Geplaatst op Geef een reactie

Genezing

Kruis met achtergrond

Bemoediging – Genezing
(Een profetisch woord voor jou)
Vanmorgen las ik in Jeremia 30:17 die ontroerende woorden die God zegt tegen Israël en die ook mijn hart vanmorgen raakte. Hier komen ze: ‘Ik zal u genezing schenken van uw wonden, omdat men u de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt…’. Ik besef dat de profetisch betekenis wijst op het herstel van het volk van Israël, maar toch heeft God met deze tekst ook iets tot sommigen van ons te zeggen. In ieder geval ook tot mij, tenminste, dat voelde ik zo. van binne Jezus heeft ook mijn genezen.
Maar de Heer heeft het hier duidelijk ook over mensen die zich verstoten voelen, of vaak alleen zijn, je hebt voortdurend het gevoel dat je er gewoon niet echt meer bij hoort en dat kan allerlei redenen hebben. Ben jij die persoon misschien?
Gelukkig weet Jezus er allemaal van, Hij is ook in steek gelaten en afgewezen. Hij begrijpt je en Hij wil je troosten. Laat dit in ieder geval nooit van je roven, wat je ook meemaakt, God is toch een goede God, die jou nog steeds intens liefheeft. Het is ook niet zo dat mensen die in Jezus geloven, geen tegenslagen kunnen hebben zoals jij dat nu wellicht meemaakt. En waarom sommige dingen gebeuren is niet altijd te begrijpen, er zijn niet altijd pasklare antwoorden voor alles, leer dat vooral los te laten, want daar kom je gewoon niet uit. Ik weet alleen maar dat wat God zegt in Jeremia 30 ook voor jou geldt. God wil jou van binnen genezen en Zich over jou vol liefde ontfermen.
Nogmaals, de Bijbel geeft ons nergens een garantie voor een leven zonder strijd en teleurstellingen. Een kind van God gaat net zo goed door moeilijkheden, maar de Heer beloofd ons wel bijzondere kracht om onze moeilijkheden aan te kunnen en zo… te kunnen overwinnen in alle omstandigheden van het leven. In Kol.1:11 lees ik (in de vertaling van ‘Het Boek’ ), over geweldige hemelse kracht die God je wil geven, ‘zodat je kan volharden en alles blij kan verdragen’. Als ik dat lees moet ik daar even over na denken, volharden en blij verdragen, dat is nog al wat.
God geeft kracht, niet alleen maar een klein beetje maar in overvloed, zodat je toch kunt zingen als je het moeilijk hebt. Daar ben ik in ieder geval vanmorgen mee opgestaan, kracht om te ‘volharden’, om het ‘nooit’ op te geven om op God te blijven vertrouwen. Ook al lijkt of voelt het soms anders, maar met Jezus kun je niet verliezen. Hij geeft steeds hemelse kracht aan Zijn kinderen. Dan kun je de dag dus ineens wel aan, dan kun je ook je problemen aan. Dan leer je in geloof springen, ja je leest het goed, springen over alles wat je kan hinderen.
Ik heb misschien wel een profetisch woord, voor sommigen of voor jou speciaal die dit nu leest. Het kwam vanmorgen tijdens het gebed in mij, om het tegen iemand te zeggen. Dit is het: “Mijn kind Ik wil jou kracht geven, zoveel als je nodig hebt vandaag, om te overwinnen.” Je moet alleen maar door het gebed, de verbinding weer maken, net als met elektriciteit. Ik heb het vandaag ook al gedaan, dank U wel Heer voor uw goddelijke kracht, die beschikbaar is voor mij.
Mail gerust naar [email protected] we bidden graag voor je. Of als je wilt kun je me ook persoonlijk ontmoeten, kom eens luisteren in één van onze samenkomsten. Na afloop wil ik graag met je spreken en bidden.
Hartelijk welkom op zondag in de Evangelische Gemeente de Grote Opdracht.Gebouw Oosterlicht College. Adres: Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Deur open: 10:00 uur – Start: 10:30 uur. Kinderdienst aanwezig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *