Geplaatst op Geef een reactie

Demonen en het koninkrijk

[Mat.12:28] Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. NBV21

Lezen: Mat.12:22-32

Het stond weer op nummer 1 in de top 2000, Bohemian Rapsody van Queen. En het valt me steeds weer op dat de wereld meer van het bestaan van demonen afweet dan de gemiddelde kerkganger.

Het lied vertelt dat iemand, onder invloed van demonen, een man vermoord heeft. De naam Beëlzebub, die ook in onze context genoemd wordt, komt ook in het lied voor. Hij heeft een duivel, een demoon voor mij apart gezet, zingt Freddy Mercury.

Ook Jezus had regelmatig confrontaties met demonen. Het stukje begint dat door het uitdrijven van demonen iemand genezen wordt van en blindheid en stomheid (niet kunnen spreken) en doordat de betreffende demon(en) zijn uitgedreven is hij weer gezond. Een geweldig groot wonder, maar de Farizeeën en de schriftgeleerden, allen onder invloed van de geest van religie, zeggen dat Hij het door diezelfde Beëlzebub doet, die we al eerdere tegen kwamen. En Jezus geeft hier en stuk wijsheid weg, die het rijk der duisternis beter begrepen heeft dan de kinderen van het koninkrijk, nl. dat een koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, geen stand kan houden. Kijk eens naar de kerk, een en al verdeeldheid….

Maar dan spreekt Hij onze tekst van vandaag: als Ik, door de Heilige Geest (Lukas zegt de Vinger Gods) de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God onder U gekomen. Normaal bezigt Mattheus deze term niet en heeft hij het meestal over het Koninkrijk der hemelen, omdat hij, als Jood, schrijvend voor de Joden, de Naam van God niet uitspreekt. Maar hier wel, omdat het zo belangrijk is

Als wij de dingen gaan doen, die Jezus deed, en gaan onderscheiden waar onze demonen zitten, bij onszelf en bij anderen, dan opereren wij in het Koninkrijk van God. En we hebben daarvan de Sleutels ontvangen, om die te gebruiken, om de machten te binden. Het huis van de sterke binnen te gaan en de gestolen buit terug te roven (volgende vers)

Als we ons dat gaan voornemen in het nieuwe jaar, gaan we mensen tot loog zien komen, wonderbaarlijke genezingen zien en gaat de duivel van ons vlieden! Zullen we, met zijn allen dat Koninkrijk gaan verkondigen? In de kracht van de Heilige Geest, uiteraard, met woorden en daden? Ik wil me daaraan toewijden. Jij ook?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *