Geplaatst op Geef een reactie

Recept voor opwekking

‘Als mijn volk, dat bij mijn naam geroepen is, zich verootmoedigt en bidt en mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen.’
2 Kronieken 7:14 ESV

Dit schriftgedeelte, komend uit het antwoord van JHWH, de HEERE, op het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel, is wel het recept voor opwekking genoemd. Het bestaat uit 7 ingrediënten, waarvan er 4 van ons moeten komen, als de HEERE God er 3 zal geven:

1) verootmoediging
2) gebed
3) Zijn aangezicht zoeken
4 ) bekering van boze wegen

Ons deel dus, waarbij 1 en 4 de lastigste zijn. Verootmoediging betekent je vernederen, erkennen dat je fout zit en bekering is afscheid nemen van die verkeerde dingen
Maar als we dat doen gaat God:

5) horen
6) onze zonden vergeven
7 ons land genezen

Merk op dat het gaat over besmettelijke ziekten, droogte e.d. Niet zozeer als een straf van God, maar als gevolg van onze zonden, voornamelijk ook als land.

Als dat gebeurt gaat God komen met Zijn heerlijkheid, Zijn herstel, Zijn genezing en voorspoed!

Maar het begint bij ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *