Geplaatst op Geef een reactie

Onze toekomst

God ziet jou als volmaakt in Jezus

Bemoediging 659 – Onze toekomst
(Er is toch hoop voor jou)

Ook vandaag is er voor veel mensen genoeg redenen om bezorgd te zijn, soms te klagen of misschien wel de moed op te geven. Maar dit geldt gelukkig niet voor kinderen van God die leven in relatie met Jezus. Want zij krijgen voortdurend geestelijke bemoedigingen vanuit de hemel. Zo ook vandaag door deze bemoediging. God wil ook vandaag tot jou spreken door Zijn Woord en Geest. Daarbij komt dat Hij ons steeds overweldigt met Zijn liefde, iedere keer als we in gebed gaan en Hem aanroepen, ja Jezus liefde is een kracht die ons kan dragen in alle omstandigheden.

Gods liefde ontroert ons ook steeds opnieuw, het raakt je diep van binnen. Het blijft onbegrijpelijk dat Hij zo enorm veel van ons houdt. Welk lijden je ook meemaakt, onze toekomst zal groots en glorieus zijn, we zijn op weg naar Jezus. Straks zullen we eeuwig met Hem leven en er zal dan nooit meer lijden of verdriet zijn.

Als we dan thuis komen bij de Heer, breekt er een groot hemels feest aan (Openb.19). Engelen zullen met ons feest vieren, onvoorstelbaar, maar de Bijbel zegt ook dat hetgeen we niet gezien of gehoord hebben, of ook wel bedacht zouden kunnen hebben, heeft God voor ons bereid.

We krijgen een nieuw lichaam van de Heer, wat nooit meer ziek kan worden of kan sterven, want de dood bestaat gewoon niet meer (Openb.21). We zullen wonen in een hemelse stad, gebouwd van hemels materiaal, die eeuwig zal blijven en ook uit de hemel zal neerdalen hier op aarde. Jezus zal dan 1000 jaar regeren hier op aarde. Geloof me maar, ik heb het niet bedacht, God heeft het bedacht en Hij is ook instaat om het uit te voeren want Hij is almachtig.

Dit is de toekomst van alle kinderen van God die Jezus van harte liefhebben. Als jij Jezus liefhebt, dan zul jij daar ook deel aan kunnen hebben en in die stad kunnen wonen. Allemaal en alleen omdat Jezus voor jou stierf en de weg voor je opende naar deze eeuwige toekomst. Schud vandaag alles wat je hindert van je af, in Jezus naam. Kijk niet naar alles wat tegen zit en teleurstelt, maar kijk naar het licht, naar de nieuwe dag met Jezus die voor je ligt. Ik heb dat in ieder geval gedaan vanmorgen.

God laat in de Bijbel zien, dat Hij ons niet aan ons lot zal overlaten. Daarom, in deze bemoediging van vandaag wil ik het vooral hebben over hoop en niet over alle rampen die er zijn en mogelijk nog gaan komen. Ik wil het hebben over die nieuwe tijd die God heeft beloofd. Jawel… ook de natuur zal zich herstellen. Prachtig, het staat echt allemaal in de Bijbel beschreven.

Dit betekent hoop voor iedereen die het moeilijk heeft vandaag. Misschien moet je nu lijden, dan is deze bemoediging heel speciaal voor jou. Het wordt echt allemaal anders, ‘wacht nog even, God heeft ons beloofd alles nieuw te maken en onze God is betrouwbaar’. Je kunt er dus van op aan.

Het belangrijkste is wel dat we Jezus straks zullen ontmoeten, die ons lief heeft en voor ons stierf. Vandaag mogen we al contact met Hem hebben als Hij tot ons spreekt, ons vertroost en kracht geeft.

Mail gerust naar [email protected] we bidden graag voor je. Of als je wilt kun je me ook persoonlijk ontmoeten, kom eens luisteren in één van onze samenkomsten. Na afloop wil ik graag met je spreken en bidden.

Geplaatst op Geef een reactie

Geroepen om God te dienen

Bemoediging 656 – Beschikbaar
(Geroepen om God te dienen)

Ik geloof dat God deze week persoonlijk tegen jou wil spreken. Neem elke dag even vijf minuten de tijd om mijn bemoedigingen te lezen en vraag daarna steeds de Heilige Geest wat Hij tegen jou wil zeggen.

Vandaag kan ik je van de Heer zeggen, God kiest jou uit om Hem te dienen. Het is alleen maar van belang of jij beschikbaar bent voor God. En luister, de Heer kiest er juist voor om ons als kwetsbare mensen te gebruiken. Dit is belangrijk, want God kiest mensen niet uit op hun kwaliteit, maar vooral op hun beschikbaarheid.

Onlangs hoorde ik dat de bekende evangelist en zendeling Anne van der Bijl is overleden, op 94 jarige leeftijd. Hij is de oprichter van de Stichting Open Doors, die opkwam voor de vervolgde christenen. Vele jaren geleden, hoorde ik hem regelmatig prediken en ook heb ik zijn boeken gelezen. In die jaren werd ik enorm aangesproken door de boodschap van Gods liefde die hij predikte en vooral het omzien naar de verdrukten. Maar vanmorgen moest ik speciaal denken aan iets wat ik Anne vaak heb horen zeggen. ‘Hij was zeker geen beter of bekwamer mens dan anderen, maar hij was wel beschikbaar voor God en Jezus maakte hem tot wie hij mocht zijn’. Hij wilde dus zeggen: ‘alle eer aan de Heer, die mij als Zijn kind tot zo’n machtig getuigenis gemaakt heeft in de wereld’.

