Steun ons!
Geplaatst op Geef een reactie

Praktijk

‘Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn.
Filippenzen‬ ‭4‬:‭9‬ ‭BB‬‬

Het evangelie van Jezus Christus is erop gericht om te doen, het is een actief iets. Om gered te worden behoef je niets te doen, om het uit te werken des te meer.

Paulus roept de gemeente, de hij achterliet in Filippi om wat ze van hem geleerd, gezien en gehoord hebben in praktijk te brengen. Een bekende oneliner is: ‘je kunt Jezus niet volgen als je stil zit, en dat klopt’ en leert Jezus ons zelf niet dat als we niet alleen horen, maar juist ook doen wat Hij zegt, we ons huis op de rots bouwen? En Zijn laatste woorden tot ons, Zijn discipelen luidden: Ga!

Het evangelie is dus een actief evangelie, vol praktijk, geleid daar de Heilige Geest. Daarom is geloven niet saai, maar iedere dag een avontuur.

Als je met bewogenheid kijkt naar de nood van de mensen om je heen, armen, zieken, gebondenen en (nog) ongelovigen genoeg die ons uitdagen het evangelie in praktijk te brengen!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Leugens en laster

Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd.’

Mattheüs 5:11-12 HTB

De laatste van de negen zaligsprekingen is een soort samenvatting in de overtreffende trap van de laatste, maar maakt Jezus het ook persoonlijker. Was het in de vorige acht nog steeds ‘zij’, nu is het ‘jullie ‘ en is de oorzaak omdat je bij ‘Mij’ hoort.

En leugens en laster zijn ons deel, evenals beledigingen en vervolgingen, zoals we in de eerste hoofdstukken van Handelingen ook lezen. Jacobus wordt vermoord, Stefanus gestenigd, men wordt gevangen gezet, gegeseld en ze verblijden zich, ze zijn het niet vergeten.

In hoeverre maken wij dit mee? Beseffen we dat we bevoorrecht zijn in een vrij land te leven, waar we gewoon op straat kunnen evangeliseren, zonder opgepakt te worden?
Of is de leegloop in sommige kerken juist te danken aan een gemis aan radicaliteit? Omdat het ons niets kost?

In Openbaring 12:11 worden 3 wapens genoemd waarmee we satan kunnen verslaan, en het derde is: omdat zij hun leven niet lief gehad hebben tot in de dood!

Als dit zal gebeuren verblijd je dan, want je loon is groot, het is het allemaal waard. Men zegt men wel eens dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Daarom bidt de vervolgde kerk ook voor ons, opdat we het geloof zullen behouden. En het Griekse woord voor getuige heeft ook dezelfde betekenis als martelaar.

Meer getuigen dus en je het evangelie niet schamen! Het is het waard!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Vervolgd

Geplaatst op Geef een reactie

Vrede brengers

‘Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd.’
‭‭Mattheüs‬ ‭5‬:‭9‬ ‭HTB‬‬

Vredebrengers, vredestichters, mensen van vrede. Niet zomaar vrede, geen ruziezoekers, alhoewel dat zeker ook niet bij kinderen Gods thuishoort.

Nee brengers van de vrede, die alle verstand te boven gaat, de vrede tussen God en mensen, door het offer van Jezus Christus, Zijn Zoon. In 2 Korinthe 5:18 zegt Paulus dat wij de bediening der verzoening hebben.

Iedere persoon die we tot Jezus leiden ontvangt die verzoening met Vader God, Die Zelf, de God van de Vrede genoemd wordt. In het Oude Testament al: Jahweh Shalom.

En die vrede komt alleen door het offer van Jezus aan het kruis. Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van God.

Ik laat vaak mensen, nadat ze het Gebed om Redding hebben gebeden, en Jezus hebben uitgenodigd in hun hart, even diep ademhalen. Ze ervaren dan al die rust en die vrede!

Hij alleen kan die geven en wij mogen die brengen! Mooi hè?

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Zuiver hart

‘Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien.’Matth‬ ‭5‬:‭8‬ ‭HTB‬‬

God zien, dat is wat, in de tijd dat Jezus dit uitsprak stond dat gelijk met direct sterven. Zowel Mozes als Elia mochten maar een glimp van Hem opvangen. Johannes zegt dat niemand ooit God gezien heeft, maar dat Jezus Hem ons heeft doen kennen. (Johannes 1:18 HTB)

En Zelf zegt Hij tegen Filippus, als die vraagt om de Vader te mogen zien, dat als we naar Hem kijken, we de Vader zien. Johannes 14:9 HTB

Maar hier belooft Hij ons dat als we een zuiver hart hebben, we Vader God zullen zien. Maar we weten dat er niemand zonder zonde is, hoe zit dat dan?

Je hart is zuiver als het, zonder bijbedoelingen, gericht is op God. Het je intentie is om zuiver te zijn.

En, als we ons hart aan Jezus geven, ontvangen we van Hem een nieuw hart, het harde, koude stenen eruit, het nieuwe warme hart erin.

Dat is het zuiverste wat er is. Geef het aan Hem en je hebt toegang tot de Vader! Ik zeg doen!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geplaatst op Geef een reactie

Goed en vriendelijk

‘Het is heerlijk voor je als je goed en vriendelijk bent voor andere mensen. Want dan zal God voor jou ook goed en vriendelijk zijn.’ Matteüs‬ ‭5‬:‭7‬ ‭BB‬‬

Deze 4de zaligspreking is er eigenlijk een uit het zaaien en oogsten principe. Als we barmhartigheid, goedheid en vriendelijkheid zaaien, zullen we dat ook oogsten. Wat je zaait zul je oogsten. Als je tarwe zaait oogst je geen rogge, zo eenvoudig is dat.

Het mooie is dat ook deze twee dingen weer terug te vinden zijn in Gal. 5, als partjes van de vrucht van de Geest. Het is dan ook geen toeval dat er ook negen zaligsprekingen zijn, zoals er ook negen partjes vrucht en negen gaven van de Geest zijn! Ook deze dingen kunnen we niet doen zonder de Heilige Geest! Dat haalt de druk er af!

En juist door goed en vriendelijk te zijn kunnen we ons onderscheiden van de mensen die Jezus niet kennen, die vaak op zichzelf gericht zijn en nors en bozig zijn als het niet gaat zoals zij willen.

Maar wij zijn geheel anders, omdat we Jezus hebben leren kennen (Efeze 4:20) En omdat Gods Geest in ons werkt!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Honger en dorst

‘Het is heerlijk voor je als je honger en dorst hebt naar rechtvaardigheid. Want je honger zal gestild worden.’ Matteüs‬ ‭5‬:‭6‬ ‭BB‬‬

Gerechtigheid, rechtvaardigheid, ouderwetse woorden maar wat betekent het. Het betekent dat iemand zijn of haar straf niet zal ontlopen, dat er recht wordt gedaan.

Vreemd dat we dan opgeroepen worden om dat te zijn, er naar te hongeren en dorsten , dus er intens naar verlangen. Terwijl wij allen niet kunnen bestaan dan alleen vanuit Gods genade: dat we niet krijgen wat we verdienen, maar juist krijgen wat we niet verdienen. En dat we worden opgeroepen om te vergeven, zoals God ons vergeeft

Hoe zit het dan? Juist Gods genade doet ons verlangen naar die gerechtigheid en als we dan efeze 6 in onze gedachten nemen zien we dat ongerechtigheid voortkomt uit het rijk der duisternis en dat dat rijk, met de prins der duisternis aan het hoofd, zijn en hun straf niet zullen ontlopen en voor eeuwig in de poel van vuur zullen eindigen.

En iedere slag die we dat rijk kunnen toebrengen, door mensen bij Jezus te brengen, zieken te genezen en duivels uit te werpen doet die gerechtigheid weer dichterbij komen!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geplaatst op Geef een reactie

Zachtmoedig

‘Het is heerlijk voor je als je vriendelijk en geduldig bent. Want dan zul je de aarde erven.’
‭‭Matteüs 5:5 BB

Vriendelijk en geduldig, een mooie parafrase van het originele zachtmoedigheid. Bij dat woord denken we vaak dat iemand een watje is, maar van Mozes wordt gezegd dat hij de zachtmoedigste mens op aarde de was. Toch leidde hij het volk Israël uit Egypte naar het Beliofde Land, 40 jaar lang.

Zachtmoedigheid en ook vriendelijkheid en geduld kennen we ook als een partje van de vrucht van de Geest, uit Gal.5. En in dat kader zijn het dus ook karaktertrekken van de Here Jezus! En groeien die dus bij ons, als het goed is, vanzelf.

Aan de groei kunnen we niets doen, alleen maar stimuleren door het niet in de weg te staan en het voeldoende voeding te geven: onze intimiteit met God, gebed en bijbellezen.
Nee je bent geen watje, Mozes kon aardig opvliegend zijn, hij doodde een Egyptenaar, smeet de twee stenenen tafels kapot en mistte de toegang doordat hij op de steen sloeg in plaats van ertegen te spreken.

Maar Hij was dagelijks in de tegenwoordigheid van God, daar word je wel zacht en moedig van

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geplaatst op Geef een reactie

Verdriet

Geplaatst op Geef een reactie

God nodig hebben

‘”Het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt. Want dan zul je het Koninkrijk van God mogen binnengaan.’
‭‭Matteüs‬ ‭5‬:‭3‬ ‭BB‬‬

In andere vertalingen wordt hier de term ‘armen van geest’ gebruikt. Velen denken dan dat het gaat om mensen met een verstandelijke beperking, maar dat bedoelt Jezus hier niet in deze zaligspreking uit de Bergrede.

Deze vertaling vertaalt het goed: dat je begrijpt dat je God nodig hebt. Dat je het niet zelf kunt, maar Zijn onmisbare hulp niet wilt missen en, dat is minstens zo belangrijk, het ook toegeeft, Het aan Hem kenbaar maakt!

Want dan kan Hij komen met Zijn , rijke, Heilige Geest en wordt je overspoeld met Zijn kracht! Opstandingskracht! Dezelfde kracht die Jezus uit de dood deed opstaan. Geweldig als we dat mogen beseffen, want het Koninkrijk der hemelen, van God, bestaat niet uit woorden, maar is een koninkrijk van kracht!

Door mensen die het van Hem alleen verwachten. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht! Dat is toch heerlijk?!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching