Steun ons!
Geplaatst op Geef een reactie

Beloning

‘Mensen die bescheiden zijn en diep ontzag voor de Heer hebben, krijgen als beloning rijkdom, eer en leven.’
‭‭Spreuken‬ ‭22‬:‭4‬ ‭BB‬‬

De schrijver van Spreuken, Koning Salomo, moet oppassen, anders krijgt hij nog het predikaat van welvaartsevangelist!

Toch staat het hier echt: de beloning voor bescheidenheid, nederigheid en ontzag voor de HERS, Jahweh, is rijkdom, eer en leven! Dat is nogal wat!

Salomo heeft het zelf ervaren, hij was zo bescheiden om aan God alleen maar wijsheid te vragen en die kreeg hij dan ook en die werd spreekwoordelijk! Maar daarnaast kreeg hij ook eer en rijkdom, zo’n bekendheid dat zelfs de koningin van Ethiopië (Sheba) naar me hem toe kwam

In het nieuwe testament leren we dat als wij ons vernederen voor God, Hij ons zal verhogen. Hoe we dat moeten invullen is voor iedereen verschillend, maar met hoogmoed kan God niets, dat was de zonde die de duivel de das om deed en waarmee hij ons ook wil vergiftigen.

Nederigheid wil zeggen dat je je afhankelijk weet van God, de Heilige Geest. En als we dat zijn, kan Hij ons gebruiken!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.tken doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.tken doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geplaatst op Geef een reactie

Sterk en moedig

Geplaatst op Geef een reactie

Overgeplaatst

Overgeplaatst

Geplaatst op Geef een reactie

Omdenken

‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ Romeinen‬ ‭12‬:‭2‬ ‭HTB‬‬

De wereld denkt een nieuw fenomeen te hebben bedacht, het zogenaamde ‘omdenken’ maar wij weten dat het gewoon uit de Bijbel komt en het daar een nieuwe manier van denken heet.

Het is anders denken dan de wereld doet, denken vanuit het Koninkrijk, vanuit de hemel. Als wij met Christus plaats genomen hebben in de hemelse gewesten en vanuit die positie naar ieder probleem hier op aarde kijken en handelen, is wat hier een gigantische berg lijkt, dan maar een molshoop.

Zoals dat is als je in een vliegtuig ✈ zit en naar beneden kijkt. En ons denken wordt vernieuwd, doordat het wordt vervangen door de gedachten van Christus.

Dan is alles in een hemels, koninklijk perspectief en is het onmogelijke mogelijk. Dat is toch om blij van te worden, of niet dan?

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.tken doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Eerste liefde

‘Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad.’ 1 Joh‬ ‭4‬:‭19‬ ‭HTB‬‬

Gods onvoorwaardelijke genade, zo oneindig groot , vind zijn oorsprong in de liefde die Hij voor Zijn schepping en Zijn schepselen heeft, ja voor ieder mens.

Daarom was er, voor de zondeval, al een uitweg voorzien door Jezus! In zijn evangelie, hoofdstuk 3:16 zegt Johannes het zo duidelijk: zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen, die in Hem, Jezus gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leeft.

Daarom ging Jezus van ons weg, ons de Grote Opdracht van wereld evangelisatie achterlatend. Wil Hij niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat iedereen wordt gered.

Evangelisatie, op een manier die niet alleen zaait, maar de oogst binnenhaalt, is naar Zijn wil. Neem geen genoegen met alleen maar zaaien, maar zoek wegen om te oogsten.

Want de oogst is groot, maar de arbeiders weinig. Help jij mee? Die liefde uit te delen?

Want niemand mag sterven zonder Jezus!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.tken doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Helper

‘Want Ik, de HEER, uw God, houd uw rechterhand vast; [Ik ben de HEER], Die tot u zegt: ‘Vrees niet, Ik zal u helpen.”
Jesaja 41:13 AMP (vert)

In deze moeilijke omstandigheden van het volk Israël, oorlogsdreiging, ja, ook toen al, klinkt deze boodschap vol hoop: dat de HERE, JHWH, de God Die er is, hun God is, de Schepper van hemel en aarde, El Elohim. Ik hou je rechterhand vast.

