Geplaatst op Geef een reactie

Gods ogen zijn op jou gericht

Bemoediging 646 – Niet vergeten
(Gods ogen zijn op jou gericht)

Vandaag een speciale bemoediging voor mensen die al lang wachten op een antwoord van God. Iemand zei tegen mij, ‘het lijkt wel of God mij heeft overgeslagen’. Maar ik moet van de Heer tegen jou zeggen, dat God jou niet heeft overgeslagen en dat Hij wel al jou gebeden heeft gehoord, Hij zal jou in ieder geval op Zijn tijd antwoorden.

Dat je overgeslagen wordt kan je normaal wel overkomen. Bijvoorbeeld, je zit in de wachtkamer bij de huisarts of de opticien of… het maakt niet uit waar, je komt gewoon maar niet aan de buurt. Het lijkt wel dat andere mensen wel geholpen worden en jij moet maar wachten. Ik heb dan nog wel eens de neiging om even naar de infobalie te lopen, om even te laten merken dat ik er ook nog ben. Maar ja, ik moet eerlijk bekennen dat er meestal niets aan de hand is en dat ik dan kennelijk wat meer geduld moet hebben. Maar bij God zit je niet in de wachtkamer… al moet je ook wel eens wachten op een antwoord of een uitkomst, maar je bent echt niet vergeten door de Heer. Hij weet waar je mee zit en het heeft zelfs Zijn volle aandacht. Niemand ontsnapt zelfs aan Zijn aandacht, maar heeft wel voor alles een tijd.

God zegt in Jesaja 49:14 en 15 de volgende prachtige woorden, ‘zelfs al zou een vrouw die net een baby heeft gebaard, zomaar haar zuigeling vergeten, dan nog zal God ons niet vergeten’. Wat een bijzonder voorbeeld gebruikt God hier. Zoiets kan alleen van God komen. Dat een vrouw haar baby vergeet, welke ze negen maanden onder haar hart gedragen heeft, komt helaas voor. Maar… dit is wel het ergste wat je als mens kan gebeuren. Dieper kun je gewoon niet vallen. Hoe bijzonder is het dan dat God juist dat voorbeeld neemt. De Heer zegt, zelfs al zou dat gebeuren, mijn liefde is dan nog sterker dan moederliefde, want ik vergeet jou nooit.

Ik schrijf deze bemoediging speciaal voor een soms vergeten groep mensen. Ik doel op mensen die ziek zijn en na gebed om genezing nog geen verandering hebben gezien en dan vaak uit de aandacht raken. Misschien ben jij dat wel die dit nu leest, dan is dit speciaal voor jou. Wellicht is er zelfs al verschillende keren voor je gebeden, zonder merkbare verandering. Er is in ieder geval geen reden om je schuldig te voelen en laat je ook geen dingen aanpraten, als dat je geen voldoende geloof zou hebben of dat God jou straffen om welke reden dan ook, want dat is niet zo. Als dat zo zou zijn, dan moeten we allemaal gestraft worden, want we maken allemaal nog fouten.

Laat dit in ieder geval nooit van je roven dat God een goede God is, die ook nog steeds wonderen doet en ook jou intens liefheeft. Het is ook niet zo dat mensen die in Goddelijke genezing geloven, niet ziek kunnen worden, daar zijn genoeg voorbeelden van. Waarom het gebeurt is moeilijk, daarvoor heb ik niet altijd pasklare antwoorden. Ik weet alleen maar dat de Bijbel zegt, dat God bij je is, juist in het dal van duisternis. Hij wil je vertrooster zijn, ook als het wonder nog uitblijft. Nee, we hebben niet voor iedere vraag een antwoord, maar de Heer doet ons wel steeds opnieuw verbaasd staan. Je bent niet vergeten.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.
Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig.

Geplaatst op Geef een reactie

Boodschap die hard nodig is vandaag


Bemoediging 644 – Vergeven
(Boodschap die hard nodig is vandaag)

Een aantal dagen terug werd ik wakker met het woord ‘vergeven’. Op zo’n moment ben ik altijd alert, meestal wil God dan iets tegen mij zeggen. Ik heb al veel predikingen op een soortgelijke manier van God ontvangen. Dus ik ben er direct mee naar de Heer gegaan en ’s avonds heb ik het ook nog op onze Bijbelavond besproken.

Maar de Heer heeft kennelijk ook iets tegen jou te zeggen over vergeven, vandaar dat ik er in deze bemoediging over moest schrijven. Op een dag moest ik ook vergeven. Hoe ging dat bij mij? We stonden aan het begin van onze bediening en God kon toen niet verder met mij. Terwijl ik in gebed was, sprak de Heer tot mij dat ik niet langer mocht wachten met vergeven. Die dag heb ik het ook in orde gemaakt en niet lang daarna stierf mijn vader. Ik was blij dat ik nog op tijd bij hem geweest was.

Nu mogen wij niet oordelen over elkaar en dat wil ik ook niet. Maar ik weet wel zeker dat er straks bij de Heer geen haat meer is, geen wraak gevoelens. Daar komen alleen vergeven mensen, dat wil zeggen mensen die vergeving ontvangen hebben van de Heer en die ook zelf anderen vergeven hebben. Tenminste, ik denk dat het toch niet anders kan, we gaan immers naar een land waar alleen de liefde zal heersen.

De wereld wordt beslist harder om ons heen. Men houdt vaak geen rekening meer met elkaar. Daardoor ontstaat er ook veel pijn, zoals echtscheidingen, problemen in het huwelijk en tussen ouders en kinderen. Dat is echter nooit de wil van God en dat geldt zeker voor christenen, die de Heer Jezus hebben leren kennen. Dan dienen we juist elkaar snel te vergeven en dan maakt het niet meer uit of je gelijk hebt of niet, je kan gewoon niet zonder vergeven. Maar natuurlijk, soms is er sprake van pijnlijke herinneringen aan onrecht of vernederingen die heel diep ingrijpen in de ziel van een mens. Daardoor kunnen wonden ontstaan die onzichtbaar zijn voor anderen en die zich maar moeilijk sluiten. Als de wond zich (na jaren) toch gesloten heeft en we dus de pijn niet meer zo voelen, blijft het vaak toch nog een gevoelige plek, die gemakkelijk weer pijn gaat doen als we met het verleden geconfronteerd worden. Daarom, alleen vergeving geneest.

Het oorspronkelijke Griekse woord ‘vergeven’ betekent letterlijk loslaten. Deze betekenis houdt in dat je vergeven kan, door God te bidden je de kracht te geven om hetgeen gebeurd is los te laten, hoe de ander er ook nog tegenover staat. In het ideale geval heeft de persoon die jou iets heeft aangedaan spijt en wil hij of zij het goedmaken en dan kan er ook verzoening plaats vinden. Verzoening betekent dat de relatie zich weer kan herstellen.

Alleen… soms is dat gewoon niet zo, maar dan kun je even goed vergeven, d.w.z. met de hulp van de Heer ‘loslaten’, zodat de pijn langzaam verdwijnt, omdat de wond kan genezen. Je kan dan bijvoorbeeld: bidden voor degene die je wat aangedaan heeft, want je hart is helemaal vrij gemaakt door de Heer. Vergeven heeft dus niets te maken met gelijk of ongelijk hebben. Vergeven is gewoon je woede loslaten en niet meer zinnen op wraak. Daar heb je wel Jezus bij nodig, je kan het niet in eigen kracht. Jezus zegt in Johannes 8:36: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.
Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig.

Geplaatst op Geef een reactie

Alleen op God leren vertrouwen


Bemoediging 645 – Vrienden
(Alleen op God leren vertrouwen)

Toen ik mijn leven aan Jezus gaf, dacht ik iedereen in mijn omgeving te moeten bekeren. Daar deed ik in ieder geval mijn best voor, maar het liep al vrij snel op een teleurstelling uit. Natuurlijk heb ik in die tijd ook heel veel fouten gemaakt. Ik heb toen moeten leren dat ik alleen maar een getuigen van Jezus kon zijn, maar ik kan niemand bekeren. Alleen de Heilige Geest kan mensen overtuigen, wij kunnen alleen maar het kanaal zijn waar Hij door wil werken.

Ik moest ook leren dat niet iedereen je vriend zal blijven als je voor Jezus kiest. En ja… als je nog op school zit kan dat best lastig zijn, ik heb het allemaal meegemaakt. Op de middelbare school verloor ik mijn beste vriend, hij vond dat ik teveel bezig was om hem te bekeren. Toch heb ik nooit spijt gehad van de weg die ik gegaan ben. Er is gewoon geen mooier leven dan een leven met Jezus. Hij is de trouwste vriend die je kan hebben,

Later zou ik natuurlijk nog veel meer te maken krijgen met teleurstellingen. God zal het namelijk toelaten in ons leven, dat we in mensen teleurgesteld raken. Want uiteindelijk moeten we allemaal leren om meer op God te bouwen en vooral niet teveel op mensen. Heel veel huwelijksproblemen hebben hier ook mee te maken. Als je verwachtingen te hoog zijn en je partner kan daar niet of onvoldoende aan voldoen, gewoon omdat hij of zij ook maar een mens is, dan kun je gemakkelijk teleurgesteld raken in elkaar.

In Jeremia 17: 7 en 8 staat zo mooi dat we gezegend zijn als we op de Heer vertrouwen, dus niet op mensen, dan zijn we te vergelijken met een boom, die geplant is aan water en op tijd vruchten geeft. Maar in vers 5 van hetzelfde hoofdstuk staat dat het niet goed gaat met iemand die op mensen vertrouwt. Die persoon wordt vergeleken een kale struik in een woestijn, die geen vrucht draagt. De Bijbel heeft van die bijzondere voorbeelden om ons iets duidelijk te maken.

Alleen Jezus stelt nooit teleur, om dit weer te ontdekken laat God misschien wel toe dat we af en toe in mensen teleurgesteld raken. Jezus is de enige vriend die echt betrouwbaar is, Hij laat je nooit in de steek, zelfs al doe je verkeerde dingen, dan nog kun je bij Hem terecht, want Hij blijft van je houden.

Kijk ook uit dat je niet door de pijn die teleurstellingen geven, in zelfmedelijden verdrinkt. Als vrienden waar je jaren mee optrok, je laten vallen, dan heb je soms enorm veel medelijden met jezelf. Maar daarmee lossen we zo weinig op, veel beter is het om naar Jezus te gaan en Hem te vragen je te genezen van binnen.

Jezus begrijpt je als geen ander, ook Hij werd zelf in de steek gelaten door Zijn vrienden, zelfs verraden en Hij was mens zoals wij. Dat moet Hem ook pijn gedaan hebben, maar daarom begrijpt Hij ons zo goed. Hij kan zelfs meevoelen met onze zwakheden (Hebr.4:15). Je kunt dus met al je pijn van teleurstellingen in mensen naar Jezus. Hij is machtig je te vertroosten en te genezen als geen ander.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.
Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig.

Geplaatst op Geef een reactie

DeDoop in 🔥 Vuur

Kruis met achtergrond


Geplaatst op Geef een reactie

Goede schoenen

Efeze 6:15] de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,NBV21

Lezen Efeze 6: 10-20

Ik weet niet of je de nieuwjaars conferentie van Peter Pannenkoek hebt gezien, maar ik wel. Wij hebben die gisterenavond bekeken. Ik vond hem niet verkeerd, hij spotte niet, zoals zoveel andere conferenciers wel doen. Maar hij maakte een opmerking over God, die mij raakte

Hij vertelde dat hij, in de 35 jaar van zijn leven, God op geen enkele manier had ontmoet of dat Hij relevant was geweest. Dat raakte me, want dat is een aanklacht tegen ons Christenen.

Blijkbaar leven we een leven en ik spreek natuurlijk in zijn algemeenheid, want anderen doet denken dat God er niet toe doet. Dat het niet uitmaakt of je nu wel of niet gelooft, wat is het verschil?

Blijkbaar heeft niemand hem ooit vertelt van de liefde van de Here Jezus of heeft hij gezien welk een verschil het maakt om christen te zijn en Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding.

