Geplaatst op Geef een reactie

Geroepen om God te dienen

Bemoediging 656 – Beschikbaar
(Geroepen om God te dienen)

Ik geloof dat God deze week persoonlijk tegen jou wil spreken. Neem elke dag even vijf minuten de tijd om mijn bemoedigingen te lezen en vraag daarna steeds de Heilige Geest wat Hij tegen jou wil zeggen.

Vandaag kan ik je van de Heer zeggen, God kiest jou uit om Hem te dienen. Het is alleen maar van belang of jij beschikbaar bent voor God. En luister, de Heer kiest er juist voor om ons als kwetsbare mensen te gebruiken. Dit is belangrijk, want God kiest mensen niet uit op hun kwaliteit, maar vooral op hun beschikbaarheid.

Onlangs hoorde ik dat de bekende evangelist en zendeling Anne van der Bijl is overleden, op 94 jarige leeftijd. Hij is de oprichter van de Stichting Open Doors, die opkwam voor de vervolgde christenen. Vele jaren geleden, hoorde ik hem regelmatig prediken en ook heb ik zijn boeken gelezen. In die jaren werd ik enorm aangesproken door de boodschap van Gods liefde die hij predikte en vooral het omzien naar de verdrukten. Maar vanmorgen moest ik speciaal denken aan iets wat ik Anne vaak heb horen zeggen. ‘Hij was zeker geen beter of bekwamer mens dan anderen, maar hij was wel beschikbaar voor God en Jezus maakte hem tot wie hij mocht zijn’. Hij wilde dus zeggen: ‘alle eer aan de Heer, die mij als Zijn kind tot zo’n machtig getuigenis gemaakt heeft in de wereld’.

Maar in feite zijn we allemaal geroepen door God, om een zegen te zijn voor anderen. God wil ons allemaal gebruiken om Zijn naam hier op aarde te verheerlijken. We zijn dus niet zomaar hier op aarde, maar God heeft altijd een plan en een bestemming voor ons allemaal en dat geldt dus ook voor jou, wauw… .

Die bestemming is zeker niet iets wat alleen ver weg in de toekomst ligt, maar het is iets wat vandaag al kan beginnen. Jij mag vandaag al de persoon zijn zoals God die bedoeld heeft, om vooral tot zegen te zijn voor anderen. We kunnen vandaag anderen helpen met de talenten en de mogelijkheden die God ons gegeven heeft. En… je hebt altijd tenminste één talent van God ontvangen (Lees maar in Mat.25: 15). We hebben in ieder geval het talent ontvangen om iemand lief te hebben en geloof me ook dit heeft alles te maken met onze roeping en bestemming wat God zelfs al met ons leven had voordat we geboren waren. Als we gewillig zijn en dus vooral beschikbaar voor God, is onze bestemming en roeping al vast, het is namelijk Gods plan met ons en we mogen dat ook gaan ontdekken.

Laat ik je vandaag bemoedigen. Het is niet zo dat onze mogelijke beperkingen een verhindering zijn voor God, om je in te schakelen in zijn plan. In de levens van Mozes, Gideon, en Jeremia zien we voorbeelden van Bijbelfiguren die roepingen kregen die lang niet zo goed bij hun persoonlijke karakter pasten. Ze protesteerde zelfs tegen God en zaten feitelijk helemaal niet op hun roeping te wachten. Maar God gaf ze Zelf de kracht en de bekwaamheid, daardoor waren ze ‘wel’ in staat om hun taak en roeping te volbrengen. Laten we nooit vergeten, God heeft in feite onze bekwaamheden niet eerst nodig, wel onze beschikbaarheid.

Misschien heb je gebed nodig hiervoor, ik wil graag voor je bidden. Laat gerust wat van je horen, je kunt alles bij ons kwijt, het is veilig. Mail naar [email protected] , ik wil je ook graag ontmoeten, kom naar één van onze samenkomsten.

Geplaatst op Geef een reactie

God ziet jou als volmaakt in Jezus

God ziet jou als volmaakt in Jezus

Bemoediging 655 – Alles nieuw
(God ziet jou als volmaakt in Jezus)

Er geen beslist grotere kracht in het hele universum, dan de kracht van de liefde van God. Het is deze kracht die uiteindelijk in staat zal zijn om alles wat nog gebroken is te herstellen. Volgens de Bijbel komt er zelfs een 1000 jarig vrederijk, hier op aarde, waarin Jezus zal regeren (Openb.20). Dan zal er een paradijselijke wereld ontstaan, waar liefde en vrede zal heersen in plaats van haat en oorlog. Dat alles zal tot stand komen door de kracht van Gods liefde en omdat God jou lief heeft, wil Hij dat jij daarbij zal zijn.

Maar waarom doet God dat? God is almachtig en boven alles verheven, Hij heeft feitelijk geen reden om naar jou en mij om te zien, want voor Zichzelf heeft God ons niet nodig, Hij is almachtig, de Schepper van hemel en aarde. Het is echt alleen Zijn liefde voor ons mensen, die Hem beweegt om ons niet tot de hel te veroordelen, maar om ons in Jezus Zijn liefde te tonen. Die God roept vanaf Zijn troon in Openb.21:5 “Zie Ik maak alle dingen nieuw”. Hij gaat dus echt alles nieuw maken en … tegelijk is dat proces van vernieuwing vandaag al begonnen in ons.

God komt in Jezus naar ons toe en verheft de mens, vanuit onze zondige staat. Het is onvoorstelbaar, niet te begrijpen en goddelijk, maar God ziet ons dus nu al als volmaakt, want Hij ziet ons in Zijn zoon Jezus Christus. Hij kijkt daarom naar ons met ogen vol liefde en niet in boosheid. In Jezus kijkt Hij zelfs helemaal niet meer naar de onvolmaaktheden van onze oude natuur, maar ziet ons als volmaakt in Jezus.

Zelfs al voel je je nog schuldig om welke reden dan ook, als je eerlijk bent tegen God en belijd je zonden oprecht, dan wast God je schoon door het bloed van Zijn Zoon en Hij spreekt je vrij van het oordeel en je mag straks ook leven in dat nieuwe koninkrijk wat God gaat maken. Misschien moet ik je dit, doormiddel van deze bemoediging vandaag nog een keer zeggen. Wat een machtige boodschap van genade.

In de hemel is Jezus het middelpunt van alles wat daar zal is (Openb.5:6), miljoenen engelen zingen daar voor Hem dat geloof ik. Maar straks zal Hij ook het middelpunt zijn van alles hier op aarde. Alle knie zal zich straks voor Hem buigen en elke tong zal Zijn naam verheerlijken (Filip.2:10,11).

Maar nu al in ons leven wil Jezus het middelpunt zijn bij ons, in ons gezin, in ons huwelijk, in de gemeente, in ons werk. We moeten gaan inzien dat niets en niemand meer eer verdient dan Jezus. Hij wil meer zijn dan je hobby, je bezittingen, zelfs belangrijker dan je familie en je gezinsleden. Neem vandaag eens extra tijd voor Hem. Het is net als in een huwelijk waarbij de partners geen tijd hebben (of zo nodig tijd maken), om met elkaar te praten en om gewoon samen te zijn. Zo’n huwelijk is op een gevaarlijk weg. Op welke plaats heb je dan je man of je vrouw staan. Zo ook, welke plaats heeft Jezus in je leven? Hoeveel tijd neem je voor gebed? Wanneer heb je aandacht voor Hem, zodat Hij tot je kan spreken.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Henk Herbold.

Geplaatst op Geef een reactie

Gods trouw

Bemoediging 658 – Gods trouw (Gods trouw-verbond met ons)

Deze keer even iets vooraf. Tegenwoordig vragen steeds meer christenen zich af, of het nog wel nodig is om te trouwen. Ik dacht, laat ik daar ook even iets over zeggen, voordat ik verder ga over de trouw van God. Persoonlijk ben ik er diep van overtuigd, dat God nog steeds groot belang stelt in het huwelijk (Hebr.13:4). Het gaat daarbij speciaal om de ’trouwbelofte’. Voor meer info daarover kun je mijn website lezen in www.christelijk-huwelijk.nl.

De waarde van je ’trouwbelofte’ aan elkaar, wordt natuurlijk het meest zichtbaar als het begint te stormen in je leven. Op de mooie dagen als alles goed gaat en je bent vooral beiden nog verliefd en gezond, dan is het meestal wel mogelijk om elkaar trouw te blijven. Maar op de momenten dat je het moeilijkst hebt, of je bent niet jezelf, je voelt je gestrest, nerveus gespannen of… één van beiden wordt ernstig ziek… noem maar op, dan blijkt pas wat je aan de ander hebt.
De basis van onze trouwbelofte aan elkaar is natuurlijk altijd de liefde. Daarbij moeten we ons tegelijk weer realiseren dat liefde zeker niet alleen een gevoel is, want je gevoel kan van uur tot uur anders zijn. Maar in een huwelijk moet je iedere dag weer voor elkaar kiezen, je geeft elkaar dagelijks het mooiste cadeau dat je de ander kan geven: namelijk jou onvoorwaardelijke trouw.

God is ook jou en mij trouw. God heeft feitelijk ook een verbond van trouw met ons gesloten, ja… ondanks dat we het zo vaak verkeerd doen. Dat wil zeggen, Hij blijft van je houden en wil je niet in de steek laten. Ik heb God er vanmorgen voor gedankt. De Bijbel zegt ook in die bekende tekst, dat God het werk wat Hij eenmaal begonnen is zal voleindigen (Fil1:6). Dat betekent dat God net zolang aan je leven wil werken, totdat hetgeen Hij in gedachte heeft werkelijkheid is geworden.

Om dat nog eens duidelijker te maken aan Jeremia, bracht God hem in de werkplaats van een pottenbakker. Hij zag daar dat de man bezig was een vaas te maken. De vormeloze klei substantie stond op de draaischijf van de man en werd snel rond gedraaid. Jeremia zag hoe de vaardige handen van de pottenbakker de vaas steeds meer vorm gaf. Het werkstuk leek bijna af, tot er een oneffenheid zichtbaar werd waaraan de pottenbakker niet voorbij kon gaan. Je zou zeggen genoeg reden om het werk weg te gooien en opnieuw te beginnen met een nieuwe klomp klei.

Maar God wilde Jeremia iets laten zien van Zijn karakter. God geeft het niet gemakkelijk op, maar Hij begint zo nodig weer opnieuw. Dat deed Hij ook met Israël. Vandaag wil ik het tegen iedereen zeggen die dit leest. God wil met jou opnieuw beginnen. Hij geeft het niet op, je bent niet mislukt, misschien denk je dat maar het is gewoon niet waar. De hemelse pottenbakker kan uit een ogenschijnlijk totaal mislukt werkstuk, toch iets moois maken en Hij is trouw.

Ja, ik was ook dat werkstuk wat dreigde te mislukken. Het was mijn eigen schuld, ook ik maakte verkeerde keuzes. Maar toen ik terug kwam omhelsde de Heiland mij. Ik heb het vandaag opnieuw tegen de Heer gezegd, ‘Jezus ik hou van U, dank U wel voor uw trouw en dat U me nooit in de steek liet. Dank U dat ik zeker mag weten, dat U het werk zult afmaken, waar U bij mij aan begonnen bent”.

Misschien heb je gebed nodig, ik wil graag voor je bidden. Laat gerust wat van je horen, je kunt alles bij ons kwijt, het is veilig. Mail naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Geplaatst op Geef een reactie

Genezing

Kruis met achtergrond

Bemoediging – Genezing
(Een profetisch woord voor jou)
Vanmorgen las ik in Jeremia 30:17 die ontroerende woorden die God zegt tegen Israël en die ook mijn hart vanmorgen raakte. Hier komen ze: ‘Ik zal u genezing schenken van uw wonden, omdat men u de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt…’. Ik besef dat de profetisch betekenis wijst op het herstel van het volk van Israël, maar toch heeft God met deze tekst ook iets tot sommigen van ons te zeggen. In ieder geval ook tot mij, tenminste, dat voelde ik zo. van binne Jezus heeft ook mijn genezen.
Maar de Heer heeft het hier duidelijk ook over mensen die zich verstoten voelen, of vaak alleen zijn, je hebt voortdurend het gevoel dat je er gewoon niet echt meer bij hoort en dat kan allerlei redenen hebben. Ben jij die persoon misschien?
Gelukkig weet Jezus er allemaal van, Hij is ook in steek gelaten en afgewezen. Hij begrijpt je en Hij wil je troosten. Laat dit in ieder geval nooit van je roven, wat je ook meemaakt, God is toch een goede God, die jou nog steeds intens liefheeft. Het is ook niet zo dat mensen die in Jezus geloven, geen tegenslagen kunnen hebben zoals jij dat nu wellicht meemaakt. En waarom sommige dingen gebeuren is niet altijd te begrijpen, er zijn niet altijd pasklare antwoorden voor alles, leer dat vooral los te laten, want daar kom je gewoon niet uit. Ik weet alleen maar dat wat God zegt in Jeremia 30 ook voor jou geldt. God wil jou van binnen genezen en Zich over jou vol liefde ontfermen.
Nogmaals, de Bijbel geeft ons nergens een garantie voor een leven zonder strijd en teleurstellingen. Een kind van God gaat net zo goed door moeilijkheden, maar de Heer beloofd ons wel bijzondere kracht om onze moeilijkheden aan te kunnen en zo… te kunnen overwinnen in alle omstandigheden van het leven. In Kol.1:11 lees ik (in de vertaling van ‘Het Boek’ ), over geweldige hemelse kracht die God je wil geven, ‘zodat je kan volharden en alles blij kan verdragen’. Als ik dat lees moet ik daar even over na denken, volharden en blij verdragen, dat is nog al wat.
God geeft kracht, niet alleen maar een klein beetje maar in overvloed, zodat je toch kunt zingen als je het moeilijk hebt. Daar ben ik in ieder geval vanmorgen mee opgestaan, kracht om te ‘volharden’, om het ‘nooit’ op te geven om op God te blijven vertrouwen. Ook al lijkt of voelt het soms anders, maar met Jezus kun je niet verliezen. Hij geeft steeds hemelse kracht aan Zijn kinderen. Dan kun je de dag dus ineens wel aan, dan kun je ook je problemen aan. Dan leer je in geloof springen, ja je leest het goed, springen over alles wat je kan hinderen.
Ik heb misschien wel een profetisch woord, voor sommigen of voor jou speciaal die dit nu leest. Het kwam vanmorgen tijdens het gebed in mij, om het tegen iemand te zeggen. Dit is het: “Mijn kind Ik wil jou kracht geven, zoveel als je nodig hebt vandaag, om te overwinnen.” Je moet alleen maar door het gebed, de verbinding weer maken, net als met elektriciteit. Ik heb het vandaag ook al gedaan, dank U wel Heer voor uw goddelijke kracht, die beschikbaar is voor mij.
Mail gerust naar [email protected] we bidden graag voor je. Of als je wilt kun je me ook persoonlijk ontmoeten, kom eens luisteren in één van onze samenkomsten. Na afloop wil ik graag met je spreken en bidden.
Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig.

Geplaatst op Geef een reactie

Geroepen

Bemoediging 656 – Beschikbaar
(Geroepen om God te dienen)
Vandaag kan ik je van de Heer zeggen, God kiest jou uit om Hem te dienen. Het is alleen maar van belang of jij beschikbaar bent voor God. En luister, de Heer kiest er juist voor om ons als kwetsbare mensen te gebruiken. Dit is belangrijk, want God kiest mensen niet uit op hun kwaliteit, maar vooral op hun beschikbaarheid.
Onlangs hoorde ik dat de bekende evangelist en zendeling Anne van der Bijl is overleden, op 94 jarige leeftijd. Hij is de oprichter van de Stichting Open Doors, die opkwam voor de vervolgde christenen. Vele jaren geleden, hoorde ik hem regelmatig prediken en ook heb ik zijn boeken gelezen. In die jaren werd ik enorm aangesproken door de boodschap van Gods liefde die hij predikte en vooral het omzien naar de verdrukten. Maar vanmorgen moest ik speciaal denken aan iets wat ik Anne vaak heb horen zeggen. ‘Hij was zeker geen beter of bekwamer mens dan anderen, maar hij was wel beschikbaar voor God en Jezus maakte hem tot wie hij mocht zijn’. Hij wilde dus zeggen: ‘alle eer aan de Heer, die mij als Zijn kind tot zo’n machtig getuigenis gemaakt heeft in de wereld’.
Maar in feite zijn we allemaal geroepen door God, om een zegen te zijn voor anderen. God wil ons allemaal gebruiken om Zijn naam hier op aarde te verheerlijken. We zijn dus niet zomaar hier op aarde, maar God heeft altijd een plan en een bestemming voor ons allemaal en dat geldt dus ook voor jou, wauw… .
Die bestemming is zeker niet iets wat alleen ver weg in de toekomst ligt, maar het is iets wat vandaag al kan beginnen. Jij mag vandaag al de persoon zijn zoals God die bedoeld heeft, om vooral tot zegen te zijn voor anderen. We kunnen vandaag anderen helpen met de talenten en de mogelijkheden die God ons gegeven heeft. En… je hebt altijd tenminste één talent van God ontvangen (Lees maar in Mat.25: 15). We hebben in ieder geval het talent ontvangen om iemand lief te hebben en geloof me ook dit heeft alles te maken met onze roeping en bestemming wat God zelfs al met ons leven had voordat we geboren waren. Als we gewillig zijn en dus vooral beschikbaar voor God, is onze bestemming en roeping al vast, het is namelijk Gods plan met ons en we mogen dat ook gaan ontdekken.
Laat ik je vandaag bemoedigen. Het is niet zo dat onze mogelijke beperkingen een verhindering zijn voor God, om je in te schakelen in zijn plan. In de levens van Mozes, Gideon, en Jeremia zien we voorbeelden van Bijbelfiguren die roepingen kregen die lang niet zo goed bij hun persoonlijke karakter pasten. Ze protesteerde zelfs tegen God en zaten feitelijk helemaal niet op hun roeping te wachten. Maar God gaf ze Zelf de kracht en de bekwaamheid, daardoor waren ze ‘wel’ in staat om hun taak en roeping te volbrengen. Laten we nooit vergeten, God heeft in feite onze bekwaamheden niet eerst nodig, wel onze beschikbaarheid.

Misschien heb je gebed nodig hiervoor, ik wil graag voor je bidden. Laat gerust wat van je horen, je kunt alles bij ons kwijt, het is veilig. Mail naar [email protected] , ik wil je ook graag ontmoeten, kom naar één van onze samenkomsten.
Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.
Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig

Geplaatst op Geef een reactie

Gods ogen zijn op jou gericht

Bemoediging 646 – Niet vergeten
(Gods ogen zijn op jou gericht)

Vandaag een speciale bemoediging voor mensen die al lang wachten op een antwoord van God. Iemand zei tegen mij, ‘het lijkt wel of God mij heeft overgeslagen’. Maar ik moet van de Heer tegen jou zeggen, dat God jou niet heeft overgeslagen en dat Hij wel al jou gebeden heeft gehoord, Hij zal jou in ieder geval op Zijn tijd antwoorden.

Dat je overgeslagen wordt kan je normaal wel overkomen. Bijvoorbeeld, je zit in de wachtkamer bij de huisarts of de opticien of… het maakt niet uit waar, je komt gewoon maar niet aan de buurt. Het lijkt wel dat andere mensen wel geholpen worden en jij moet maar wachten. Ik heb dan nog wel eens de neiging om even naar de infobalie te lopen, om even te laten merken dat ik er ook nog ben. Maar ja, ik moet eerlijk bekennen dat er meestal niets aan de hand is en dat ik dan kennelijk wat meer geduld moet hebben. Maar bij God zit je niet in de wachtkamer… al moet je ook wel eens wachten op een antwoord of een uitkomst, maar je bent echt niet vergeten door de Heer. Hij weet waar je mee zit en het heeft zelfs Zijn volle aandacht. Niemand ontsnapt zelfs aan Zijn aandacht, maar heeft wel voor alles een tijd.

God zegt in Jesaja 49:14 en 15 de volgende prachtige woorden, ‘zelfs al zou een vrouw die net een baby heeft gebaard, zomaar haar zuigeling vergeten, dan nog zal God ons niet vergeten’. Wat een bijzonder voorbeeld gebruikt God hier. Zoiets kan alleen van God komen. Dat een vrouw haar baby vergeet, welke ze negen maanden onder haar hart gedragen heeft, komt helaas voor. Maar… dit is wel het ergste wat je als mens kan gebeuren. Dieper kun je gewoon niet vallen. Hoe bijzonder is het dan dat God juist dat voorbeeld neemt. De Heer zegt, zelfs al zou dat gebeuren, mijn liefde is dan nog sterker dan moederliefde, want ik vergeet jou nooit.

