Blogs, getuigenissen en artikelen

Blogs, getuigenissen en artikelen

Regelmatig nieuwe blogs, getuigenissen en artikelen!

De slogan van De Grote Opdracht is niet voor niets: MAAK VAN DE OPDRACHT JOUW OPDRACHT. Daarom zoeken wij blogs, getuigenissen en artikelen door broeders en zusters geschreven.

14-11-2019
13-11-2019Levend door de Geest
12-11-2019Wijs, dwaas
11-11-2019Belijden en genezen
10-11-2019Voorspraak
09-11-2019Sterke toren
08-11-2019Mar wij zien Jezus
07-11-2019Losprijs
06-11-2019Volmaakte weg
05-11-2019Gods wil
04-11-2019Wonderen
03-11-2019Ontzagwekkend
02-11-2019De belasting en de keizer
02-11-2019Toegang
01-11-2019Niet voor niets
31-10-2019Verheven
30-10-2019Onlosmakelijk
29-10-2019Fruitig
28-10-2019Zeer goed
27-10-2019Vergeving van zonden
24-10-2019IJverig
23-10-2019Struikelgevaar
23-10-2019Dan toch
21-10-2019Krisis
20-10-2019Levend Water
19-10-2019Voortreffelijk
17-10-2019Op weg
16-10-2019Gelukkig
11-10-2019Onderpand
10-10-2019Struikelen
09-10-2019engel uit de hemel
08-10-2019Volmaakte liefde
07-10-2019Vergelding
06-10-2019Bron van levend water
06-10-2019Gezindheid.
03-10-2019Voorziening
02-10-2019Krachtig getuige zijn
01-10-2019Machtige Held
30-09-2019Intimiteit> identiteit>autoriteit
28-09-2019Broeder des Heren
27-09-2019Tot zonde gemaakt
26-09-2019Hele wapenrusting
25-09-2019Hulp bij verzoeking
25-09-2019Schaapjes
24-09-2019Vernederen en verhogen
23-09-2019Hart en mond
22-09-2019Weinig woorden
21-09-2019Brullende leeuw
20-09-2019Waarachtig
17-09-20193 wapens
16-09-2019Niemand kan standhouden
15-09-2019Vrijgekocht
14-09-2019Bekering en vergeving
13-09-2019‘s Morgens vrolijk zingen
12-09-2019Tienden in het Nieuwe Testament
11-09-2019Ten volle overtuigd
10-09-2019Verzadigd slapen
09-09-2019Ik vertrouw op U
08-09-2019Liefhebben
07-09-2019Arend
06-09-2019Verzoening
05-09-2019Onberouwelijk
04-09-2019Kinderen van het licht
03-09-2019Koninklijke priesters
02-09-2019Genezing
01-09-2019Stromen
30-08-2019Het Nieuwe Testament heeft ons bereikt
30-08-2019Onbezorgd en bekend
29-08-2019Ik ben
28-08-2019Leermeester
27-08-2019Wandelen met Hem
26-08-2019Alles is van U
24-08-2019Overwinning
23-08-2019Uitgestorte liefde
23-08-2019relatie versus religie
21-08-2019Leven en overvloed
20-08-2019sterke toren
18-08-2019Leven door Hem
17-08-2019Geest in je binnenste
16-08-2019Goede najagen
16-08-2019Dwalende schapen
14-08-2019Erfdeel
13-08-2019Niets doen
11-08-2019De gelijkenis van de jongste zoon, deel 2
11-08-2019Goed gaan
10-08-2019Bloed
09-08-2019Liefde aandoen
08-08-2019Licht en Waarheid
07-08-2019Slaaf of Zoon?
