Geplaatst op Geef een reactie

Strategie

Jakobus geeft hier twee regels die iedereen eenvoudig kan toepassen in wat we geestelijk strijd noemen. Er wordt daar wel eens heel interessant en dramatisch over gedaan, maar hier hebben we gewoon twee principes die werken
De eerste is dat we gehoorzaam moeten zijn aan God, een andere vertaling zegt onderwerpen, dat gaat nog wat dieper
Het tweede is verzet bieden, weerstand dus. Niet alles op en over ons laten komen, maar onze autoriteit, die we hebben in Christus, gebruiken. Machten en krachten die niet van God zijn, binden, bestraffen en tegen verleiding in opstand komen, je tanden laten zien. Je bent geen mietje, je bent een strijder in het leger van God! Met Gods wapenrusting tot de tanden toe gewapend, met Zijn woord. Het resultaat: hij zal van je wegvluchten, met de staart tussen de benen! Halleluja!

👍 Like daarom dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp #geestelijkestrijd #jak.4:7

40 dagen heilig – Een uitdaging die je leven zal veranderen: https://40dagenheilig.wordpress.com

www.doeltreffendBidden.eu

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Investeren in je relatie

Doe je uiterste best voor het geloof. Grijp het eeuwige leven. Want daarvoor ben je geroepen en daarvoor heb je tegen heel veel mensen duidelijk over het geloof gesproken.’
‭‭1 Timoteüs‬ ‭6‬:‭12‬ ‭BB‬‬
Je best doen voor het geloof, het eeuwige leven grijpen, je had ons verteld dat het gratis was, en nu moet je er je best voor doen? Hoe zit dat nou?
Als je de teksten eromheen leest, de context noemen we dat, zie je dat er sommigen zijn die van het geloof zijn afgevallen, het vaarwel hebben gezegd. Juist omdat Timotheüs als een zoon voor hem was, moedigt Paulus hem hier aan om vol te houden, niet op te geven. Omdat Timotheüs een roeping heeft, getuigt van zijn geloof voor velen, etc. Je ziet soms mensen, die eerst in vuur en vlam stonden voor Jezus, afzwakken, uitdoven.
Daar wordt God niet vrolijk van. Net als in iedere relatie moeten we eraan werken om die in stand te houden. Het is de moeite waard, laat er geen sleur inkomen. grijp het, investeer , doe je best. Hij is het waard

👍 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp

#goedestrijd #grijpeeuwigleven

40 dagen heilig – Een uitdaging die je leven zal veranderen:https://40dagenheilig.wordpress.com

www.doeltreffendBidden.eu

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Zuivere vrede

Doe je best om met iedereen in vrede te leven en om een zuiver leven te leiden. Anders zul je nooit dicht bij de Heer kunnen zijn.’
‭‭Hebreeën‬ ‭12‬:‭14‬ ‭BB‬‬

God is de God van vrede en Hij is heilig, zuiver, geen narigheid is er bij Hem te vinden. En als wij discipelen van Jezus willen zijn, willen we de dingen doen, die Hij deed. En dat betekent niet alleen de tekenen en wonderen, maar ook deze dingen, vrede en zuiver.
‘Heilig’, zeggen andere vertalingen. En dat betekent apart gezet, anders dan de rest, die Jezus niet kent. Dat lijkt lastig en dat is het ook, als we dit op eigen kracht proberen, maar als we de Helper, de Heilige Geest, Zijn naam zegt het al, daarbij te hulp vragen gaat dat goed komen 100 procent!

Doe je ook mee met 40 dagen Heilig? Link in bio

👍 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen!

