Geplaatst op Geef een reactie

Boodschap die hard nodig is vandaag


Bemoediging 644 – Vergeven
(Boodschap die hard nodig is vandaag)

Een aantal dagen terug werd ik wakker met het woord ‘vergeven’. Op zo’n moment ben ik altijd alert, meestal wil God dan iets tegen mij zeggen. Ik heb al veel predikingen op een soortgelijke manier van God ontvangen. Dus ik ben er direct mee naar de Heer gegaan en ’s avonds heb ik het ook nog op onze Bijbelavond besproken.

Maar de Heer heeft kennelijk ook iets tegen jou te zeggen over vergeven, vandaar dat ik er in deze bemoediging over moest schrijven. Op een dag moest ik ook vergeven. Hoe ging dat bij mij? We stonden aan het begin van onze bediening en God kon toen niet verder met mij. Terwijl ik in gebed was, sprak de Heer tot mij dat ik niet langer mocht wachten met vergeven. Die dag heb ik het ook in orde gemaakt en niet lang daarna stierf mijn vader. Ik was blij dat ik nog op tijd bij hem geweest was.

Nu mogen wij niet oordelen over elkaar en dat wil ik ook niet. Maar ik weet wel zeker dat er straks bij de Heer geen haat meer is, geen wraak gevoelens. Daar komen alleen vergeven mensen, dat wil zeggen mensen die vergeving ontvangen hebben van de Heer en die ook zelf anderen vergeven hebben. Tenminste, ik denk dat het toch niet anders kan, we gaan immers naar een land waar alleen de liefde zal heersen.

De wereld wordt beslist harder om ons heen. Men houdt vaak geen rekening meer met elkaar. Daardoor ontstaat er ook veel pijn, zoals echtscheidingen, problemen in het huwelijk en tussen ouders en kinderen. Dat is echter nooit de wil van God en dat geldt zeker voor christenen, die de Heer Jezus hebben leren kennen. Dan dienen we juist elkaar snel te vergeven en dan maakt het niet meer uit of je gelijk hebt of niet, je kan gewoon niet zonder vergeven. Maar natuurlijk, soms is er sprake van pijnlijke herinneringen aan onrecht of vernederingen die heel diep ingrijpen in de ziel van een mens. Daardoor kunnen wonden ontstaan die onzichtbaar zijn voor anderen en die zich maar moeilijk sluiten. Als de wond zich (na jaren) toch gesloten heeft en we dus de pijn niet meer zo voelen, blijft het vaak toch nog een gevoelige plek, die gemakkelijk weer pijn gaat doen als we met het verleden geconfronteerd worden. Daarom, alleen vergeving geneest.

Het oorspronkelijke Griekse woord ‘vergeven’ betekent letterlijk loslaten. Deze betekenis houdt in dat je vergeven kan, door God te bidden je de kracht te geven om hetgeen gebeurd is los te laten, hoe de ander er ook nog tegenover staat. In het ideale geval heeft de persoon die jou iets heeft aangedaan spijt en wil hij of zij het goedmaken en dan kan er ook verzoening plaats vinden. Verzoening betekent dat de relatie zich weer kan herstellen.

Alleen… soms is dat gewoon niet zo, maar dan kun je even goed vergeven, d.w.z. met de hulp van de Heer ‘loslaten’, zodat de pijn langzaam verdwijnt, omdat de wond kan genezen. Je kan dan bijvoorbeeld: bidden voor degene die je wat aangedaan heeft, want je hart is helemaal vrij gemaakt door de Heer. Vergeven heeft dus niets te maken met gelijk of ongelijk hebben. Vergeven is gewoon je woede loslaten en niet meer zinnen op wraak. Daar heb je wel Jezus bij nodig, je kan het niet in eigen kracht. Jezus zegt in Johannes 8:36: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

Mail gerust naar [email protected] of kom eens luisteren in één van onze samenkomsten.

Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.
Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *