één God geopenbaard in Drie Personen

Christenen geloven in één God

één God geopenbaard in Drie Personen

Luister, Israel de HEER, onze God de HEER is de enige!(Deuteronomium 6:4) en (Jesaja 43:10-11; 44:8)

 • De Bijbel geeft aan dat er één ware God is. Alle andere goden en idolen zijn misleidingen van satan.

De enige God openbaart zich in drie gescheiden Personen.

 • Op het Moment van de schepping zei God, ''Laten Wij mensen maken die Ons even beeld zijn(Genesis 1:26).
 • God verwijst naar Zichzelf in meervouds vorm op andere momenten.(Genesis 11:6-7 en Jesaja 6:8).
 • De Drie-eenheid omvat:
  God de Vader
  God de Zoon
  God de Heilige Geest
   
 • Toe Jezus gedoopt werd, daalde de Heilige Geest op Hem neer in de vorm van een duif. Opdat moment kwam een stem uit de hemel en zei: Jij bent Mijn gelifde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.(Lukas 3:22).
 • Op dat moment waren alle drie Personen aanwezig en gescheiden van elkaar. (2 Corinthe 13:14)

De Bijbel verwijst naar elk van de Drie als God.​

 • Jezus wordt God genoemd in ( Johannes 1:1, 14 en 14:6-6 en Jesaja 9:5)
  De Heilige Geest wordt God genoemd (Handelingen 5:3-4). Drie verschillende Personen en rollen vormen samen één Godheid.