07-08-2019Over scheiden
06-08-2019Zeggen en doen
05-08-2019Voor de Here en niet voor mensen
04-08-2019Zegen
03-08-2019Alle dingen schenken
02-08-2019Vertrouw God
01-08-2019Ingeblazen
31-07-2019Het getal
31-07-2019Duif
30-07-2019Angst of vertrouwen
28-07-2019Helper
27-07-2019Benauwdheid
26-07-2019Het goede komt van God
26-07-2019Vrijgemaakt
24-07-2019Gelovend bidden
23-07-2019Vergeving
23-07-2019Niente
23-07-2019De genealogie
22-07-2019Kracht, Liefde en Bezonnenheid
21-07-2019Sterk bewijzen
20-07-2019Onbevlekt en smetteloos
19-07-2019Missie
18-07-2019Kinderloos
17-07-2019Sleutels
16-07-2019Aanstoot
14-07-2019Hij weet alles
14-07-2019De dag des Heren
13-07-2019Afbeelding van God
12-07-2019Goed gaan
11-07-2019Bewaren voor de boze
09-07-2019Vangstbeperking
08-07-2019
08-07-2019De gelijkenis van de jongste zoon, deel 1
07-07-2019Ontwapend
05-07-2019Alle geestelijke zegen
04-07-2019Goeddoen
03-07-2019Rondom
02-07-2019Dood en leven
01-07-2019Hou vast wat je hebt
30-06-2019Kingdom First
29-06-2019Kinderen van God
28-06-2019Dokter
27-06-2019Groot is Uw trouw
26-06-2019Kracht
25-06-2019Toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
24-06-2019God geniet
23-06-2019Voortdurende vrede
22-06-2019Het zevende wapen
21-06-2019Bescherming
20-06-2019Bekleed
19-06-2019Onder de wet of de genade
18-06-2019Rots der eeuwen
17-06-2019Vuiligheid
16-06-2019Gebedsverhoring
15-06-2019Verleiding
14-06-2019Voorbijgegaan
13-06-2019Droefheid
12-06-2019Hij leeft!
11-06-201982 jarige tot de Heer geleid bij Appie Heijn
11-06-2019First things first
10-06-2019Kracht
09-06-2019En ziet en hoort
08-06-2019Bidden naar Zijn wil
07-06-2019God is trouw
06-06-2019Sprekende Zoon
05-06-2019Zonden bedekken
04-06-2019Één van zin
03-06-2019Wijsheid en inzicht
02-06-2019Machtig wonder
01-06-2019Geest en Kracht
31-05-2019Klop
30-05-2019Hemelvaart
29-05-2019Wt van de vrijheid
28-05-2019Vertrouwen
27-05-2019Verbreken
26-05-2019Woord en Geest
25-05-2019Armen woning
24-05-2019Trouwe roeper
23-05-2019Alles is mogelijk
22-05-2019Geen veroordeling
21-05-2019ONEINDIG VEEL MEER
20-05-2019Zaligmakende genade
19-05-2019Genadeland
18-05-2019Vrij moedig
17-05-2019Eén mens
16-05-2019Geef toe
15-05-2019Toorn
14-05-2019Eerste Hulp bij Aanvallen
13-05-2019Ik en mijn huis
12-05-2019Je bent belangrijk
11-05-2019Nooit teleurgesteld
10-05-2019Opwekking
09-05-2019Ontvluchtend en jagers
08-05-2019Alles geschapen
07-05-2019Wijze en dwaze woorden
06-05-2019Rijke mate
05-05-2019Heb je Hem?
04-05-2019Geschenk
03-05-2019De hele volheid
01-05-2019Wijsheid, kennis en inzicht
30-04-2019Ik zie, ik zie
29-04-2019Geschapen
28-04-2019United Hyves App
28-04-2019Niemand is als u
27-04-2019Leve de Koning
26-04-2019Doodsbericht
25-04-2019Vrezen
24-04-2019Alles in de Naam van Jezus
23-04-2019Genadegroei
22-04-2019Eeuwig leven
18-04-2019Uit God geboren
17-04-2019Bloed en water
16-04-2019Vernederd en gehoorzaam
15-04-2019Losprijs
14-04-2019Palmpasen
13-04-2019Zeeboddembedekker
12-04-2019Opofferen
11-04-2019Vrede bij God
10-04-2019Levend maken
09-04-2019Jagen en streven
08-04-2019VESTING
07-04-2019Niet onder de wet
06-04-2019Groot, groter, grootst
04-04-2019Zorgverzekering
03-04-2019Doeltreffend bidden
03-04-2019Heilige en onberispelijk
02-04-2019Tekort
01-04-2019Mens en God
31-03-2019Vooral doorgaan
30-03-2019Scherp Zwaard
29-03-2019Vrolijk en verblijd
28-03-2019Heilige Tempel
27-03-2019Van de dag
26-03-2019Niemand gelijk
25-03-2019Geloof, hoop en liefde
24-03-2019Pand bewaren
23-03-2019De HERE
22-03-2019Genieten
21-03-2019Komt goed!
