Geplaatst op Geef een reactie

Kracht, liefde en bezonnenheid

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’

2 Timotheüs 1:7 HSV

Voor de derde keer in korte tijd gaat het weer over angst, kan haast geen toeval zijn. Ik laat deze tekst vaak bij een bevrijdingssessie proclameren, als we de geest van angst gaan uitdrijven. Want dan hoort dat hardnekkige kreng het ook en moet hij gewoon opzouten in de naam van Jezus. Daarom als jij geteisterd wordt door angst, vraag ik je deze tekst te proclameren en daarna met mij tot hem te spreken: ik verwerp jou, geest van angst en gebied jou mij nu te verlaten en niet meer terug te komen in Jezus Naam! En ik kies ervoor vanaf vandaag te wandelen in de kracht van de Geest, vol liefde en bezonnenheid

 Like dit bericht en stuur het door naar mensen van wie je weet dat ze er ook last van hebben en help anderen ook in de vrijheid te komen

‘‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’
2 Timotheüs 1:7 HSV

 Like dit bericht en stuur het door naar mensen van wie je weet dat ze er ook last van hebben en help anderen ook in de vrijheid te komen

Geplaatst op Geef een reactie

Angst een valstrik

‘Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt, is onaantastbaar.’

Spreuken 29:25 HTB

Ongetwijfeld een van satans machtigste wapens om ons onder het maaiveld te houden is angst. Ik sprak daar deze week al over. En zeker angst voor mensen. Want wat vinden we het belangrijk wat anderen van ons vinden. Dus dan moeten we zeker niet te fanatiek voor ons geloof uitkomen en verzinnen we smoesjes dat het niet bij ons past om anderen over Jezus te vertellen. In een veilige setting als de kerk gaat het nog maar daarbuiten?
En zo belanden we in een valstrik en zijn we ongehoorzaam aan de Grote Opdracht en winnen we nooit iemand voor Jezus. Terwijl deze tekst zegt dat als je op God vertrouwt je onaantastbaar bent. Wil je weten of dat zo is? Probeer het maar en je zult het merken, echt!
En een mooie gelegenheid is om dit bericht te liken en het nu eindelijk eens naar 7 van je vrienden te sturen!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp#weesnietbang #angstvoormensen

Geplaatst op Geef een reactie

Niet voor niets

‘Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is.’

1 Korinthiërs 15:58 HTB

Werken onder Zijn leiding. Daar gaat het denk ik vaak mis. Want is het niet zo dat we meestal zelf plannetjes maken en dan pas vragen of God ze wil zegenen. Terwijl als we de tijd nemen om naar Hem te luisteren en nauwgezet uitvoeren wat Hij zegt, we de garantie hebben dat het niet voor niets is. Maar het begint met actief zijn, maar ook actief luisteren, de tijd nemen om te luisteren. Dan krijg je misschien rare opdrachten, zoals Noach, maar bouw je een boot waarmee je de hele wereld redt, de moeite waard toch?

 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen! En help het goede nieuws te verspreiden

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp #aanmoedigen #sanvuren #weesnietbang #nietvoorniets #actiefluisteren

40 dagen heilig – Een uitdaging die je leven zal veranderen: https://40dagenheilig.wordpress.

Geplaatst op Geef een reactie

Blij met moeilijkheden

‘Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien.’

Jakobus 1:2-3 HTB

Daar zit toch niemand op te wachten, zou je zeggen, moeilijkheden en verleidingen, en dan moet je er ook nog blij mee zijn? No way!
Toch is dat wat onze tekst zegt. Omdat daarmee je geloof sterker wordt en je er ook nog eens groter geduld van krijgt. Wie kan dat nu niet gebruiken? Ja toch?!
En blijkbaar ben je zo interessant voor de tegenstander, dat die probeert het van je af te pakken.
Maar dat gaat hem niet lukken toch? Dus de eerstvolgende keer dat moeilijkheden en verleidingen voor de deur staan? Big smile en blij wezen, je wordt er alleen maar sterker van!

