Geplaatst op Geef een reactie

Koninklijke Missie

‘Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.’
‭‭Mattheüs‬ ‭10‬:‭8‬ ‭HSV‬‬

De discipelen worden op stage gezonden met een geweldige opdracht: Genees de zieken, wek doden op, maak melaatsen weer rein, drijf demonen uit. Ze hebben het Jezus zien doen, nu mogen ze het zelf. En het staat in het kader van evangelisatie, want de zin ervoor luidt dat ze de mensen moeten oproepen zich te bekeren, omdat het Koninkrijk van de hemel nabij is!

Wonderen en tekenen horen bij de verkondiging van de blijde boodschap. Een wonder zegt meer dan 1000 woorden! Wanneer er in de Bijbel gesproken wordt over heil of redding wordt daar meestal het woordje sozo gebruikt en dat betekent daarnaast ook genezing, bevrijding, voorspoed, zegen, alles wat Jezus voor ons vrij zette en omwisselde aan het kruis.

Maar hoe kunnen we dat? Want er staat niet dat we voor de zieken moeten bidden, maar dat we ze moeten genezen! Dan moeten we terug naar vers 1, waar staat dat Hij hun macht, autoriteit, gaf over iedere ziekte en iedere kwaal. En als Hij dat aan de discipelen gaf vóór de doop in de Heilige Geest, dan hebben wij dat zeker, als we ook daarmee vervuld zijn. Alleen moet ook dat geactiveerd worden! (Zie de vorige Opfrisser)

Ik wil de gelovigen niet te eten geven, die nog nooit een zieke hebben genezen, ondanks de opdracht. “Dat was voor toen” zeggen ze dan. Maar we gaan aan het eind van deze cyclus zien dat het ook nog voor nu geldt. “Ja, maar als er niets gebeurt?” Als je niet genoeg geloof hebt, kan je in ieder geval gehoorzaam zijn, want ook dit is een opdracht. En ja, het is spannend en inderdaad er gebeurt niet altijd iets. Maar wanneer je voor iemand bidt, zegen je die persoon en de mensen voelen de liefde van God!

Ik wil je wel een garantie geven, als je het nooit gaat doen, zal je het ook nooit zien gebeuren. Gebruik je autoriteit, die je hebt in Christus (zie het leesplan ‘Wie Ik Ben In Christus’ hierover). Besef dat je met Christus bent opgestaan en met Hem in de hemelse gewesten zit. Als je van boven af kijkt is ieder reusachtig probleem of ernstige ziekte maar een speldenknop! En maak je gedachten krijgsgevangen en leg die het zwijgen op als ze twijfel voortbrengen en geen geloof. En laat jouw handen de handen van Jezus zijn. Wees beschikbaar en vrijmoedig! En je zult versteld staan wat God, door jou heen, kan doen! En dan zul je net als de discipelen zeggen, toen die terugkwamen: “Het werkt ook als wij het doen!” (Luk.10:17)

Gebed: Waauw, wat een geweldige opdracht, die U ons hebt gegeven, Here Jezus. En hoewel ik het moeilijk vind wil ik het wel gaan doen, in Uw kracht, Heilige Geest, tot eer van de Vader. Opdat Uw Koninkrijk, door mij heen, zichtbaar wordt en mensen U gaan leren kennen.

Met 👍liken, delen en abonneren help je me om zo het goede nieuws te verspreiden

Wil je dit dagelijks in je Whats App ontvangen, meld je dan aan: https://chat.whatsapp.com/BWAlmRXQ1k87muLBKxA8Gz

Ook als leesplan ‘de Grote Opdracht’ te beluisteren op YouVersion

Doe jij al mee met de 21 dagen doeltreffend bidden challenge!

Je hart 💓 nog nooit echt aan Jezus gegeven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu!

Volg me op TikTok: https://www.tiktok.com/@preachingdrummer56?_t=8hx1MYKrrWr&_r=1

#opfrisser #preachingdrummer #WIBIC #christiantiktok #christelijkeTikTok #dagtekst #YouVersion #Jezus #Jesus#NiemandMagStervenZonderJezus #christian daily devotion # Redding #salvation #christianpreaching

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *