. Waar mensen Jezus aanvaarden, zoals Hij is (Marcus 4 vers 36) zal ook de maatschappelijke toestand verbeteren.

  De hele westerse beschaving, voorzover deze niet beschadigd is of wordt, door het negeren van Jezus’ offer, rust op de aanvaarding van Zijn evangelie. Het was de christenheid die zorgde voor een goede zorgverlening o.a. ziekenhuizen met goede verpleging. Denk aan de vroegere titel van menig ziekenhuis n.l ‘diaconesenhuis’. Maar ook nu nog geldt, voor de nog steeds achtergebleven gebieden, die wij de ‘derde wereld’ noemen: als mensen zich daar bekeren zal het verbeteren. Waar men Jezus’ offer accepteert en God de Vader gaat danken daarvoor, daar gaat God ontegenzeggelijk zegenen. Daarvoor is wel is waar goed onderwijs nodig van voorgangers die gedoopt moeten zijn met Gods Geest. Maar ook daar zal Hij voor zorgen. Zo zien we maar weer: een beschouwing over Wie is satan? leidt tot een beschouwing: Wie is Jezus? En wat brengt bekering en geloof in Hem te weeg? Genoeg om over na te denken.

  Gods Zegen