 Like dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen! En help het goede nieuws te verspreiden

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp #problemen #verleidingen

40 dagen heilig – Een uitdaging die je leven zal veranderen: https://40dagenheilig.wordpress.

Geplaatst op Geef een reactie

Alles mogelijk

‘Jezus keek hen ernstig aan en zei: ‘Menselijk gesproken, niemand. Maar bij God is alles mogelijk.’’

Mattheüs 19:26 HTB

Bij God is alles mogelijk, dus niets onmogelijk. We nemen dat snel in onze mond, maar geloven we het ook echt? Want als puntje bij paaltje komt, of de nood aan de man, handelen we er dan ook naar? Of nemen we toch maar het zekere voor het onzekere? Een escape?
Zeggen dat je het gelooft of het ook doen kunnen mijlenver uit elkaar liggen. Toch gaat het om het doen, het handelen in het geloof dat bij God alles mogelijk is. Dat is spannend, ontzettend spannend, maar zo gaaf om te zien. Want, zoals Hebreeën 11:6 zegt, wie tot God nadert moet geloven dat Hij is en een verhoorder van gebeden. Als we dat geloven en het omzetten in daden zullen we iedere dag versteld staan van wat er allemaal mogelijk is bij Hem!

Dus geef er gehoor aan en zet het om in daden en stuur dit bericht naar 7 van je vrienden en vraag of zij het ook weer doen! Like  het pas daarna…!

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp #aanmoedigen #sanvuren #weesnietbang #praymoreworryless #allesmogelijk

40 dagen heilig – Een uitdaging die je leven zal veranderen: https://40dagenheilig.wordpress.

https://linktr.ee/preachingdrummer

 

Geplaatst op Geef een reactie

Vrij van angst

‘Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.’

Jesaja 41:10 HTB

Iemand heeft ze wel eens geteld: de uitspraken in de bijbel waar staat dat we niet bang hoeven te zijn. En weet je waar hij op uit kwam? 365 keer, dus voor iedere dag 1 keer!
Toch worden gigantisch veel mensen, ja, ook gelovigen, geteisterd door angst voor van alles en nog wat. Je bent dus eigenlijk ongehoorzaam als je dat toch doet, want we hebben niet een geest van angst gekregen maar een geest van kracht, liefde en gehoorzaamheid. (2Tim1:7)
Daarom, als dat geldt voor jou, breek ik de ketens van angst over je leven en zet je daarvan vrij. En ik gebied iedere macht van angst jou nu te verlaten. In Jezus machtige naam. Amen!

 Like daarom dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen! En help het goede nieuws te verspreiden

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp #aanmoedigen #sanvuren #weesnietbang #praymoreworryless #geestvanangst

40 dagen heilig – Een uitdaging die je leven zal veranderen: https://40dagenheilig.wordpress.

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Liefde

Zij hebben hem overwonnen, doordat het Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven.

Openbaring 12:11 HTB

Lezen: Openbaring 12:7, 9-12 HTB

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast:  liefde

Een ander wapen, dat heel krachtig is in de geestelijke wereld, is liefde. Iemand die zowel van harte van de Here houdt, als van verloren medemensen, kan niet worden gestopt. Daar heb je dan ook alles voor over, zelfs je leven, als dat nodig mocht zijn. Dus wat is een kwartiertje eerder opstaan om voor verloren mensen te bidden dan nog voor moeite?!

En wat je doet uit liefde, heeft altijd effect. In 1Kor.13:7-8 zegt: alles bedekt zij, alles gelooft zij. De liefde vergaat nimmer meer. Het engels vertaalt het dat de liefde nooit faalt. Dus als liefde onze drijfveer is, en opofferingsgezindheid het gevolg, zijn we niet te stoppen in onze gebeden voor hen die we liefhebben en die we verloren dreigen te zien gaan, als ze Jezus niet aannemen. En we weten dat ons gebed belangrijk is, omdat God het gebruikt en satan er niet tegen kan. Hij siddert als wij bidden!

Dus laat zien wat het je waard is, hou vol in deze strijd, bid totdat er iets gebeurt, omdat je van hen houdt!