Toen ik daarom mijn bijbel vanmorgen opensloeg sprong dit vers eruit. Een onderdeel van de wapenrusting. De schoenen, sandalen met de inzet van het evangelie. De bereidvaardigheid van het evangelie zoals de HSV zegt of, en de BB doet dat goed: bereid te zijn om het evangelie te brengen.

Daar heb je hem weer, hoor ik mensen denken, weet hij nu niet anders? Ja hoor, maar dit is zo van wezenlijk belang, dat wij, die Hem hebben leren kennen, dat ook doorgeven. En, lieve mensen, het is een wapen. Want als wij bereid zijn om dat evangelie te delen, in woord en daad, en mensen tot Jezus gaan leiden, dan gaat de kerkverlating stoppen, gaat de kerk weer groeien, en gaan er minder verloren en nemen we het territorium van satan af. Renhardt Bonnke zei het al: plunder de hel! En zijn leven was een leven vol vuur en de kracht van de Heilige Geest.

Mensen als Peter Pannenkoek, en vanaf vandaag staat hij op mijn lijstje van mensen waar ik (doeltreffend) voor bid, horen het te weten en pas dan kunnen ze kiezen. Maar hoe zullen zij het weten als ze het nooit gehoord hebben?

Deze maand hoop ik weer te starten met OPERATIE SNEEUWBAL, en ik hoop dat velen mee gaan doen, opdat velen het evangelie gaan horen! Doe je mee? Klik op het woordje en de link opent zich, ik zeg: dit is de tijd van doen!

Geplaatst op Geef een reactie

Demonen en het koninkrijk

[Mat.12:28] Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. NBV21

Lezen: Mat.12:22-32

Het stond weer op nummer 1 in de top 2000, Bohemian Rapsody van Queen. En het valt me steeds weer op dat de wereld meer van het bestaan van demonen afweet dan de gemiddelde kerkganger.

Het lied vertelt dat iemand, onder invloed van demonen, een man vermoord heeft. De naam Beëlzebub, die ook in onze context genoemd wordt, komt ook in het lied voor. Hij heeft een duivel, een demoon voor mij apart gezet, zingt Freddy Mercury.

Ook Jezus had regelmatig confrontaties met demonen. Het stukje begint dat door het uitdrijven van demonen iemand genezen wordt van en blindheid en stomheid (niet kunnen spreken) en doordat de betreffende demon(en) zijn uitgedreven is hij weer gezond. Een geweldig groot wonder, maar de Farizeeën en de schriftgeleerden, allen onder invloed van de geest van religie, zeggen dat Hij het door diezelfde Beëlzebub doet, die we al eerdere tegen kwamen. En Jezus geeft hier en stuk wijsheid weg, die het rijk der duisternis beter begrepen heeft dan de kinderen van het koninkrijk, nl. dat een koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, geen stand kan houden. Kijk eens naar de kerk, een en al verdeeldheid….

Maar dan spreekt Hij onze tekst van vandaag: als Ik, door de Heilige Geest (Lukas zegt de Vinger Gods) de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God onder U gekomen. Normaal bezigt Mattheus deze term niet en heeft hij het meestal over het Koninkrijk der hemelen, omdat hij, als Jood, schrijvend voor de Joden, de Naam van God niet uitspreekt. Maar hier wel, omdat het zo belangrijk is

Als wij de dingen gaan doen, die Jezus deed, en gaan onderscheiden waar onze demonen zitten, bij onszelf en bij anderen, dan opereren wij in het Koninkrijk van God. En we hebben daarvan de Sleutels ontvangen, om die te gebruiken, om de machten te binden. Het huis van de sterke binnen te gaan en de gestolen buit terug te roven (volgende vers)

Als we ons dat gaan voornemen in het nieuwe jaar, gaan we mensen tot loog zien komen, wonderbaarlijke genezingen zien en gaat de duivel van ons vlieden! Zullen we, met zijn allen dat Koninkrijk gaan verkondigen? In de kracht van de Heilige Geest, uiteraard, met woorden en daden? Ik wil me daaraan toewijden. Jij ook?