Geplaatst op Geef een reactie

God ziet jou als volmaakt in Jezus

God ziet jou als volmaakt in Jezus

Bemoediging 655 – Alles nieuw
(God ziet jou als volmaakt in Jezus)

Er geen beslist grotere kracht in het hele universum, dan de kracht van de liefde van God. Het is deze kracht die uiteindelijk in staat zal zijn om alles wat nog gebroken is te herstellen. Volgens de Bijbel komt er zelfs een 1000 jarig vrederijk, hier op aarde, waarin Jezus zal regeren (Openb.20). Dan zal er een paradijselijke wereld ontstaan, waar liefde en vrede zal heersen in plaats van haat en oorlog. Dat alles zal tot stand komen door de kracht van Gods liefde en omdat God jou lief heeft, wil Hij dat jij daarbij zal zijn.

Maar waarom doet God dat? God is almachtig en boven alles verheven, Hij heeft feitelijk geen reden om naar jou en mij om te zien, want voor Zichzelf heeft God ons niet nodig, Hij is almachtig, de Schepper van hemel en aarde. Het is echt alleen Zijn liefde voor ons mensen, die Hem beweegt om ons niet tot de hel te veroordelen, maar om ons in Jezus Zijn liefde te tonen. Die God roept vanaf Zijn troon in Openb.21:5 “Zie Ik maak alle dingen nieuw”. Hij gaat dus echt alles nieuw maken en … tegelijk is dat proces van vernieuwing vandaag al begonnen in ons.

God komt in Jezus naar ons toe en verheft de mens, vanuit onze zondige staat. Het is onvoorstelbaar, niet te begrijpen en goddelijk, maar God ziet ons dus nu al als volmaakt, want Hij ziet ons in Zijn zoon Jezus Christus. Hij kijkt daarom naar ons met ogen vol liefde en niet in boosheid. In Jezus kijkt Hij zelfs helemaal niet meer naar de onvolmaaktheden van onze oude natuur, maar ziet ons als volmaakt in Jezus.

Zelfs al voel je je nog schuldig om welke reden dan ook, als je eerlijk bent tegen God en belijd je zonden oprecht, dan wast God je schoon door het bloed van Zijn Zoon en Hij spreekt je vrij van het oordeel en je mag straks ook leven in dat nieuwe koninkrijk wat God gaat maken. Misschien moet ik je dit, doormiddel van deze bemoediging vandaag nog een keer zeggen. Wat een machtige boodschap van genade.

In de hemel is Jezus het middelpunt van alles wat daar zal is (Openb.5:6), miljoenen engelen zingen daar voor Hem dat geloof ik. Maar straks zal Hij ook het middelpunt zijn van alles hier op aarde. Alle knie zal zich straks voor Hem buigen en elke tong zal Zijn naam verheerlijken (Filip.2:10,11).

Maar nu al in ons leven wil Jezus het middelpunt zijn bij ons, in ons gezin, in ons huwelijk, in de gemeente, in ons werk. We moeten gaan inzien dat niets en niemand meer eer verdient dan Jezus. Hij wil meer zijn dan je hobby, je bezittingen, zelfs belangrijker dan je familie en je gezinsleden. Neem vandaag eens extra tijd voor Hem. Het is net als in een huwelijk waarbij de partners geen tijd hebben (of zo nodig tijd maken), om met elkaar te praten en om gewoon samen te zijn. Zo’n huwelijk is op een gevaarlijk weg. Op welke plaats heb je dan je man of je vrouw staan. Zo ook, welke plaats heeft Jezus in je leven? Hoeveel tijd neem je voor gebed? Wanneer heb je aandacht voor Hem, zodat Hij tot je kan spreken.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Henk Herbold.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *