Geplaatst op Geef een reactie

Onze toekomst

God ziet jou als volmaakt in Jezus

Bemoediging 659 – Onze toekomst
(Er is toch hoop voor jou)

Ook vandaag is er voor veel mensen genoeg redenen om bezorgd te zijn, soms te klagen of misschien wel de moed op te geven. Maar dit geldt gelukkig niet voor kinderen van God die leven in relatie met Jezus. Want zij krijgen voortdurend geestelijke bemoedigingen vanuit de hemel. Zo ook vandaag door deze bemoediging. God wil ook vandaag tot jou spreken door Zijn Woord en Geest. Daarbij komt dat Hij ons steeds overweldigt met Zijn liefde, iedere keer als we in gebed gaan en Hem aanroepen, ja Jezus liefde is een kracht die ons kan dragen in alle omstandigheden.

Gods liefde ontroert ons ook steeds opnieuw, het raakt je diep van binnen. Het blijft onbegrijpelijk dat Hij zo enorm veel van ons houdt. Welk lijden je ook meemaakt, onze toekomst zal groots en glorieus zijn, we zijn op weg naar Jezus. Straks zullen we eeuwig met Hem leven en er zal dan nooit meer lijden of verdriet zijn.

Als we dan thuis komen bij de Heer, breekt er een groot hemels feest aan (Openb.19). Engelen zullen met ons feest vieren, onvoorstelbaar, maar de Bijbel zegt ook dat hetgeen we niet gezien of gehoord hebben, of ook wel bedacht zouden kunnen hebben, heeft God voor ons bereid.

We krijgen een nieuw lichaam van de Heer, wat nooit meer ziek kan worden of kan sterven, want de dood bestaat gewoon niet meer (Openb.21). We zullen wonen in een hemelse stad, gebouwd van hemels materiaal, die eeuwig zal blijven en ook uit de hemel zal neerdalen hier op aarde. Jezus zal dan 1000 jaar regeren hier op aarde. Geloof me maar, ik heb het niet bedacht, God heeft het bedacht en Hij is ook instaat om het uit te voeren want Hij is almachtig.

Dit is de toekomst van alle kinderen van God die Jezus van harte liefhebben. Als jij Jezus liefhebt, dan zul jij daar ook deel aan kunnen hebben en in die stad kunnen wonen. Allemaal en alleen omdat Jezus voor jou stierf en de weg voor je opende naar deze eeuwige toekomst. Schud vandaag alles wat je hindert van je af, in Jezus naam. Kijk niet naar alles wat tegen zit en teleurstelt, maar kijk naar het licht, naar de nieuwe dag met Jezus die voor je ligt. Ik heb dat in ieder geval gedaan vanmorgen.

God laat in de Bijbel zien, dat Hij ons niet aan ons lot zal overlaten. Daarom, in deze bemoediging van vandaag wil ik het vooral hebben over hoop en niet over alle rampen die er zijn en mogelijk nog gaan komen. Ik wil het hebben over die nieuwe tijd die God heeft beloofd. Jawel… ook de natuur zal zich herstellen. Prachtig, het staat echt allemaal in de Bijbel beschreven.

Dit betekent hoop voor iedereen die het moeilijk heeft vandaag. Misschien moet je nu lijden, dan is deze bemoediging heel speciaal voor jou. Het wordt echt allemaal anders, ‘wacht nog even, God heeft ons beloofd alles nieuw te maken en onze God is betrouwbaar’. Je kunt er dus van op aan.

Het belangrijkste is wel dat we Jezus straks zullen ontmoeten, die ons lief heeft en voor ons stierf. Vandaag mogen we al contact met Hem hebben als Hij tot ons spreekt, ons vertroost en kracht geeft.

Mail gerust naar [email protected] we bidden graag voor je. Of als je wilt kun je me ook persoonlijk ontmoeten, kom eens luisteren in één van onze samenkomsten. Na afloop wil ik graag met je spreken en bidden.