Steun ons!
Geplaatst op Geef een reactie

Witte velden

‘Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.’ Johannes‬ ‭4‬:‭35‬ ‭HSV‬‬

Heel vaak wordt evangeliseren zaaien genoemd. Het Woord is het zaad wat gezaaid wordt en zal moeten opkomen om geoogst te worden. Denk aan de gelijkenis van de zaaier. Maar heel vaak blijft het daarbij en daar gaat het vergelijken met het boerenleven mank. Want er is geen boer die zijn oogst verloren zal doen gaan als die rijp is!

We bevinden ons in het slot van het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put. Ze is tot geloof gekomen en is het haar hele dorp gaan vertellen. In no time is dat dorp ook bekeerd en zijn ze nu onderweg naar Jezus. Opwekking! Op dat moment komen de discipelen terug. Ze hebben eindelijk de lunch klaar. Niet geringschattend bedoeld, want, waar haal je, in het Midden Oosten, op het heetst van de dag nog iets te eten? En dan zegt Jezus dat Hij al gegeten heeft, ze snappen er helemaal niets meer van! Maar Jezus zegt: “het doen van de wil van Mijn hemelse Vader is eten en drinken voor mij”. En dan komt onze tekst van vandaag.

Hij spreekt eigenlijk weer een gelijkenis.: zeggen jullie niet dat er vier maanden zitten tussen zaaien en oogsten? ’Kijk’, daarmee doelend op de mensen uit Sichar, die aan kwamen lopen: “de velden zijn wit”, m.a.w. de oogst is rijp!

Als dat toen zo was, hoeveel te meer vandaag de dag! Overal hoor je getuigenissen dat er mensen tot geloof komen. En niet alleen in het buitenland, ook in ons land is dat zo! De tijd van alleen maar zaaien is voorbij. Het is nu al zover dat vaak de maaier de zaaier inhaalt, wat Jezus hier bedoelt.

Is zaaien verkeerd? Als het daarbij blijft wel. Die oogst moet naar binnen, anders staat ze te verrotten op het land! Dus de mouwen opstropen, er is werk aan de winkel! Ook wij moeten beseffen dat het binnenhalen van de oogst, de wil van de hemelse Vader is!

Gebed: Dank U, Heer, dat U ons de ogen opent en laat zien dat de velden wit zijn, dat de oogst rijp is en er dus actie genomen moet worden om de oogst niet verloren te laten gaan. Ik stel me beschikbaar om dat te doen, opdat er niemand verloren gaat! Amen

Met 👍liken, delen en abonneren help je me om zo het goede nieuws te verspreiden

Wil je dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan: https://chat.whatsapp.com/BWAlmRXQ1k87muLBKxA8Gz

Ook als leesplan ‘de Grote Opdracht’ te beluisteren op YouVersion

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8hx1MYKrrWr&_r=1

#opfrisser #preachingdrummer #WIBIC #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummeR

Geplaatst op Geef een reactie

Bijbelteksten Memorisatie Plan

Bijbelteksten Memorisatie Plan

Het jaar is al bijna om en het nieuwe staat voor de deur. Al goede voornemens gemaakt. Ik wil nu uitdagen om het volgende te doen: iedere week 1 bijbeltekst. Dat moet voor jong en oud te doen zijn toch?

4 redenen om het te doen:

1) Jezus citeerde het Oude Testament ruim zestig keer.

Als Jezus het zo vaak citeerde zouden ook wij de gewoonte moeten hebben om de Bijbel uit ons hart te laten stromen

2) Jezus versloeg verleidingen met de Schrift.

De Bijbel zegt dat het Woord van God het zwaard van de Geest is (Hebreeën 4:12 HSV De enige manier om succesvol te zijn in de strijd is door vaak te oefenen met het gebruik van het zwaard.

3) Het helpt ons het in ons hart op te slaan.

David zei dat hij het Woord van God in zijn hart verborg en dat deze daad hem hielp om niet tegen God te zondigen (Psalm 119:11 HSV)

4) Het ontwikkelt ons geheugen

Ons geheugen is een spier die groeit naarmate hij wordt gebruikt Hoe meer we proberen de Bijbel uit ons hoofd te leren, hoe meer we daartoe in staat zullen zijn

We hebben een plan ontwikkelt wat je kan helpen om het te doen.

Kijk op onze website: https://bijbeltekstmemorisatie.work/https://bijbeltekstmemorisatie.work/

Of meld je aan in de Whats app groep:

https://chat.whatsapp.com/JJmQQVDYcJY39mcbE51WGx

Of via de QR code

Ik zou zeggen: doen!

 

https://bijbeltekstmemorisatie.wordpress.com/het-plan/

 

Verder lezen Bijbelteksten Memorisatie Plan

Geplaatst op Geef een reactie

Koninklijke Missie

‘Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.’
‭‭Mattheüs‬ ‭10‬:‭8‬ ‭HSV‬‬

De discipelen worden op stage gezonden met een geweldige opdracht: Genees de zieken, wek doden op, maak melaatsen weer rein, drijf demonen uit. Ze hebben het Jezus zien doen, nu mogen ze het zelf. En het staat in het kader van evangelisatie, want de zin ervoor luidt dat ze de mensen moeten oproepen zich te bekeren, omdat het Koninkrijk van de hemel nabij is!

Wonderen en tekenen horen bij de verkondiging van de blijde boodschap. Een wonder zegt meer dan 1000 woorden! Wanneer er in de Bijbel gesproken wordt over heil of redding wordt daar meestal het woordje sozo gebruikt en dat betekent daarnaast ook genezing, bevrijding, voorspoed, zegen, alles wat Jezus voor ons vrij zette en omwisselde aan het kruis.

Maar hoe kunnen we dat? Want er staat niet dat we voor de zieken moeten bidden, maar dat we ze moeten genezen! Dan moeten we terug naar vers 1, waar staat dat Hij hun macht, autoriteit, gaf over iedere ziekte en iedere kwaal. En als Hij dat aan de discipelen gaf vóór de doop in de Heilige Geest, dan hebben wij dat zeker, als we ook daarmee vervuld zijn. Alleen moet ook dat geactiveerd worden! (Zie de vorige Opfrisser)

Ik wil de gelovigen niet te eten geven, die nog nooit een zieke hebben genezen, ondanks de opdracht. “Dat was voor toen” zeggen ze dan. Maar we gaan aan het eind van deze cyclus zien dat het ook nog voor nu geldt. “Ja, maar als er niets gebeurt?” Als je niet genoeg geloof hebt, kan je in ieder geval gehoorzaam zijn, want ook dit is een opdracht. En ja, het is spannend en inderdaad er gebeurt niet altijd iets. Maar wanneer je voor iemand bidt, zegen je die persoon en de mensen voelen de liefde van God!

Ik wil je wel een garantie geven, als je het nooit gaat doen, zal je het ook nooit zien gebeuren. Gebruik je autoriteit, die je hebt in Christus (zie het leesplan ‘Wie Ik Ben In Christus’ hierover). Besef dat je met Christus bent opgestaan en met Hem in de hemelse gewesten zit. Als je van boven af kijkt is ieder reusachtig probleem of ernstige ziekte maar een speldenknop! En maak je gedachten krijgsgevangen en leg die het zwijgen op als ze twijfel voortbrengen en geen geloof. En laat jouw handen de handen van Jezus zijn. Wees beschikbaar en vrijmoedig! En je zult versteld staan wat God, door jou heen, kan doen! En dan zul je net als de discipelen zeggen, toen die terugkwamen: “Het werkt ook als wij het doen!” (Luk.10:17)

Gebed: Waauw, wat een geweldige opdracht, die U ons hebt gegeven, Here Jezus. En hoewel ik het moeilijk vind wil ik het wel gaan doen, in Uw kracht, Heilige Geest, tot eer van de Vader. Opdat Uw Koninkrijk, door mij heen, zichtbaar wordt en mensen U gaan leren kennen.

Met 👍liken, delen en abonneren help je me om zo het goede nieuws te verspreiden

Wil je dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan: https://chat.whatsapp.com/BWAlmRXQ1k87muLBKxA8Gz

Ook als leesplan ‘de Grote Opdracht’ te beluisteren op YouVersion

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8hx1MYKrrWr&_r=1

#opfrisser #preachingdrummer #WIBIC #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geplaatst op Geef een reactie

Dat ene schaap


Stel dat iemand van jullie 100 schapen heeft en hij raakt er één van kwijt. Dan laat hij de 99 overgebleven schapen in de wildernis achter en gaat het weggelopen schaap zoeken. En hij blijft zoeken tot hij het vindt.’ Lukas 15:4 BB

Als je zou kijken naar rendement en of het nu eigenlijk handig is om 99 schapen achter te laten om een eigenwijs, weggelopen en afgedwaald schaap te zoeken, zou je denk ik tot andere conclusies komen, dan dat Jezus, de Goede Herder, doet in deze gelijkenis. Zijn drijfveer is namelijk niet rendement, maar liefde!

Nu is dat natuurlijk heel makkelijk om dat alleen op Jezus te betrekken, maar we zagen al, dat, als we Hem willen volgen, we dezelfde dingen moeten kunnen doen. En Hij begint ook met te zeggen: “Als jij nu eens 100 schapen had”, dus het gaat over ons.

Vaak zie je dat herders beschermend zijn over hun kudde, misschien wel te beschermend. Maar deze herder is niet alleen een herder, Hij is ook een evangelist. Want hij laat de 99 achter en gaat op zoek naar die ene. Vaak denken we bij evangelisatie aan het massa gebeuren, zoals Billy Graham en Reinhard Bonnke dat deden, maar het gaat om die ene!

Als we het kleine verachten, zullen we het grote nooit ontvangen. Ben je bereid om alles achter te laten, alles opzij te zetten voor die ene, dat afgedwaalde schaap? Die misschien bier drinkend en bedelend, half stoned en stinkend in de goot ligt? In Jezus’ ogen is hij kostbaar en waardevol.

Maar misschien vind jij jezelf niet waardig om dit allemaal te doen, weet dan dat ook jij waardevol bent in zijn ogen, Hij stierf voor jou, zo waardevol ben je. En Hij wil ook jou gebruiken om dat verloren schaapje te redden en weer bij Hem terug te brengen!

God zoekt geen mensen die bekwaam zijn, dat maakt Hij ons, door zijn Heilige Geest. Hij zoekt mensen die bereid zijn…

Gebed: Dank U wel, hemelse Vader, dat U mij waardevol vindt, en dat ik dat ben; dat U mij geschikt acht om achter de verloren schaapjes aan te gaan en mij bekwaam maakt door de Heilige Geest. Ik wil U volgen, Jezus, ook hierin.

Met 👍liken, delen en abonneren help je me om zo het goede nieuws te verspreiden

Wil je dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan: https://chat.whatsapp.com/BWAlmRXQ1k87muLBKxA8Gz

Ook als leesplan ‘de Grote Opdracht’ te beluisteren op YouVersion

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #WIBIC #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geplaatst op Geef een reactie

Niemand verloren

Geplaatst op Geef een reactie

Kracht, liefde en bezonnenheid

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. 2 Tim.‬ ‭1‬:‭7‬ ‭HSV‬‬

Een van de wapens, waarmee Satan ons lam wil leggen, zodat er we er niet op uitgaan om het evangelie aan de mensen te brengen, is angst. Hij is een geweldige intimidator en praat ons dat aan. Wat zullen de mensen wel niet van je zeggen? Je staat glad voor gek? En je hart klopt in je keel en versnelt, je bloeddruk stijgt, want stel je eens voor!

Paulus schrijft aan de nog jonge Timotheüs, dat hij nergens bang voor hoeft te zijn. Niet omdat hij zo’n goed redenaar is, of zo wijs en intelligent zou zijn. Nee, omdat hij vervuld is met de Heilige Geest en er gaven in hem vrij gezet zijn om zijn taak te vervullen (vers 6). Die gaven moeten wel worden ontwikkeld en dat doe je door ze te gebruiken.

