De kracht van gebed!

‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land.’ Jakobus 5:17

Wij moeten ons bewust zijn van de enorme kracht die in gebed zit. Gebed is niet het laatste redmiddel waarnaar we grijpen. Zo van: We hebben alles geprobeerd, maar niets heeft geholpen, we kunnen alleen nog maar bidden. Gebed is het eerste waar we naar grijpen, het is het beste wat we kunnen doen.

In 1832 zag ene George Müller de noodzaak in om huizen voor dakloze en ouderloze kinderen op te richten. Binnen korte tijd waren er enkele weeshuizen opgericht voor zo’n honderddertig kinderen. Snel groeide dat verder uit tot vijf huizen met enkele duizenden weeskinderen. Alles zonder een cent van de overheid.

Hij nam zich voor alle noden en behoeften niet aan mensen voor te leggen, maar die alleen in gebed aan God bekend te maken.

Nooit klopte hij aan bij mensen, omdat hij vast geloofde dat God in al zijn behoeften zou voorzien. Op de meest wonderlijke momenten en wijzen beantwoordde God zijn gebeden. Altijd kwam het geld, meestal van mensen die hij niet eens kende.

Op een morgen was er niets te eten: geen ontbijt, geen brood, geen melk. Alles was op en er was ook geen geld meer. De kinderen werd gezegd aan tafel te gaan, net als elke morgen om zeven uur en George Müller ging voor in dankgebed. Hij dankte de Here, dat er brood genoeg was, alleen nog niet op de borden die voor ons staan. Hij dankte de Here dat er melk genoeg was in het land, alleen nog niet in de bekers hier op tafel. Terwijl hij uitgebreid had gedankt voor de voorzieningen van de Here voor de dag die net was begonnen, werd er op de deur geklopt. Een bakker voelde zich gedrongen om die nacht uren vroeger brood te gaan bakken en dit rond 06.00 uur bij het weeshuis te gaan afleveren. Een grote kar vol manden met brood stond voor de deur en of de grootste kinderen even konden meehelpen met uitladen.

Juist toen iedereen rijkelijk van brood was voorzien stopte er een grote melkwagen voor de deur. De wagen was kapot en de melkboer moest direct van zijn melk af, want het zou niet de hele dag goed blijven. Alle kinderen en bewoners werden rijkelijk voorzien van melk. ‘Een nieuwe dag onder de voorzienigheid van onze liefdevolle hemelse Vader kan beginnen’, zei George Müller tegen de kinderen.

Deze en soortgelijke dingen herhaalden zich voortdurend in de bijzondere bediening van deze Godsman. Nooit werden schulden gemaakt, geen hypotheek werd ooit opgenomen. Alles wat nodig was kwam ongevraagd binnen van tal van bekende, maar vooral ook van onbekende mensen. Hij hield alle giften nauwkeurig bij. Zo weten we dat hij totaal 1,38 miljoen pond ontving. Omgerekend naar onze tijd is dan zo’n 50 miljoen euro!

De giftenstroom groeide soms zo groots uit dat er geld overbleef om ander zendingswerk te ondersteunen, zoals dat van Hudson Taylor in China. In het gebed maakte de Here duidelijk voor wie en hoeveel nodig was op dat moment. En dan werd het geld weggestuurd. Zo heeft George Müller zijn hele leven geleefd en gehandeld: man van gebed en van geloof. Een man, die een voorbeeld voor ons allemaal zou moeten zijn!

Jan Pool