Geplaatst op Geef een reactie

Ik ben gestorven

IK BEN GESTORVEN

Eigenlijk ben je, toen je de Here Jezus aannam als je Redder en Verlosser, met Hem gestorven, heb je een nieuw leven ontvangen toen je met Hem in de doop begraven bent en met Hem weer opgestaan toen je uit het Watergraf weer boven kwam. Paulus zegt het zo mooi in de Galaten brief:
(Klik om verder te lezen!)

Ik ben gestorven

Geplaatst op Geef een reactie

Op het moment dat Jezus stierf vond er een geweldige omwisseling plaats, de allerbelangrijkste en meest nodige van allen is deze:

Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor jullie tot zonde gemaakt, opdat wij in Hem zouden worden: gerechtigheid van GOD’.’
‭‭2 Korintiërs‬ ‭5‬:‭21‬ ‭EBV24‬‬

‬De Zondeloze kreeg al onze zonde , smerigheid, onreinheid en noem maar op, op Zich en droeg deze weg, waardoor wij de gerechtigheid van God ontvingen. Als je je geloof om Hem stelt natuurlijk, dat hoort erbij, anders vis je achter het net.

Maar dat aanbod van genade, want dat is het, is beschikbaar voor ieder mens. Dat in geloof aanvaarden is de voorwaarde om het te kunnen ontvangen .

Maar doe je dat, dan ziet Vader God jou aan door Zijn Zoon. En met die gerechtigheid komt het hele pakket voor je beschikbaar: genezing, bevrijding, vrede, voorspoed, alles waarvoor Hij plaatsvervangend stierf.

Jouw gebed om redding doet je het ontvangen. Dat gebed nog nooit gebeden ? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en ontvang het, gratis, voor niets!

Met 👍 liken, delen en abonneren help je me om het goede nieuws te verspreiden

Dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan!

Doe mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge! En zie mensen voor je ogen gered worden!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Volkomen Vrede

‘Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.’
‭‭Jesaja‬ ‭26‬:‭3‬ ‭HSV‬‬

Ooit hing er bij mij op het toilet een poster die ik het het blad Aktie, van Youth for Christ, genomen had, het was de ‘centerfold’ ‘Vrede is niet de afwezigheid van oorlog , maar de aanwezigheid van God’

We beseffen het, als gelovigen, vaak niet, maar alle dingen, die Hij van ons vraagt, wil Hij aan ons geven. Hoe eenvoudig kan het zijn. Maar het begint bij onze wil. Hier genoemd ‘Uw vaste voornemen’

Als we dat als uitgangspunt nemen dan zijn we brengers van vrede, vredestichters, wat we weer terug vinden in de Bergrede.
En we kunnen dat omdat we op Hem vertrouwen, op Hem ons geloof gesteld hebben. Dan is het geen krampachtig dingen forceren, maar bewerkt God het, door Zijn Heilige Geest is ons, als partje van de vrucht

En wij zijn tenslotte gastheer van Diezelfde Heilige Geest, dragers van Zijn tegenwoordigheid. Dan hebben we die vrede, die alle verstand te boven gaat, altijd bij ons, wat de omstandigheden ook zijn!

Wil je ook meedoen met het wekelijks uit je hoofd leren van een Bijbeltekst? Ga naar de website en meld je aan!

Ook kun je gewoon mensen toevoegen in de app, als ze je daar toestemming voor gegeven hebben of hem daarvoor uitnodigen via deze link

Geplaatst op Geef een reactie

Verdragen en vergeven

Een belangrijk en steeds terugkerend thema in de brieven van Paulus is dat wij: ‘totaal anders’ zijn, omdat we Christus hebben leren kennen. Ook vandaag is dat weer het uitgangspunt:

‘Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.’
‭‭Kolossenzen‬ ‭3‬:‭13‬ ‭HSV‬‬

En dit principe vinden we ook terug in het gebed wat Jezus ons leerde, het ‘Onze Vader’ Want zoals wij vergeven, worden wij vergeven. Ook hier zegt Paulus dat. Zoals we door Hem vergeven zijn moeten we ook de ander vergeven.

Maar het begint al een stapje eerder, namelijk met elkaar verdragen. Niet meteen erop zitten en het uitvechten, nee verdraagzaam zijn. Niet iedereen is tenslotte hetzelfde. En God gaat met iedereen Zijn eigen weg. Hij verdraagt ons ook 😉

En zo zijn we dan anders dan anderen, reageren we anders en is dat ook meteen de uitwerking van de vrucht van de Geest uit Gal. 5:22. En als we beseffen dat het de Heilige Geest is, die het in ons bewerkt, dan wordt het een stuk makkelijker, ineens!

Laat Hem in jou je gang gaan om verdraagzaam en vergevend te zijn. Dan zullen anderen aan je gaan vragen hoe dat toch komt dat jij anders bent en heb je meteen een mooie gelegenheid om te getuigen 😉

Met 👍 liken, delen en abonneren help je me om het goede nieuws te verspreiden

Dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan!

Doe mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge! En zie mensen voor je ogen gered worden!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geplaatst op Geef een reactie

Eén lichaam

Mensen hebben vaak kritiek op de kerk en dat kan terecht zijn, toch zijn we samen één lichaam, of je dat nu wilt of niet:

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.’
‭‭1 Korinthe‬ ‭12‬:‭27‬ ‭HSV‬‬

Er bestaan geen afgehouwen ledematen, die kunnen niet functioneren, je komt op straat geen ledematen tegen, alleen een arm of een been. Wel mensen die ledematen (moeten) missen en daarom anders functioneren, uit noodzaak.

Wanneer Paulus een ontmoeting heeft op de weg naar Damascus zegt Jezus tegen Hem: waarom vervolg je Mij? Terwijl hij de gemeente, de kerk, vervolgde . Wij zijn dus Zijn lichaam en Hij is het hoofd.

Het lichaam moet dus afhankelijk zijn van het hoofd, daar zitten de hersenen die het functioneren bepalen. En zoals Jezus, tijdens zijn rondwandeling op aarde de zieken genas en de demonen eruit joeg, mogen wij, als Zijn lichaam, dat nu vandaag doen!

Als wij onze handen op zieken leggen, zijn het Zijn handen, als wij met bewogenheid naar mensen kijken, zijn het Zijn ogen, als we profetische woorden uitspreken zijn het Zijn woorden, is het Zijn stem, enz.

En we kunnen niet zonder elkaar. Een spreekwoord zegt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Dus, als je dat niet of nog niet bent: sluit je aan en wees samen een lichaam, tot eer van Hem!

Met 👍 liken, delen en abonneren help je me om het goede nieuws te verspreiden

Dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan!

Doe mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge! En zie mensen voor je ogen gered worden!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

https://linktr.ee/preachingdrummer