Artikelen

Een reliëfgetuige van marmer

Een reliëfgetuige van marmer Het reliëf van de zevenarmige kandelaar en de tafel van de toonbroden met de twee trompetten op de Titusboog in Rome zijn reeds lang voorwerp van onderzoek in de archeologie.

De boodschap van kerst

We leven toe naar Kerst, de herinnering dat er Nieuw Leven in de wereld kwam.

Getuigenis Cornelis

Buitengewone Genade

Levend door de Geest

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.

Belijden en genezen

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.

Voorspraak

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt.

Sterke toren

De Naam van de HEERE is een sterke toren

Maar wij zien Jezus

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond
1 2 3 ... 59 60 61