Een tijdje terug was ik bij de fysiotherapeut en deze vertelde iets over je spieren, die je ook meteen in het geestelijke kunt toepassen: “If you don’t use it, you’ll loose it”, (wat je niet gebruikt raak je kwijt). Het was voor mij een rhema, Woord van God! Dus ga ermee aan de slag en ontwikkel ze!

Dus als we de Heilige Geest hebben ontvangen, is dat er niet zomaar eentje: nee, de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Kracht is weer het woordje dunamis, die explosieve kracht van de Heilige Geest; Liefde is datgene wat ons dringt, wat we pas nog behandelden en bezonnenheid kan ook vertaald worden met zelfbeheersing. Dat je niet als een olifant in een porseleinkast tekeergaat en meer schade aanricht dan dat je goeddoet, zelfs misschien in je enthousiasme.

Dus wanneer de angst je aangrijpt als je eens iemand wilt aanspreken of op het moment dat jij je getuigenis wilt geven en je hart tekeergaat, leg die angst dan het zwijgen op en nodig de Heilige Geest uit om je te leiden. ‘Angst is een slechte raadgever’, zegt het spreekwoord en als we daarnaar luisteren komt er nooit iemand tot geloof, maar als we ons laten leiden door de Heilige Geest, gedreven worden door liefde en bewogenheid en ons zelf beheersen, dan zul je versteld staan wie je allemaal kunt bereiken met de liefde van Jezus. En dat willen we toch allemaal? Want niemand mag sterven zonder Jezus!

Bid daarom het volgende gebed hardop en met je hart mee en doe het vaker:

Gebed: Vader God, in de naam van Jezus, vraag ik met alles wat ik kan om vrijmoedigheid om Uw Woord te spreken. Verbrand alles wat van mij is dat niet van U is.

Geef me een passie voor het verlorene, een honger naar de dingen van God, en een heilige vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus te prediken. U hebt mij niet een geest van verlegenheid of angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik kies ervoor om iedere dag te wandelen in die kracht, die liefde en die bezonnenheid. Ik beveel iedere macht van angst nu te wijken van mij, in de naam van Jezus.

Ik wil mij focussen op de dingen die boven zijn. Moge de dingen van de hemel meer waar voor mij worden dan de dingen van deze wereld.

Herschik mijn prioriteiten. Vader God, wat belangrijk is voor U, laat het belangrijk zijn voor mij.

Ik zal gaan waar U wilt dat ik ga. Ik zal doen wat U wilt dat ik doe. Ik zal zeggen wat U wilt dat ik zeg. Ik kies ervoor Uw wil te doen en Uw weg in mijn leven te gaan. Door de genade van God, laat mijn leven een maximum impact hebben voor het Koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus. Amen.

Met 👍liken, delen en abonneren help je me om zo het goede nieuws te verspreiden

Wil je dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan: https://chat.whatsapp.com/BWAlmRXQ1k87muLBKxA8Gz

Ook als leesplan ‘de Grote Opdracht’ te beluisteren op YouVersion

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #WIBIC #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummeR

Geplaatst op Geef een reactie

Medewerkers gezocht


Wij zijn Gods medewerkers en u bent Gods akker. Of anders gezegd: Gods gebouw.’
‭‭1 Korinthiërs‬ ‭3‬:‭9‬ ‭HTB‬‬

Waar je ook komt, overal zie je de bordjes hangen: ‘Wij zijn op zoek naar medewerkers’. In het Koninkrijk van God is het niet anders. Zoals we al eerder gezien hebben heeft God ervoor gekozen om ons in te zetten voor de redding van mensen. Ons, dus geldt dat ook voor jou!

Het mooie is dat je er geen opleiding voor nodig hebt, maar dat iedereen, door de Heilige Geest, bekwaam wordt gemaakt. In zijn kracht kunnen we onze schroom verliezen. Ikzelf, bijvoorbeeld, ben best een verlegen persoontje. Als ik in een winkel iets moet vragen schuif ik dat vaak af op mijn vrouw, als ze er intrapt, tenminste. Maar ben ik op straat om mensen aan te spreken en te vertellen dat God van hen houdt en een geweldig plan met hun leven heeft, dan ben ik zo vrijmoedig als wat. Dat is niet mijn verdienste, dat is de Heilige Geest in mij!

En wat is er heerlijker dan samen met iemand naar Jezus toe te gaan en te vragen of Hij in hun hart komt? Een heerlijk moment, vol vreugde, waarbij de engelen boven een feestje vieren! Want er is blijdschap in de hemel over één zondaar, die zich bekeert.

God zoekt jou! Hij wil je zo graag inzetten, met al je gaven en talenten, om een wereld, verloren in schuld, te bereiken. Om de hel te plunderen, zoals Reinhard Bonnke zei, en de hemel te bevolken. God heeft er alles aan gedaan: Hij gaf zijn Zoon, uit liefde, waardoor de prijs betaald is, wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, stortte de Heilige Geest uit, zodat wij het kunnen, in zijn kracht. De bal ligt bij ons!

Ben je beschikbaar? Want als je solliciteert heb je de baan! En ik beloof je: je zult er geen spijt van hebben. Durf uit je comfortzone te stappen en zeg: Ik wil!

Gebed: Ja Vader, ik wil! Ik vind het eng, maar ik wil Uw medewerker zijn om de oogst van zielen binnen te halen. Hier ben ik, Heer, vul mij, gebruik mij, zend mij, voor Uw glorie en opdat niemand verloren gaat!

Met 👍liken, delen en abonneren help je me om zo het goede nieuws te verspreiden

Wil je dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan: https://chat.whatsapp.com/BWAlmRXQ1k87muLBKxA8Gz

Ook als leesplan ‘de Grote Opdracht’ te beluisteren op YouVersion

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #WIBIC #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummeR

Geplaatst op Geef een reactie

De liefde dringt ons

De liefde dring ons

Geplaatst op Geef een reactie

Het verlorene zoeken


‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’
‭‭Lukas‬ ‭19‬:‭10‬ ‭HSV‬‬

Vandaag openbaart Jezus Zijn missie, de reden waarom Hij op aarde kwam: Om het verlorene te zoeken en het te redden. En als wij Jezus volgen, zoals we gisteren zagen, zou dat dus ook onze missie moeten zijn.

De tekst komt uit het verhaal van Zacheüs, de tollenaar. Hij had gehoord dat Jezus door Jericho kwam. De publiciteit had gewerkt. Maar hij had twee problemen: Hij schaamde zich voor de mensen, die hij jarenlang had uitgebuit en met de bezetter samengewerkt. Zijn tweede probleem was dat hij klein van stuk was. En er stond een flinke mensenmassa, zo kon hij Jezus niet zien! Maar hij was ook vindingrijk. Hij klom in een boom.

Niet zomaar een boom, nee, een moerbeivijgenboom. Dat was een vijgenboom met bladeren die op een moerbei leken. Een boom met een dikke bladeren jas aan. Hij kon zich daar dus goed in verstoppen.

Maar niet voor Jezus, want die zag hem. Op een bovennatuurlijke manier werd Hem dat geopenbaard. En dan komt er zo’n mooi moment waar we zoveel van kunnen leren. Jezus veroordeelt hem totaal niet! Zodra wij mensen gaan veroordelen sluiten we hen uit om het evangelie te ontvangen. Geen woord van verwijt. Alleen maar dat Hij in zijn huis wil zijn. Terwijl we van te voren hoorden dat Hij op weg was om Jericho te verlaten.

We noemen dat een goddelijke afspraak. Dat zien we ook vaak als we op straat bezig zijn. Dat mensen op plaatsten zijn, waar ze helemaal niet moesten zijn, maar er naar toe geleid werden. Ze waren er ‘toevallig’. Wel toeval is God incognito!

Maar wanneer Jezus in het huis is van Zacheüs gebeurt er iets bijzonders. Hij wordt blijkbaar overtuigd, door de Heilige Geest, dat zijn levensstijl niet op orde is en hij wil het in orde maken. Maar eerst had hij dus Jezus in zijn huis, in zijn hart en als dat gebeurt volgt de transformatie, komt de verandering.

Uiteraard hebben de religieuzen daar weer moeite mee. Hoe kan het dat Hij bij zondaars en tollenaars in huis is? En dan zegt Jezus onze dagtekst: “Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en het te redden.” Hij was dus op zoek naar Zacheüs, moest daar gewoon zijn, het was gepland.

Nog even over het woordje redding, dat is in het Grieks: sozo, en dat betekent ná redden, behouden, ook genezen, bevrijden.

Laat dus vandaag ook onze missie zijn, als volgeling van Jezus, om het verlorene te zoeken, erop gespitst te zijn en ze tot Jezus te brengen. Dan volgen we Hem pas echt!

Gebed: Heilige Geest van God, ik bid dat U vandaag mijn geestelijke ogen opent en mensen op mijn pad brengt met wie ik het evangelie kan delen, in Woord en daad. Opdat zij niet verloren gaan.

Luistertip: Zacheus , Lars Gerven

Met 👍liken, delen en abonneren help je me om zo het goede nieuws te verspreiden

Wil je dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan: https://chat.whatsapp.com/BWAlmRXQ1k87muLBKxA8Gz

Ook als leesplan ‘de Grote Opdracht’ te beluisteren op YouVersion

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #WIBIC #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummeR

Geplaatst op Geef een reactie

Vissers van mensen

‘Hij zei tegen hen: “Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van mensen.”
Matteüs‬ ‭4‬:‭19‬ ‭BB‬‬

Als je Jezus volgt, zijn discipel bent, word je, of beter gezegd, maakt Hij je tot een visser van mensen. Hoe kan het dan zijn dan er zoveel weerstand en uitvluchten zijn bij mensen als het gaat om evangelisatie en het getuigen van je geloof? Zijn we dan wel echt een volgeling van Jezus?

Ik heb 2 versies van hetzelfde verhaal gebruikt voor de dagtekst en het erbij te lezen stukje. Mattheüs is de man die haast heeft in zijn verhaal en soms hele stukken, details, weglaat, terwijl Markus en Lukas juist van de details zijn. Daarom is het altijd goed om een verhaal van en over Jezus in de verschillende ‘getuigenverklaringen’ te lezen.

In de versie van Lukas zijn we midden in de eerste wonderbare visvangst. We kunnen uit dat verhaal een aantal lessen leren over evangeliseren:

1) Ze waren hun netten aan het verzorgen. Zorg dat je materiaal, waar je mee vist op orde is.

2) Petrus was gehoorzaam, ondanks het feit dat wat Jezus van hem vroeg tegen alle wetten van de visserij inging.

3) Hij was bereid om zijn netten aan de andere kant uit te werpen. Zit niet vastgebakken aan de manier zoals jij het altijd doet, maar wees bereid om iets nieuws te leren, ook al vind je het, in eerste instantie, niets.

4) Hun netten scheurden bijna. Zorg dat er opvang en nazorg is voor de mensen die je ‘vangt’. Als de netten scheuren ben je ze kwijt.

5) Ze wenkten de mannen in de andere boot om te helpen. Wees bereid om samen te werken, je kunt niet alle vissen begeleiden, sta open voor hulp van anderen en samenwerking.

En volg Jezus, met eenzelfde bewogenheid en passie die Hij voor mensen had. Je evangeliseert niet om te scoren, maar om de hel leeg te plunderen. Wees niet tevreden met een goed gesprek, maar vang ze en breng ze binnen.

Misschien is een van de redenen wel dat er zoveel weerstand tegen evangeliseren is, dat er veel effort in zit, maar weinig resultaat. Daarom moeten we leren te vissen met goed materiaal en erop gericht zijn de vangst binnen te halen. En dan zou het zomaar kunnen dat onze bootjes bijna zinken van de grootte van de vangst. Maar het begint met 1 ding: Jezus volgen! En dat betekent overgave!

Gebed: Ja, Here Jezus, ik wil U volgen en een visser van mensen worden, wat het me ook kost. Ik ben bereid om de netten aan de andere kant uit te gooien en te zien wat voor een wonderbaarlijke vissen ik ga vangen. Ik geef me over aan U, hier ben ik, gebruik mij!

Luister tip: Fishers of men- Newsboys