Ik schrijf deze bemoediging speciaal voor een soms vergeten groep mensen. Ik doel op mensen die ziek zijn en na gebed om genezing nog geen verandering hebben gezien en dan vaak uit de aandacht raken. Misschien ben jij dat wel die dit nu leest, dan is dit speciaal voor jou. Wellicht is er zelfs al verschillende keren voor je gebeden, zonder merkbare verandering. Er is in ieder geval geen reden om je schuldig te voelen en laat je ook geen dingen aanpraten, als dat je geen voldoende geloof zou hebben of dat God jou straffen om welke reden dan ook, want dat is niet zo. Als dat zo zou zijn, dan moeten we allemaal gestraft worden, want we maken allemaal nog fouten.

Laat dit in ieder geval nooit van je roven dat God een goede God is, die ook nog steeds wonderen doet en ook jou intens liefheeft. Het is ook niet zo dat mensen die in Goddelijke genezing geloven, niet ziek kunnen worden, daar zijn genoeg voorbeelden van. Waarom het gebeurt is moeilijk, daarvoor heb ik niet altijd pasklare antwoorden. Ik weet alleen maar dat de Bijbel zegt, dat God bij je is, juist in het dal van duisternis. Hij wil je vertrooster zijn, ook als het wonder nog uitblijft. Nee, we hebben niet voor iedere vraag een antwoord, maar de Heer doet ons wel steeds opnieuw verbaasd staan. Je bent niet vergeten.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.
Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig.

Geplaatst op Geef een reactie

Boodschap die hard nodig is vandaag


Bemoediging 644 – Vergeven
(Boodschap die hard nodig is vandaag)

Een aantal dagen terug werd ik wakker met het woord ‘vergeven’. Op zo’n moment ben ik altijd alert, meestal wil God dan iets tegen mij zeggen. Ik heb al veel predikingen op een soortgelijke manier van God ontvangen. Dus ik ben er direct mee naar de Heer gegaan en ’s avonds heb ik het ook nog op onze Bijbelavond besproken.

Maar de Heer heeft kennelijk ook iets tegen jou te zeggen over vergeven, vandaar dat ik er in deze bemoediging over moest schrijven. Op een dag moest ik ook vergeven. Hoe ging dat bij mij? We stonden aan het begin van onze bediening en God kon toen niet verder met mij. Terwijl ik in gebed was, sprak de Heer tot mij dat ik niet langer mocht wachten met vergeven. Die dag heb ik het ook in orde gemaakt en niet lang daarna stierf mijn vader. Ik was blij dat ik nog op tijd bij hem geweest was.

Nu mogen wij niet oordelen over elkaar en dat wil ik ook niet. Maar ik weet wel zeker dat er straks bij de Heer geen haat meer is, geen wraak gevoelens. Daar komen alleen vergeven mensen, dat wil zeggen mensen die vergeving ontvangen hebben van de Heer en die ook zelf anderen vergeven hebben. Tenminste, ik denk dat het toch niet anders kan, we gaan immers naar een land waar alleen de liefde zal heersen.

De wereld wordt beslist harder om ons heen. Men houdt vaak geen rekening meer met elkaar. Daardoor ontstaat er ook veel pijn, zoals echtscheidingen, problemen in het huwelijk en tussen ouders en kinderen. Dat is echter nooit de wil van God en dat geldt zeker voor christenen, die de Heer Jezus hebben leren kennen. Dan dienen we juist elkaar snel te vergeven en dan maakt het niet meer uit of je gelijk hebt of niet, je kan gewoon niet zonder vergeven. Maar natuurlijk, soms is er sprake van pijnlijke herinneringen aan onrecht of vernederingen die heel diep ingrijpen in de ziel van een mens. Daardoor kunnen wonden ontstaan die onzichtbaar zijn voor anderen en die zich maar moeilijk sluiten. Als de wond zich (na jaren) toch gesloten heeft en we dus de pijn niet meer zo voelen, blijft het vaak toch nog een gevoelige plek, die gemakkelijk weer pijn gaat doen als we met het verleden geconfronteerd worden. Daarom, alleen vergeving geneest.

Het oorspronkelijke Griekse woord ‘vergeven’ betekent letterlijk loslaten. Deze betekenis houdt in dat je vergeven kan, door God te bidden je de kracht te geven om hetgeen gebeurd is los te laten, hoe de ander er ook nog tegenover staat. In het ideale geval heeft de persoon die jou iets heeft aangedaan spijt en wil hij of zij het goedmaken en dan kan er ook verzoening plaats vinden. Verzoening betekent dat de relatie zich weer kan herstellen.

Alleen… soms is dat gewoon niet zo, maar dan kun je even goed vergeven, d.w.z. met de hulp van de Heer ‘loslaten’, zodat de pijn langzaam verdwijnt, omdat de wond kan genezen. Je kan dan bijvoorbeeld: bidden voor degene die je wat aangedaan heeft, want je hart is helemaal vrij gemaakt door de Heer. Vergeven heeft dus niets te maken met gelijk of ongelijk hebben. Vergeven is gewoon je woede loslaten en niet meer zinnen op wraak. Daar heb je wel Jezus bij nodig, je kan het niet in eigen kracht. Jezus zegt in Johannes 8:36: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.
Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig.

Geplaatst op Geef een reactie

Alleen op God leren vertrouwen


Bemoediging 645 – Vrienden
(Alleen op God leren vertrouwen)

Toen ik mijn leven aan Jezus gaf, dacht ik iedereen in mijn omgeving te moeten bekeren. Daar deed ik in ieder geval mijn best voor, maar het liep al vrij snel op een teleurstelling uit. Natuurlijk heb ik in die tijd ook heel veel fouten gemaakt. Ik heb toen moeten leren dat ik alleen maar een getuigen van Jezus kon zijn, maar ik kan niemand bekeren. Alleen de Heilige Geest kan mensen overtuigen, wij kunnen alleen maar het kanaal zijn waar Hij door wil werken.

Ik moest ook leren dat niet iedereen je vriend zal blijven als je voor Jezus kiest. En ja… als je nog op school zit kan dat best lastig zijn, ik heb het allemaal meegemaakt. Op de middelbare school verloor ik mijn beste vriend, hij vond dat ik teveel bezig was om hem te bekeren. Toch heb ik nooit spijt gehad van de weg die ik gegaan ben. Er is gewoon geen mooier leven dan een leven met Jezus. Hij is de trouwste vriend die je kan hebben,

Later zou ik natuurlijk nog veel meer te maken krijgen met teleurstellingen. God zal het namelijk toelaten in ons leven, dat we in mensen teleurgesteld raken. Want uiteindelijk moeten we allemaal leren om meer op God te bouwen en vooral niet teveel op mensen. Heel veel huwelijksproblemen hebben hier ook mee te maken. Als je verwachtingen te hoog zijn en je partner kan daar niet of onvoldoende aan voldoen, gewoon omdat hij of zij ook maar een mens is, dan kun je gemakkelijk teleurgesteld raken in elkaar.

In Jeremia 17: 7 en 8 staat zo mooi dat we gezegend zijn als we op de Heer vertrouwen, dus niet op mensen, dan zijn we te vergelijken met een boom, die geplant is aan water en op tijd vruchten geeft. Maar in vers 5 van hetzelfde hoofdstuk staat dat het niet goed gaat met iemand die op mensen vertrouwt. Die persoon wordt vergeleken een kale struik in een woestijn, die geen vrucht draagt. De Bijbel heeft van die bijzondere voorbeelden om ons iets duidelijk te maken.

Alleen Jezus stelt nooit teleur, om dit weer te ontdekken laat God misschien wel toe dat we af en toe in mensen teleurgesteld raken. Jezus is de enige vriend die echt betrouwbaar is, Hij laat je nooit in de steek, zelfs al doe je verkeerde dingen, dan nog kun je bij Hem terecht, want Hij blijft van je houden.

Kijk ook uit dat je niet door de pijn die teleurstellingen geven, in zelfmedelijden verdrinkt. Als vrienden waar je jaren mee optrok, je laten vallen, dan heb je soms enorm veel medelijden met jezelf. Maar daarmee lossen we zo weinig op, veel beter is het om naar Jezus te gaan en Hem te vragen je te genezen van binnen.

Jezus begrijpt je als geen ander, ook Hij werd zelf in de steek gelaten door Zijn vrienden, zelfs verraden en Hij was mens zoals wij. Dat moet Hem ook pijn gedaan hebben, maar daarom begrijpt Hij ons zo goed. Hij kan zelfs meevoelen met onze zwakheden (Hebr.4:15). Je kunt dus met al je pijn van teleurstellingen in mensen naar Jezus. Hij is machtig je te vertroosten en te genezen als geen ander.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.
Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig.

Geplaatst op Geef een reactie

DeDoop in 🔥 Vuur

Kruis met achtergrond