Als je iemand omhoog wilt trekken, pak je diens rechterhand zodat hij weer op de benen kan staan. Wees niet bang, Ik zal je helpen.

Dat zei Hij toen, tegen Zijn verbondsvolk, Hij zegt het ook vandaag tegen jou en mij. In wat voor situatie je je ook bevindt, laat je niet intimideren door de vijand en zijn trawanten, satan en zijn demonen.

En zelfs als je gevallen bent help Ik je overeind en Mijn Helper, de Heilige Geest.”, is er om je helpen zodat je niet bang hoeft te zijn.

Want Hij, Die in U is, is sterker dan hij die in de wereld is. (1Joh.4:4) Onthou dat!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.tken doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geplaatst op Geef een reactie

In de afgelopen week gaven de volgende 4 mensen hun leven aan Jezus op of via TikTok of Instagram

In de afgelopen week gaven de volgende 4 mensen hun leven aan Jezus op of via TikTok of Instagram

Geplaatst op Geef een reactie

Geschapen

‘U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.’ Openbaring‬ ‭4‬:‭11‬ ‭HSV‬‬

Ik weet niet of je wel eens naar die prachtige natuur docs kijkt, maar steevast hoor je daar dat men uitgaat van de evolutie theorie, ja, nog steeds theorie!

De aarde is zoveel miljoen jaar oud en we stammen allen af van de eerste levende cellen uit de zee, die weer na de oerknal zijn ontstaan. Ja, hier op aarde zit men er toch flink naast.

In ieder geval weten ze het in de hemel wel, getuige dit vers uit het boek Openbaring. Daar staat het gewoon zwart op wit, zullen we het ook allemaal zingen: dat de Here God het waard is de eer en de heerlijkheid en de kracht te ontvangen omdat? Het alles zo mooi geëvalueerd is? Nee omdat Hij allle dingen GESCHAPEN heeft, en het door Zijn wil bestaat en geschapen is. De hemel weer het, nu de aarde nog!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.tken doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Onzichtbaar

‘Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. ‭‭
2 Korintiërs‬ ‭4‬:‭18‬ ‭BB‬‬

Als wij evangeliseren is 1 van de vragen die we stellen aan mensen of ze voor 100 procent zeker weten of ze naar de hemel zouden gaan als ze op dat moment zouden sterven. Je staat verbaasd over de antwoorden.

Opmerkelijk is dat veel christen, kerkmensen zo je wilt, dat niet weten, twijfelen en mensen die totaal nergens aan doen volmondig ja zeggen.

Laatst zag ik een quote dat dit een van satans strategieën is. Mensen in onwetendheid houden over hun redding zodat ze niet weten wie ze zijn in Christus en ook niet navenant handelen, zodat ze zijn rijk geen schade kunnen berokkenen en zij, die nog niet gered zijn in de waan laten dat ze dat wel zijn en zich dus niet bekeren en verloren zullen gaan.

Wat is het belangrijk dat we beide groepen bij Jezus brengen opdat ze gered worden, want niemand mag sterven zonder Jezus!

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.tk en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geplaatst op Geef een reactie

Niemand is als U

‘Niemand is zo heilig als de Heer. Geen enkele god is als U. U bent de rots op wie we altijd kunnen vertrouwen. Niemand is als U.’
‭‭1 Samuel‬ ‭2‬:‭2‬ ‭BB‬‬

Wat een prachtige start van een heel mooi lied geschreven door een dappere, dankbare vrouw: Hannah.

Zoveel jaren kinderloos en mikpunt van spot door de collega echtgenote van haar man, Elkana. Maar ze geeft niet op en bidt en smeekt de HERE zo ernstig dat Eli denk dat ze dronken is! Dat is pas bidden!

Maar God verhoort, Hij doet wonderen. Als ze dan haar gelofte inlost en haar zoontje, Samuel , bij de priester heeft gebracht zing ze dit lied.

Niemand is als u, er is geen ander God zoals U. De Rots op wie we altijd kunnen vertrouwen! Niemand is zo heilig als de HEER, Jhwh, de God, Die er altijd is!

En ja dat heeft ze ervaren en met eigen ogen gezien. Hij is echt! Echt hè?

👍liken, delen en abonneren en help zo mee het goede nieuws te delen

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.tken doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8cRFJbQkGfS&_r=

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching