De Bijbel

Elke schrifttekst is door God Geinspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Timotheus 3:16 t/m 17)

De Bijbel

Het woord Bijbel betekend boek.

Het bevat 66 verschillende boeken met verschillende literaire vormen, zoals brieven, geschiedenis, vertellingen, verhalende litratuur, liedteksten, en openbaringen, maar alle met één therma. God stelde dit boek samen over een periode van 1500 jaar, van 1400 voor Christus tot het jaar 100 na Christus.

Zijn 40 auteurs bestonden uit herders, vissers, strijders, priesters, profeten, koningen, een dokter, een leraar en een schenker. Zulke verschillende soorten litratuur die waarheden bevatten die elke generatie, ek cultuur, land of stam beinvloeden, kunnen alles samengebracht zijn door de hand van God.

De Bijbel is door God geinspireerd.

 • Zoals in 2 Petrus 1:20 t/m 21 staat de woorden in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament komen van God.
 • De Bijbel is waar omdat Hij van God komt(Psalm 19:8).

De Bijbel is onze wet en gids in het leven.

 • De Bijbel is de gebruiksaanwijzing hoe te leven en ervan te genieten.

 • In de tweede brief van Paulus aan Timotheus zegt hij, zoals hierboven te lezen, hoe de Bijbel gebruikt kan worden.

 • Omdat de Bijbel Gods woord is, moet het onze hoogste autoriteit op alle terreinen zijn

De Bijbel is een boek met de gedachten van God(Jesaja 55:7-11).

 • God en Zijn Woord zijn één (Johannes 1:1).

 • God verandert niet en Zijn Woord verandert ook niet(1 Peterus 1:24-25 en Psalm 33:10-11).

 • De Schrift, als God geschreven Woord is perfect.(Pslam 12:7).

 • Gods Woord geeft oplossingen voor alle problelem in het leven.

Gods Woord heeft kracht.

 • Het geeft geestelijke kracht (1 Petrus 2:2).
 • Het maakt van ons discipelen van Jezus en het maakt ons vrij als we het verstaan.
 • Het brengt geloof voort (Romeinen 10:17).
 • Het verandert ons denken en zorgt voor een verandering in ons leven. (Romeinen 12:1-2).

Gods Woord voorzeit in alles wat we in ons geestelijk leven nodig hebben en in onze ontwikkeling als een christen (Matheus 4:4).

 • Gods Woord bevat belofen voor alles wat we nodig hebben. (2 Petrus 1:3-4)

 • God spreekt door Zijn Woord tot ons. En Hij werkt in onze harten en onze gedachten door Zijn Woord. (1 Tessalonicenzen 2:13)

  Wil u de bijbel lezen? klik dan hier
aa