Gebed: Ja, Here Jezus, U bent mijn voorbeeld, ik ben Uw volgeling. U gaf uw leven. Opdat er niemand verloren hoeft te gaan. Uit liefde voor mij, uit liefde voor hen, voor wie ik bid. Daarom wil ik volharden, uit liefde, opdat ze vrijkomen en zullen worden gered. uw liefde dringt mij. Dank U voor de verhoring, in Uw Naam, Amen

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

 

Geplaatst op Geef een reactie

Alle wapens

‘Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen.’

Efeziërs 6:11 BB

https://bible.com/bible/1276/eph.6.11.BB

Paulus roept ons op in dit gedeelte om de hele wapenrusting aan te doen, dus alle 7 wapens die worden genoemd:

Gordel van de waarheid

Pantser van de gerechtigheid

De schoenen van de bereidvaardigheid van het Evangelie

Het schild van geloof

Helm van de redding

Het zwaard van de Geest, dat is het woord van God.

Voortdurend gebed

Helaas blijft de laatste vaak onbenoemd hoewel dit zo ontzettend belangrijk is.
Door gebed slechten wij bolwerken in het denken van ongelovigen, binden en ontbinden we machten en krachten en zetten we dingen vrij. Logisch dat onze tegenstanders ons dat wil doen laten vergeten. Omdat hij weet dat hij het onderspit delft wanneer de kerk op de knieën gaat. Maak dus gebruik van alle wapens. Want het is oorlog in de hemelse gewesten!

Like daarom dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen! En help het goede nieuws te verspreiden

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp #wapenrustingGods #hemelsegewesten

40 dagen heilig – Een uitdaging die je leven zal veranderen: https://40dagenheilig.wordpress.

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Overvloedig

‘Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want Hij geeft overvloedig omdat Hij Zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom.’

Filippenzen 4:19 BB

https://bible.com/bible/1276/php.4.19.BB

Onze God is een God van overvloed. Toen Hij zand maakte waren het miljarden korrels. En wat de denken van het sterrenstelsel, niet een handje vol, nee, ontelbare sterren en het heelal breidt zelfs nog steeds uit!
De belofte van de dag tekst spreekt ook van overvloed, niet net genoeg, nee overvloedig omdat Hij overvloedig bezit. En door Jezus dood aan het kruis is dat allemaal voor ons beschikbaar geworden. Gewoon vooradig uit de hemelse voorraadschuur. Hij, Jezus, is arm geworden opdat wij rijk zouden zijn. Kom je iets tekort vandaag? Vraag het je hemelse Vader. Hij zal voorzien, omdat dat Zijn naam is; JHWH Jireh!

 Like daarom dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen! En help het evangelie verspreiden

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp #overvloed

40 dagen heilig – Een uitdaging die je leven zal veranderen: https://40dagenheilig.wordpress.

https://linktr.ee/preachingdrummer

Geplaatst op Geef een reactie

Beproevingen

De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.’

1 Korinthiërs 10:13 HTB

Geloof wordt beproefd, er wordt gekeken of het echt is, geen fake. Waarom? zou je denken, omdat God wil weten of het echt is. Maar dat weet Hij toch al, Hij is alwetend? Zeker, maar Hij wil ook dat wij het weten en onze tegenstander, satan en zijn trawanten. En beproefd geloof wordt sterker, gelouterd. En wees nooit bang, Hij zorgt ook voor ons tijdens de beproevingen, dat ze niet ondraaglijk zijn en we eronderdoor zouden gaan. Hij is trouw en Hij zorgt dat we er tegenop gewassen zijn. Want onze Helper, de Heilige Geest is altijd bij ons. Dat is toch een geweldige troost!

 Like daarom dit bericht en als je lef hebt, stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook weer doen! En help het evangelie verspreiden

#opfrisser #preachingdrummer #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #bibleapp#beproevingen

40 dagen heilig – Een uitdaging die je leven zal veranderen: https://40dagenheilig.wordpress.

https://linktr.ee/preachingdrummer