Geplaatst op 1 reactie

Zijn liefde ervaren

Ik hou mijn stille tijd altijd ‘s ochtends, omdat dat voor mij het beste werkt. Ik heb wel de hele dag door een lijntje naar boven, maar de intimiteit ‘s morgens is voor mij kostbaar. Niet alleen omdat ik dan Hem kan prijzen om wie Hij is, en Hem al mijn verlangens bekend maak, maar ook omdat Hij tot mij spreekt. En mij niet alleen Zijn liefde Laat ervaren, maar mij ook laat weten hoe bepaalde dingen te doen, of te laten, mij aanwijzingen geeft, gewoon voor iedere dag. Dat zet de toon voor de hele dag, is van levensbelang. Soms uit liefde, soms uit gewoonte of discipline, maar altijd gezegend. Zo is de tekst van vandaag voor mij iedere dag realiteit. Aanrader!

Doe mee met de uitdaging #40Heilig. 40dagen apart zetten met oa stille tijd: https://40dagenheilig.wordpress.com/

👍 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen!

opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp -#UwLiefdeErvaren #StilleTijd #VerborgenOmgang

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Iets nieuws

 

Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis.’
‭‭Jesaja‬ ‭43‬:‭19‬ ‭BB‬‬

Ik weet niet in welke situatie je op dit moment zit, maar misschien is deze bemoediging vandaag juist voor jou!

God zegt tegen je: let op! Attentie! Wees erop bedacht! Ik ga nieuwe dingen doen, er komt iets nieuws! Vanaf nu gaan die beginnen, vanaf vandaag, dus! Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis. Dat betekent dat voor Hem geen situatie te ingewikkeld is om je er uit te helpen. Hoe moeilijk het voor jou ook lijkt, hoe uitzichtloos men ook zegt dat het is, bij God is er altijd licht aan het eind van de tunnel! Dus geef niet op, bid ervoor en ga zien wat Hij gaat doen. Komt goed! Vertrouw maar op Hem!

👍 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp #ietsnieuws #weginwoestijn #riviereninwildernis

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Vol van Gods kennis

Want ooit zullen alle mensen mijn macht en majesteit leren kennen. De aarde zal er vol van zijn, net zoals de zee vol is van water. (‭‭‭Habakuk‬ ‭2‬‬:‭14‬ ‭BB‬‬)

De kerken lopen leeg, steeds meer mensen hebben minder met God en met de kerk. Was Nederland ooit een christelijke natie, de tijd dat men rekening hield met God en Zijn gebod ligt ver achter ons. Je moet voor iedere godsdienst respect hebben, behalve voor het christendom. Helaas hebben velen, door hun hypocriete houding, het daar ook naar gemaakt en werd er vaak wet ipv genade verkondigd…
Maar, zegt onze tekst, ooit zullen alle mensen Zijn macht en majesteit leren kennen en zal de aarde vol zijn met de kennis van de Heer. niet met verstandelijke kennis, maar met het Hem kennen, als in een relatie, een intieme relatie. Want dat wil God zo graag, dat we Hem kennen zoals we onze eigen vader kennen, zijn stem uit duizenden herkennen en altijd, zonder kloppen, bij Hem binnen kunnen lopen, met alles wat ons bezig houdt. Ken je Hem al zo?

👍 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen!

Geplaatst op Geef een reactie

Rust en Vrede

Maar als jullie nu spijt hebben en in Jezus gaan geloven, zal God jullie vergeven dat jullie Hem ongehoorzaam zijn geweest. Alles wat jullie verkeerd gedaan hebben, zal Hij dan helemaal wegdoen. Dan zal God jullie rust en vrede geven. (Handelingen 3:19 BB)

Iedereen heeft dingen verkeerd gedaan in het leven, de reden waarom we zo vaak worstelen met een gebrek aan rust en vrede. Zeker met God. En als dan het moment van sterven nabij komt, komt ook de onzekerheid om de hoek kijken. Veel mensen missen de zekerheid van het naar de hemel gaan. Deze tekst heeft het antwoord . Spijt, berouw hebben van je zonden en in Jezus gaan geloven. Dan worden je zonden vergeven, en ontvang je Zijn rust en vrede. Zo eenvoudig is het! Gratis en voor niets, want het is genade, betaald door Jezus met Zijn bloed. Wil je dat ook? Ga dan naar http://www.gratisgeschenk.tk (link in bio) en doe het vandaag nog! Stel niet uit, doe het nu!

Geplaatst op Geef een reactie

Een lichtje zijn

 

Zoals je licht niet belemmert om te schijnen, maar het juist alle ruimte wilt geven om er baat bij te hebben (vers25) zo mogen wij ons licht laten schijnen om de mensen te laten zien wie Jezus is. Omdat we Hem navolgen, in gehoorzaamheid. Ons uitstrekken naar dezelfde dingen, die Hij deed en zelfs nog meer. In de kracht van de Heilige Geest. Opdat de mensen niet ons, maar de Vader er voor de eer zullen geven.
Dat is onze opdracht in deze wereld. Niet een duikboot christen zijn, maar, waar dan ook ervoor uitkomen dat je bij Jezus hoort en je niet schaamt voor het evangelie! Uitdaging?dat zeker, maar de moeite waard!

👍 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #liefde#wwjd #HWLF #lichtje

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Ons Grote Voorbeeld

 

 

‘Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb.’
‭‭Johannes‬ ‭13‬:‭34‬ ‭HTB‬‬

Vlak voordat Jezus gevangen genomen wordt heeft Hij nog een hele tijd met Zijn discipelen doorgebracht bij wat we het laatste Avondmal zijn gaan noemen en waar ons Heilig Avondmaal vandaan komt. En Hij heeft hem en ons een nieuw gebod, of opdracht zoals hier vertaald. Dat we rlkaafblieg moeten hebben. En niet zomaar lief zijn voor elkaar, maar Hij geeft meteen het voorbeeld, Hij zet de toon: zoals Hij ons heeft liefgehad. De volgende dag zagen ze dat voorbeeld: liefde tot in de dood. Zichzelf totaal wegcijferend, opofferend om ons te redden. Zo’n liefhebben gaat diep, heel diep. Wat eenngeluk dat Hij ons daarbij de Helper, de Heilige Geest voor heeft gegeven om ons daarbij te helpen. Want uit onszelf kunnen we dat totaal niet. Dat is de afgelopen eeuwen wel gebleken!
Wwjd? Hwlf
Dank U, Heilige Geest dat U me vandaag helpt om anderen lief te hebben zoals Jezus deed, amen!

👍 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen!

Geplaatst op Geef een reactie

Wat een liefde!

We hebben gezien dat God van ons houdt: Hij heeft zijn enige Zoon naar de aarde gestuurd om ons eeuwig leven te geven.’ ‭‭1 Johannes‬ ‭4‬:‭9‬ ‭BB‬‬

 

Dat God liefde is weet iedereen die Hem kent, een relatie met Hem heeft. Natuurlijk kunnen we vragen hebben over van alles en nog wat, maar aan Zijn liefde tornt niemand, Die Hem zijn Vader noemt.
Het ultieme bewijs is Jezus Zelf. Hij zei tegen Filippus dat als je Hem gezien hebt, je de Vader hebt gezien. En kijken we dan naar het leven van Jezus dan zien we één en al liefde, bewogenheid, passie voor de mens. Wat die ook deed, prostitué, tollenaar of een ‘gewone’ zondaar, Hij gaf Zijn leven voor allemaal, jazeker, ook voor mij en jou. Zijn liefde hoef je alleen maar te aanvaarden en je hebt een ervaring die zijn weerga niet kent!
Heb je dat nog nooit ervaren? Ga dan naar www.gratisgeschenk.tk en nodig Hem uit in je hart. Je zult er geen spijt van krijgen! Wat een liefde!

👍 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #liefde#wwjd #HWLF

www.gratisgeschenk.tk

https://linktr.ee/preachingdrummer