Artikelen

Regelmatig nieuwe artikelen!

Artikelen

 

Klink hier om naar opfrisser.com te gaan

aa

30-09-2022De genezing van een epilepticus
16-06-2022Niet blussen!
15-06-2022DeDoop in 🔥 Vuur
14-06-2022Een andere Geest
13-06-2022Leiding
11-06-2022Niet te weinig
09-06-2022Gevolg
08-06-2022Voorwaarden
07-06-2022Het is een opdracht
06-06-2022Dronken
06-06-2022Ziet toe dat niet iemand u verleide
05-06-2022Vol van de Geest
04-06-2022De sterke man binden
03-06-2022Bolwerken slechten, schansen neerhalen
02-06-2022Gedachten krijgsgevangen maken
31-05-2022Bolwerken afbreken
30-05-2022Liefde 🧡
29-05-2022Het Woord van God, het zwaard van de Geest
26-05-2022Bidden in de Geest
25-05-2022Lofprijzing als wapen
24-05-2022De Naam van Jezus
23-05-2022Het bloed van het Lam
22-05-2022Redding (door God)
21-05-2022Evangelie horen
20-05-2022Deuren Openen
20-05-2022Nieuw Bijbelleesplan op YouVersion
19-05-2022Licht 💡
17-05-2022Zegenen
16-05-2022Doeltreffend Bidden
14-05-2022Reden 13: Bidden naar Zijn wil
13-05-2022Reden 12: Gods Koninkrijk breekt door!
12-05-2022Reden 11: Voorbeelden
11-05-2022Reden 10: Onze missie
10-05-2022Reden 9: Verwachting
10-05-2022Het teken van Jona
09-05-2022Reden 8: Hulp van de Geest
08-05-2022Reden:7 Schade
07-05-2022Reden t, haast….!
06-05-2022Reden 5m Gods naam wordt verheerlijkt
05-05-2022Reden 4: Verlossing is beschikbaar
04-05-2022Reden 3: Krachtig gebed
03-05-2022Reden 2: Geloof
02-05-2022God is liefde
01-05-2022Zonden vergeven
30-04-2022Omdat ik Jezus in mijn hart heb
29-04-2022Meteen aan de Grote Opdracht
28-04-2022Vul mij met Uw Heilige Geest
27-04-2022Ik geloof dat U terugkomt voor mij
26-04-2022Ik geloof dat U weer bent opgestaan
25-04-2022Dank U, dat U stierf voor mij
24-04-2022Zet me vrij!
23-04-2022Vergeven, wassen, reinigen
22-04-2022Kom in mijn hart
20-04-2022N is de tijd
19-04-2022Jezus Openbaren
18-04-2022Gods goedheid leidt tot bekering
17-04-2022De weggerolde steen
16-04-2022Aanroepen = gered
15-04-2022Gratis Geschenk
14-04-2022Iedereen heeft gezondigd
13-04-2022Waar ga je naar toe als je sterft?
12-04-2022God heeft een plan met je leven
11-04-2022God houdt van jou!
10-04-2022Doeltreffend
09-04-2022Verheerlijkt
08-04-2022Ongehinderd
07-04-2022Goede aarde
05-04-2022Waarheid maakt vrij
04-04-2022Overtuigen
03-04-2022Prediken
02-04-2022Goddelijk Inzicht
01-04-2022Ontferming
01-04-2022Landelijke Paasactie op Stille Zaterdag
31-03-2022IJver
30-03-2022Wie zielen wint is wijs
29-03-2022Vrijmoedigheid
28-03-2022Kracht
27-03-2022Kom in actie!
26-03-2022Schaamteloos
25-03-2022De Oogst is groot
24-03-2022De velden zijn wit
23-03-2022Zieken genezen
21-03-2022De 99 achterlaten
20-03-2022Niemand verloren
19-03-2022Kracht, liefde en bezonnenheid
18-03-2022Medewerkers gezocht
17-03-2022De liefde dringt ons
16-03-2022Het verlorene zoeken
15-03-2022Vissers van mensen
14-03-2022De Grote Opdracht
13-03-2022Vol van de Opstandingskracht van Jezus
12-03-2022Navolgers van God
11-03-2022Altijd prijzen
10-03-2022He licht der wereld
09-03-2022Gerechtigheid van God
08-03-2022Gods medewerker
07-03-2022Denken Vernieuwen
05-03-2022Gedachten krijgsgevangen maken
04-03-2022Redeneringen afbreken
03-03-2022Wandelen in geloof
02-03-2022Hem welgevallig
01-03-2022Overwinnaar over hem die in de wereld is
28-02-2022Het Bloed van het Lam
27-02-2022Sleutels van het Koninkrijk
26-02-2022Meer dan overwinnaar
24-02-2022Ik ben een zoon van God
23-02-2022Autoriteit over de vijand
22-02-2022Door Zijn striemen genezen
21-02-2022Alle geestelijke zegen
20-02-2022Ik heb eeuwig leven!
19-02-2022Onderweg gezegend
18-02-2022Aandachtig luisteren
17-02-2022Erfgenaam van de zegen van Abraham
16-02-2022Ik kan alles in Zijn kracht
15-02-2022Sterk in de Here
14-02-2022Ik werp al mijn zorgen op Hem
13-02-2022Heerlijk voorzien
12-02-2022Bevrijd van de vloek der wet
11-02-2022Behoed op al mijn wegen
10-02-2022Door Gods Geest geleid
09-02-2022Verlost uit de macht der duisternis
08-02-2022Deel aan de Goddelijke natuur
07-02-2022Een nieuwe schepping
05-02-2022Gerechtvaardigd door geloof
03-02-2022Vergeven door het bloed
02-02-2022Ik ben verlost
01-02-2022Ik ben een kind van God
31-01-2022Gods wil kennen
30-01-2022Iedereen welkom
29-01-2022Met eigen ogen
28-01-2022Opstandingskracht
27-01-2022Genade alleen
26-01-2022God is goed
25-01-2022Opbouwend bidden
25-01-2022Opbouwend bidden
20-01-2022Profeet
19-01-2022Polarisatie
18-01-2022Geef niet op!
17-01-2022Recht
16-01-2022Volheid
15-01-2022Gezag
14-01-2022Nieuwe kansen
13-01-2022Doe iets met je gaven!
11-01-2022Vasten en bidden
10-01-2022Aanhoudend bidden
09-01-2022God spreekt
08-01-2022Gaven en bedieningen
07-01-2022Het Koninkrijk is nabij!
06-01-2022Stuurt God mensen naar de hel?
05-01-2022Vergeten
04-01-2022Wordt vervolgd
03-01-2022Schuilplaats
03-01-2022Goede schoenen