Maar in feite zijn we allemaal geroepen door God, om een zegen te zijn voor anderen. God wil ons allemaal gebruiken om Zijn naam hier op aarde te verheerlijken. We zijn dus niet zomaar hier op aarde, maar God heeft altijd een plan en een bestemming voor ons allemaal en dat geldt dus ook voor jou, wauw… .

Die bestemming is zeker niet iets wat alleen ver weg in de toekomst ligt, maar het is iets wat vandaag al kan beginnen. Jij mag vandaag al de persoon zijn zoals God die bedoeld heeft, om vooral tot zegen te zijn voor anderen. We kunnen vandaag anderen helpen met de talenten en de mogelijkheden die God ons gegeven heeft. En… je hebt altijd tenminste één talent van God ontvangen (Lees maar in Mat.25: 15). We hebben in ieder geval het talent ontvangen om iemand lief te hebben en geloof me ook dit heeft alles te maken met onze roeping en bestemming wat God zelfs al met ons leven had voordat we geboren waren. Als we gewillig zijn en dus vooral beschikbaar voor God, is onze bestemming en roeping al vast, het is namelijk Gods plan met ons en we mogen dat ook gaan ontdekken.

Laat ik je vandaag bemoedigen. Het is niet zo dat onze mogelijke beperkingen een verhindering zijn voor God, om je in te schakelen in zijn plan. In de levens van Mozes, Gideon, en Jeremia zien we voorbeelden van Bijbelfiguren die roepingen kregen die lang niet zo goed bij hun persoonlijke karakter pasten. Ze protesteerde zelfs tegen God en zaten feitelijk helemaal niet op hun roeping te wachten. Maar God gaf ze Zelf de kracht en de bekwaamheid, daardoor waren ze ‘wel’ in staat om hun taak en roeping te volbrengen. Laten we nooit vergeten, God heeft in feite onze bekwaamheden niet eerst nodig, wel onze beschikbaarheid.

Misschien heb je gebed nodig hiervoor, ik wil graag voor je bidden. Laat gerust wat van je horen, je kunt alles bij ons kwijt, het is veilig. Mail naar [email protected] , ik wil je ook graag ontmoeten, kom naar één van onze samenkomsten.

Geplaatst op Geef een reactie

God ziet jou als volmaakt in Jezus

God ziet jou als volmaakt in Jezus

Bemoediging 655 – Alles nieuw
(God ziet jou als volmaakt in Jezus)

Er geen beslist grotere kracht in het hele universum, dan de kracht van de liefde van God. Het is deze kracht die uiteindelijk in staat zal zijn om alles wat nog gebroken is te herstellen. Volgens de Bijbel komt er zelfs een 1000 jarig vrederijk, hier op aarde, waarin Jezus zal regeren (Openb.20). Dan zal er een paradijselijke wereld ontstaan, waar liefde en vrede zal heersen in plaats van haat en oorlog. Dat alles zal tot stand komen door de kracht van Gods liefde en omdat God jou lief heeft, wil Hij dat jij daarbij zal zijn.

Maar waarom doet God dat? God is almachtig en boven alles verheven, Hij heeft feitelijk geen reden om naar jou en mij om te zien, want voor Zichzelf heeft God ons niet nodig, Hij is almachtig, de Schepper van hemel en aarde. Het is echt alleen Zijn liefde voor ons mensen, die Hem beweegt om ons niet tot de hel te veroordelen, maar om ons in Jezus Zijn liefde te tonen. Die God roept vanaf Zijn troon in Openb.21:5 “Zie Ik maak alle dingen nieuw”. Hij gaat dus echt alles nieuw maken en … tegelijk is dat proces van vernieuwing vandaag al begonnen in ons.

God komt in Jezus naar ons toe en verheft de mens, vanuit onze zondige staat. Het is onvoorstelbaar, niet te begrijpen en goddelijk, maar God ziet ons dus nu al als volmaakt, want Hij ziet ons in Zijn zoon Jezus Christus. Hij kijkt daarom naar ons met ogen vol liefde en niet in boosheid. In Jezus kijkt Hij zelfs helemaal niet meer naar de onvolmaaktheden van onze oude natuur, maar ziet ons als volmaakt in Jezus.

Zelfs al voel je je nog schuldig om welke reden dan ook, als je eerlijk bent tegen God en belijd je zonden oprecht, dan wast God je schoon door het bloed van Zijn Zoon en Hij spreekt je vrij van het oordeel en je mag straks ook leven in dat nieuwe koninkrijk wat God gaat maken. Misschien moet ik je dit, doormiddel van deze bemoediging vandaag nog een keer zeggen. Wat een machtige boodschap van genade.

In de hemel is Jezus het middelpunt van alles wat daar zal is (Openb.5:6), miljoenen engelen zingen daar voor Hem dat geloof ik. Maar straks zal Hij ook het middelpunt zijn van alles hier op aarde. Alle knie zal zich straks voor Hem buigen en elke tong zal Zijn naam verheerlijken (Filip.2:10,11).

Maar nu al in ons leven wil Jezus het middelpunt zijn bij ons, in ons gezin, in ons huwelijk, in de gemeente, in ons werk. We moeten gaan inzien dat niets en niemand meer eer verdient dan Jezus. Hij wil meer zijn dan je hobby, je bezittingen, zelfs belangrijker dan je familie en je gezinsleden. Neem vandaag eens extra tijd voor Hem. Het is net als in een huwelijk waarbij de partners geen tijd hebben (of zo nodig tijd maken), om met elkaar te praten en om gewoon samen te zijn. Zo’n huwelijk is op een gevaarlijk weg. Op welke plaats heb je dan je man of je vrouw staan. Zo ook, welke plaats heeft Jezus in je leven? Hoeveel tijd neem je voor gebed? Wanneer heb je aandacht voor Hem, zodat Hij tot je kan spreken.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Henk Herbold.