20-03-2019Sterk als de dood
19-03-2019Redding is een bevel
19-03-2019Redding is een bevel
18-03-2019De missie
17-03-2019Gezegend om en zegen te zijn
16-03-2019Zoals Hij
15-03-2019Stad zonder muur
14-03-2019Volheid van God
13-03-2019In je blootje
13-03-2019In je blootje
13-03-2019In je blootje
12-03-2019Scheidsmuur
12-03-2019Scheidsmuur
11-03-2019Het hart
11-03-2019Het hart
10-03-2019
09-03-201918 x feest
08-03-2019De HERE, uw Strijder
07-03-2019Biddend zingen
07-03-2019Kopie van Biddend zingen
07-03-2019Kopie van Biddend zingen
06-03-2019Funkelnagelnieuw
05-03-2019Waarheid en wijsheid
04-03-2019Van harte
03-03-2019Eeen voor alen, allen door een
02-03-2019Koninkrijk van priesters
01-03-2019Waardig te ontvangen
28-02-2019Eeuwig Woord
27-02-2019Tekenen en wonderen
26-02-2019Nieuwe Module - Oorlog tegen de heiligen
26-02-2019Kopie van Nieuwe Module - Oorlog tegen de heiligen
26-02-2019Gezindheid
25-02-2019Licht versus duisternis
24-02-2019Bekeer je en leef
23-02-2019De Naam aanroepen
22-02-2019Vrucht dragen
21-02-2019Schreeuwend hert
20-02-2019Onomstotelijk
19-02-2019Elkaar liefhebben
18-02-2019Hoopvolle torkomst
17-02-2019Sterke genade
16-02-2019Prikkel
15-02-2019Ontwapenend
14-02-2019er op rekenen
13-02-2019Kruisiging
12-02-2019Geen woorden, maar daden
11-02-2019Oorzaak
10-02-2019Curacaco, 9-2-2019
10-02-2019Mensenvanger
09-02-2019Love in Action, 9-2-2019
09-02-2019Zalig
08-02-2019Zoals Hij is
07-02-2019Zichzelf verwoestend
06-02-2019Niets onmogelijk
05-02-2019Ongehoorzaam
04-02-2019Gelovig gebed
02-02-2019Hemelse gewesten
01-02-2019Reinigen
31-01-2019Rechte wegen
31-01-2019Kopie van Rechte wegen
30-01-2019Lawaai
29-01-2019Heilige Geest en Vuur
28-01-2019Voor ogen
27-01-2019Koningen en Priesters
24-01-2019Angst voor de dood
23-01-2019Geest van zachhtmoedigheid
22-01-2019Iets te wonderlij?
21-01-2019Sterk in de Here
20-01-2019Schoon
19-01-2019Zorgstelsel
18-01-2019Kinderen van God
17-01-2019Volmaakt geschenk
16-01-2019Overvloedige vreugde
15-01-2019Kracht, Liefde, Bezonnenheid
14-01-2019Bloedvloiende vrouw
13-01-2019Gelof uit gehoor
12-01-2019Verwachten
11-01-2019MEER GENADE
10-01-2019Overmoed
09-01-2019Bidden naar Zijn wil
08-01-2019Zoeken
08-01-2019Zoeken
07-01-2019De beste weg
06-01-2019Gebruiksaanwijzing
05-01-2019Naderen
04-01-2019Zoeken en vinden
03-01-2019Geslaagd plan
02-01-2019niet verlaten
01-01-2019Iets nieuws